Xây dựng Đảng

Kinh nghiệm phát triển đảng viên ở Đảng bộ xã Vĩnh Thịnh

Thứ Ba, 13/08/2019

Xác định công tác phát triển đảng viên là nhiệm vụ quan trọng nhằm củng cố, xây dựng tổ chức cơ sở Đảng trong sạch, vững mạnh, Đảng bộ xã Vĩnh Thịnh (Vĩnh Tường) đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các chi bộ trực thuộc chú trọng triển khai nhiều giải pháp tích cực để từng bước nâng cao hiệu quả công tác tạo nguồn, bồi dưỡng, kết nạp đảng viên.

Chi ủy Chi bộ thôn An Lão Xuôi, xã Vĩnh Thịnh (Vĩnh Tường) họp bàn công tác phát triển đảng viên

Đảng bộ xã Vĩnh Thịnh hiện có 334 đảng viên, sinh hoạt ở 20 chi bộ trực thuộc, trong đó, có 16 chi bộ nông thôn và 4 chi bộ trường học. Hàng năm, thực hiện chỉ đạo của BTV Huyện ủy Vĩnh Tường về công tác phát triển đảng viên, Đảng ủy xã đã ban hành Nghị quyết chuyên đề, chỉ đạo các chi bộ xây dựng kế hoạch tạo nguồn và kết nạp đảng viên mới. Trên cơ sở đánh giá, phân tích tình hình thực tế của địa phương, BTV Đảng ủy xã đã chỉ đạo các chi bộ, ban, ngành, đoàn thể tập trung đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị, tư tưởng cho đội ngũ cán bộ, đảng viên, hội viên, đặc biệt là lực lượng đoàn viên, thanh niên (ĐVTN); giao nhiệm vụ cho các tổ chức đoàn thể chủ động nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của đoàn viên, hội viên, kịp thời phát hiện những quần chúng ưu tú, tạo điều kiện giáo dục, bồi dưỡng để họ phấn đấu vào Đảng...

Trao đổi với chúng tôi, đồng chí Trần Bá Phượng, Phó Bí thư Đoàn thanh niên xã Vĩnh Thịnh cho biết: Để từng bước nâng cao hiệu quả công tác tạo nguồn và kết nạp đảng viên mới từ lực lượng ĐVTN, BCH Đoàn xã đã tăng cường chỉ đạo các chi đoàn tích cực phối hợp với các tổ chức đoàn thể chủ động rà soát, nắm bắt số lượng ĐVTN đang sinh sống và tham gia sinh hoạt thường xuyên tại các tổ chức Đoàn cơ sở trên địa bàn, cũng như những thanh niên đang làm việc tại các công ty, doanh nghiệp, có đủ điều kiện, có lý tưởng, nguyện vọng được kết nạp Đảng để giới thiệu, giúp đỡ và đề nghị kết nạp Đảng. Chú trọng rà soát các đối tượng quần chúng là bộ đội xuất ngũ, học sinh, sinh viên đã tốt nghiệp các trường đại học, cao đẳng, trung cấp trở về tham gia lao động, sản xuất tại địa phương; từ đó, chủ động tiếp cận, tìm hiểu tâm tư, nguyện vọng, đồng thời có kế hoạch bồi dưỡng, giáo dục, tạo điều kiện để họ phấn đấu rèn luyện, được đứng trong hàng ngũ của Đảng...

Chi bộ thôn An Lão Xuôi được đánh giá là một trong những chi bộ làm tốt công tác phát triển đảng viên. Chi bộ hiện có 35 đảng viên, trung bình mỗi năm kết nạp được từ 1-2 đảng viên mới. Theo ông Trịnh Huy Cử, Bí thư Chi bộ thôn An Lão Xuôi: Để làm tốt công tác phát triển đảng viên, chi ủy chi bộ đã tập trung chỉ đạo các ban, ngành, đoàn thể, đặc biệt là chi đoàn thanh niên đẩy mạnh các phong trào thi đua; qua đó, phát hiện, chọn lựa các cá nhân, ĐVTN tiêu biểu có lý tưởng, mục tiêu phấn đấu vào Đảng. Bên cạnh đó, chi bộ chú trọng tới nguồn đối tượng kết nạp đảng là hội viên các hội, đoàn thể ở thôn có những tiêu chí phù hợp. Nếu xét quần chúng có đủ điều kiện thì kịp thời bồi dưỡng, giáo dục, giúp đỡ họ phấn đấu vào Đảng. Nhờ những biện pháp tích cực đó, thời gian qua, công tác phát triển Đảng ở chi bộ luôn đạt kết quả cao. Số đảng viên mới kết nạp đều đảm bảo tiêu chuẩn, điều kiện theo quy định...

Qua tìm hiểu được biết, bên cạnh việc duy trì và phát triển nguồn đảng viên mới dựa vào lực lượng quần chúng là ĐVTN, Đảng bộ xã Vĩnh Thịnh đã mở rộng nguồn phát triển Đảng từ các nhà trường và tổ chức hội, đoàn thể như: Hội Phụ nữ, Hội CCB, Hội Nông dân. Tăng cường chỉ đạo các tổ chức đoàn thể, thôn dân cư đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước; qua đó, chủ động phát hiện, lựa chọn, giới thiệu quần chúng ưu tú cho các chi bộ. Các chi bộ giao nhiệm vụ để thử thách và có Nghị quyết phân công đảng viên chính thức giúp đỡ các đối tượng quần chúng ưu tú phấn đấu vào Đảng. Sau khi các quần chúng ưu tú được kết nạp Đảng, việc theo dõi xét chuyển đảng viên chính thức được thực hiện kịp thời, đúng quy định của Điều lệ Đảng... Nhờ những giải pháp tích cực trên, công tác phát triển đảng viên ở Đảng bộ xã Vĩnh Thịnh đã phát huy hiệu quả tích cực. Từ năm 2015 đến nay, Đảng bộ đã kết nạp được 59 đảng viên mới, chuyển đảng chính thức cho 50 đảng viên dự bị, vượt chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã nhiệm kỳ 2015-2020 đề ra...

Đồng chí Nguyễn Văn Xuân, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã Vĩnh Thịnh cho biết: Thời gian tới, Đảng ủy xã sẽ tập trung chỉ đạo các ban, ngành, đoàn thể chủ động đổi mới nội dung, hình thức hoạt động, phương pháp tập hợp quần chúng, đoàn viên, hội viên nhằm phát hiện, bồi dưỡng, giới thiệu quần chúng ưu tú cho Đảng xem xét kết nạp. Giao chỉ tiêu kết nạp đảng viên đối với các chi bộ, coi đây là một trong những tiêu chí quan trọng để đánh giá, phân loại tổ chức cơ sở Đảng hàng năm...

Bài, ảnh Ngô Tuấn AnhTAG:
Tin tức Mới:

Ý kiến của bạn

Họ tên:
Email: