Xây dựng Đảng

Huyện Sông Lô: 670 quần chúng ưu tú được kết nạp vào Đảng

Thứ Năm, 10/10/2019

Đảng bộ huyện Sông Lô có 45 chi, Đảng bộ cơ sở với hơn 6.000 đảng viên. Công tác phát triển đảng viên luôn được các cấp ủy Đảng quan tâm, đảm bảo về số lượng, chất lượng, trình độ, phẩm chất đạo đức, chính trị tư tưởng.

Từ năm 2015 đến nay, Ban Thường vụ Huyện ủy Sông Lô kết nạp được 670 đảng viên; chuyển Đảng chính thức cho 886 đảng viên. Trong đó, độ tuổi kết nạp Đảng từ 18 - 40 chiếm hơn 90%; đảng viên nữ chiếm 40%; đảng viên có trình độ cao đẳng, đại học chiếm hơn 35%; đảng viên ở khu vực nông thôn chiếm trên 60%.

Thời gian tới, Ban Thường vụ Huyện ủy chỉ đạo các cấp ủy Đảng tiếp tục rà soát số lượng quần chúng ưu tú, lập danh sách theo dõi, bồi dưỡng, phân công đảng viên giúp đỡ quần chúng ưu tú được kết nạp Đảng; phân công các đồng chí đảng ủy viên phụ trách, theo dõi, giúp đỡ các chi bộ triển khai nghị quyết về công tác kết nạp Đảng; đổi mới công tác giáo dục chính trị tư tưởng, nâng cao nhận thức cho đội ngũ cán bộ, đảng viên về công tác xây dựng Đảng.

Thanh TuyềnTAG:

Ý kiến của bạn

Họ tên:
Email: