Xây dựng Đảng

Đảng bộ huyện Tam Đảo tăng cường công tác quản lý đảng viên

Thứ Ba, 13/07/2021

Công tác quản lý đảng viên là một trong những nhiệm vụ quan trọng nhằm nâng cao chất lượng đảng viên, củng cố tổ chức và xây dựng Đảng thực sự vững mạnh. Xác định được tầm quan trọng đó, Đảng bộ huyện Tam Đảo đã có nhiều giải pháp thiết thực nâng cao hiệu quả công tác quản lý, giáo dục đảng viên, từ đó, ngăn chặn những biểu hiện thiếu kỷ luật, suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống.

Lãnh đạo Đảng uỷ thị trấn Hợp Châu, huyện Tam Đảo hướng dẫn các chi bộ kiểm tra, rà soát số đảng viên đi làm xa nơi cư trú. Ảnh: Dương Hà

Đảng bộ huyện Tam Đảo hiện có 31 tổ chức cơ sở đảng, với trên 4.100 đảng viên. Để thực hiện tốt công tác quản lý đảng viên, BTV Huyện ủy đã chỉ đạo các cấp ủy, chi bộ đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức, trách nhiệm trong việc quản lý đảng viên; quan tâm nắm bắt tư tưởng của cán bộ, đảng viên nhằm phát hiện những biểu hiện lệch lạc, không đúng trong suy nghĩ, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” của đội ngũ cán bộ, đảng viên.

Trong đó, hướng dẫn chi bộ cơ sở tìm hiểu đảng viên về tất cả mọi mặt tư tưởng, đạo đức, quan điểm, lối sống, nhiệm vụ được phân công, ý thức chấp hành kỷ luật trong Đảng nhằm kịp thời uốn nắn những biểu hiện, hành vi sai lệch nếu có.

BTV Huyện ủy đã thành lập 10 tổ công tác hằng tháng đi dự sinh hoạt chi bộ tại cơ sở; đồng thời, hướng dẫn cơ sở phân công nhiệm vụ cho đảng viên, đánh giá nhận xét đảng viên qua sinh hoạt Đảng, qua học tập các chỉ thị, nghị quyết và những phong trào, hoạt động ở địa phương.

Một trong những yêu cầu quan trọng của công tác quản lý đảng viên là nâng cao chất lượng công tác sinh hoạt Đảng. Theo đó, cấp ủy, tổ chức đảng ở cơ sở thực hiện nghiêm túc, chặt chẽ, nền nếp cũng như linh hoạt, đổi mới phương thức, hình thức sinh hoạt cho phù hợp với điều kiện, tình hình thực tế.

Cấp ủy chi bộ đã thực hiện quản lý sinh hoạt và chuyển sinh hoạt Đảng của đảng viên đi làm xa nơi cư trú. Đồng thời, thực hiện nghiêm Quy định 213 của Bộ Chính trị về trách nhiệm của đảng viên đang công tác thường xuyên giữ mối liên hệ với tổ chức đảng và nhân dân nơi cư trú.

Đảng bộ thị trấn Hợp Châu hiện có 21 chi bộ với tổng số 435 đảng viên, mặc dù ít đảng viên đi làm ăn xa, nhưng nhiều chi bộ có tỷ lệ đảng viên “213” khá cao do có nhiều đơn vị, doanh nghiệp đóng trên địa bàn.

Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy thị trấn Bùi Xuân Định cho biết: Đảng ủy thị trấn đã chỉ đạo sát sao việc tăng cường quản lý đảng viên thông qua việc phân công đảng ủy viên phụ trách theo dõi chi bộ; hướng dẫn chi bộ duy trì nền nếp sinh hoạt hằng tháng; tăng cường chất lượng sinh hoạt chuyên đề; quản lý chặt chẽ việc chuyển sinh hoạt Đảng của đảng viên.

Bên cạnh những kết quả đạt được, công tác quản lý đảng viên của Đảng bộ huyện Tam Đảo vẫn còn những khó khăn như việc cập nhật, bổ sung thông tin hồ sơ đảng viên có nơi chưa đầy đủ; việc sinh hoạt chuyên đề có chỗ chưa thực hiện đúng theo định kỳ hằng quý; việc phối hợp với các tổ chức chính trị xã hội, quần chúng để tham gia, giám sát đảng viên một số nơi chưa chặt chẽ…

Thời gian tới, Huyện ủy Tam Đảo tiếp tục lãnh, chỉ đạo cấp ủy cơ sở quan tâm, đẩy mạnh hơn nữa quản lý đảng viên; đưa việc sinh hoạt chi bộ theo chuyên đề đi vào nền nếp và thực chất, phát huy vai trò, trách nhiệm của từng đảng viên trong nhiệm vụ được phân công.

Tăng cường kiểm tra, giám sát việc quản lý đảng viên của chi bộ, đồng thời, bồi dưỡng, tập huấn kiến thức về xây dựng Đảng, quản lý đảng viên cho cấp ủy cơ sở, nhất là bí thư chi bộ. Qua đó, góp phần nâng cao chất lượng đảng viên, đưa việc quản lý, giáo dục đảng viên ngày càng chặt chẽ, hiệu quả, góp phần xây dựng tổ chức đảng vững mạnh từ cơ sở.

Phương LoanTAG:

Ý kiến của bạn

Họ tên:
Email: