Xây dựng Đảng

Chuyển biến trong “tự soi, tự sửa” ở Đảng bộ huyện Tam Đảo

Thứ Tư, 07/08/2019

Thực hiện Nghị quyết T.Ư 4, khóa XII về xây dựng, chỉnh đốn Đảng, Huyện ủy Tam Đảo xác định đây là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng, giúp cấp ủy, tổ chức Đảng và cán bộ, đảng viên trong Đảng bộ nhận thức đầy đủ ý nghĩa, tầm quan trọng của công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng. Đồng thời, qua gợi ý kiểm điểm gắn với “tự soi, tự sửa”, giúp các cấp ủy Đảng và cán bộ, đảng viên khắc phục có hiệu quả những hạn chế, khuyết điểm; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức Đảng và đảng viên trong toàn Đảng bộ.

Thường trực Đảng ủy xã Yên Dương kiểm tra việc thực hiện Nghị quyết T.Ư 4, khóa XII tại Chi bộ trường Tiểu học Yên Dương. Ảnh: Trường Khanh

Đảng bộ huyện Tam Đảo có trên 3.980 đảng viên, sinh hoạt ở 31 tổ chức cơ sở Đảng. Cụ thể hóa nội dung Nghị quyết T.Ư 4, khóa XII vào thực tiễn, thời gian qua, Huyện ủy Tam Đảo đã có những cách làm hiệu quả, nhất là việc giúp cán bộ, đảng viên thường xuyên "tự soi, tự sửa", tích cực ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ.

BTV Huyện ủy chỉ đạo các chi, Đảng bộ chú trọng việc nêu cao vai trò gương mẫu của người đứng đầu cấp ủy, cơ quan, đơn vị trong thực hiện Nghị quyết T.Ư 4. Theo đó, đồng chí Bí thư Huyện ủy và người đứng đầu trong các cấp ủy, chính quyền đã chấp hành nghiêm túc trong việc xây dựng kế hoạch hành động cá nhân thực hiện nghị quyết phù hợp với nhiệm vụ được giao, đồng thời, nhận thức sâu sắc trách nhiệm của mình trước nhân dân, trước Đảng và tự giác, gương mẫu thực hiện, nói đi đôi với làm, chỉ đạo quyết liệt với quyết tâm cao.

Năm 2018, Huyện ủy Tam Đảo tập trung kiểm điểm 3 nội dung: Việc lãnh đạo, chỉ đạo công tác tiếp công dân và giải quyết khiếu nại tố cáo của công dân; công tác bồi thường GPMB, đầu tư xây dựng các dự án trọng điểm trên địa bàn và công tác quản lý nhà nước về đất đai. Từ thực tế công tác lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền các cấp, Huyện ủy Tam Đảo đánh giá rõ thực trạng những tồn tại qua công tác kiểm điểm theo tinh thần Nghị quyết T.Ư 4, khóa XII đã chỉ ra, từ đó, chỉ đạo các cấp, ngành, đơn vị thẳng thắn tiếp thu, nhìn nhận những khuyết điểm, từng nguyên nhân và đề ra các giải pháp cụ thể để khắc phục.

Trên cơ sở những tồn tại, hạn chế được chỉ rõ khi đánh giá kết quả giải quyết các vi phạm về đất đai, Huyện ủy Tam Đảo lãnh đạo, chỉ đạo UBND huyện, các cơ quan chuyên môn cấp huyện, các địa phương tích cực vào cuộc; thành lập Ban chỉ đạo và phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên; đồng thời, ban hành các văn bản chỉ đạo tăng cường quản lý, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm; đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức của người dân về Luật Đất đai. Đến nay, cơ bản các trường hợp vi phạm về đất đai đã được UBND huyện, chính quyền các xã, thị trấn nghiêm túc xử lý.

Đồng chí Tạ Văn Trần, Ủy viên BTV Huyện ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ huyện Tam Đảo cho biết: Tự soi đến tự sửa, Đảng bộ huyện Tam Đảo không chỉ thẳng thắn nhìn nhận những hạn chế, yếu kém, những khuyết điểm của mỗi tập thể, cá nhân, chỉ rõ nguyên nhân, đề ra biện pháp, thời gian khắc phục theo tinh thần Nghị quyết T.Ư 4, khóa XII, mà qua đó, tạo sự chuyển biến rõ nét trong nhận thức, việc làm của từng cán bộ, đảng viên về công tác xây dựng Đảng.

Qua tìm hiểu thực tế, các buổi sinh hoạt ở các chi, Đảng bộ trực thuộc, chi bộ dưới cơ sở thường có tỉ lệ đảng viên tham gia sinh hoạt đạt trên 90%; đảng viên tích cực tham gia đóng góp các ý kiến về nâng cao chất lượng sinh hoạt Đảng, xây dựng cơ quan, đơn vị và những vấn đề đang được xã hội quan tâm. Vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên, người đứng đầu cấp ủy, chính quyền được nâng lên. Các chi, Đảng bộ chú trọng hơn việc gắn học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh với đẩy mạnh tự phê bình và phê bình trong sinh hoạt chi bộ, trọng tâm nhấn vào các khâu yếu, những khuyết điểm chưa được khắc phục một cách hiệu quả, các vấn đề mới nảy sinh... từ đó chủ động hơn trong xây dựng kế hoạch, giải pháp để sửa chữa, khắc phục.

Trước đây, hình thức sinh hoạt ở các chi bộ thuộc Đảng bộ xã Minh Quang còn mang tính hình thức, đơn điệu; tỉ lệ đảng viên tham gia thảo luận, đóng góp ý kiến hạn chế. Khắc phục tồn tại đó trong sinh hoạt chi bộ, từ việc "tự soi, tự sửa" Đảng ủy xã Minh Quang chỉ đạo các chi bộ, nhất là các đồng chí Bí thư chi bộ tập trung đổi mới nội dung, hình thức; bám sát chỉ đạo, hướng dẫn của cấp trên và phát huy dân chủ trong Đảng trong các kỳ sinh hoạt chi bộ.

Đồng chí Trần Văn Quý, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Minh Quang cho biết: Nghiêm túc "tự soi, tự sửa" theo 27 biểu hiện suy thoái "tự diễn biến", "tự chuyển hóa", Đảng ủy xã Minh Quang tập trung chỉ đạo các chi bộ thẳng thắn chỉ rõ khuyết điểm và đưa ra giải pháp thiết thực nhằm khắc phục những hạn chế trong tổ chức sinh hoạt chi bộ; tiến hành kiểm điểm theo tinh thần Nghị quyết T.Ư 4 đối với từng cán bộ chủ chốt và đảng viên, đồng thời,kiểm tra, xử lý kỷ luật nghiêm đối cán bộ, đảng viên có sai phạm, từ đó, tạo chuyển biến tích cực trong toàn Đảng bộ và góp phần củng cố niềm tin của nhân dân với Đảng.

Thanh TuyềnTAG:

Ý kiến của bạn

Họ tên:
Email: