Xây dựng Đảng

Đảng bộ huyện Vĩnh Tường: Đổi mới phương thức lãnh đạo, hướng về cơ sở

Thứ Sáu, 02/08/2019

8/13 chỉ tiêu đạt và vượt mục tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện; là huyện duy nhất trong 9 huyện, thành phố triển khai thí điểm dồn thửa đổi ruộng và đang triển khai ra diện rộng; là huyện có số xã hoàn thành chương trình xây dựng NTM nhiều nhất tỉnh; số đơn thư khiếu nại, tố cáo giảm, nhiều vụ việc phức tạp kéo dài được giải quyết… Đó là những kết quả nổi bật của huyện Vĩnh Tường sau nửa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXV, nhiệm kỳ 2015-2020 đề ra.

Chi ủy Chi bộ tổ dân phố Hồ Xuân Hương, thị trấn Vĩnh Tường, huyện Vĩnh Tường quán triệt thực hiện các nghị quyết, chỉ thị, quyết định của cấp ủy cấp trên. Ảnh Trường Khanh

Nhờ chú trọng đổi mới phương thức lãnh đạo, chỉ đạo hướng về cơ sở, gần dân, sát dân, chất lượng hoạt động của các cấp ủy, tổ chức cơ sở Đảng huyện Vĩnh Tường từng bước được nâng cao; hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước của các cấp chính quyền từ huyện đến cơ sở được tăng cường; vai trò của MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội được phát huy, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của địa phương.

Đồng chí Lê Minh Thịnh, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Vĩnh Tường cho biết: Xác định đổi mới phương thức lãnh đạo là nhiệm vụ then chốt trong công tác xây dựng Đảng, Huyện ủy Vĩnh Tường chú trọng thực hiện đổi mới nội dung, phương thức lãnh đạo của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện, mà trực tiếp, thường xuyên là Thường trực Huyện ủy, Ban Thường vụ Huyện ủy theo hướng sát cơ sở, hướng về cơ sở với phương châm dân chủ, cởi mở, lắng nghe ý kiến của cán bộ, đảng viên và nhân dân thông qua việc phân công các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ, Huyện ủy viên phụ trách các chi, Đảng bộ và thành lập 29 tổ công tác dự sinh hoạt với chi bộ thôn, tổ dân phố (tổ công tác của huyện thành lập từ năm 2013, trước khi Tỉnh ủy có Quy định số 05-QĐ/TU, ngày 09/6/2014 quy định BTV Huyện ủy thành lập tổ công tác dự sinh hoạt chi bộ). Từ đó, giúp Ban Thường vụ Huyện ủy nắm bắt được ý kiến của cán bộ, đảng viên và nhân dân để kịp thời định hướng lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát với cơ sở.

Huyện ủy, UBND huyện lãnh đạo, chỉ đạo các cấp ủy, chính quyền từ huyện đến cơ sở tăng cường đối thoại, thực hiện nghiêm lịch tiếp công dân định kỳ hàng tháng và Quy định 11 của Ban Chấp hành Trung ương về trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy trong việc tiếp dân, đối thoại trực tiếp với dân và xử lý những phản ánh, kiến nghị của công dân.

Mới đây, để lắng nghe ý kiến đảng viên và nhân dân xã Phú Đa về những vướng mắc trong thực hiện công tác dồn thửa, đổi ruộng, đồng chí Bí thư Huyện ủy và đồng chí Chủ tịch UBND huyện cùng các đồng chí Thường trực, Ban Thường vụ Huyện ủy đã đối thoại với đảng viên và nhân dân xã Phú Đa. Các ý kiến, kiến nghị của nhân dân, của đảng viên đều được tiếp thu, giải trình, trả lời trực tiếp, tạo sự đồng thuận, nhất trí cao. Đến cuối tháng 6/2019, 6/6 thôn của xã Phú Đa đã hoàn thành việc giao ruộng cho các hộ dân gieo cấy vụ Mùa.

Qua hoạt động tiếp xúc, đối thoại trực tiếp, huyện đã kịp thời giải quyết những vấn đề, ý kiến, kiến nghị mà dư luận và nhân dân quan tâm, hạn chế xảy ra những điểm nóng; các vụ việc gây bức xúc trong nhân dân đã và đang được xem xét, giải quyết theo quy định.

Việc đổi mới nội dung, phương thức lãnh đạo của Đảng đối với hệ thống chính trị ở Vĩnh Tường đã từng bước nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở Đảng, nâng cao chất lượng, hiệu quả điều hành của chính quyền, phát huy vai trò của MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội; từ đó, góp phần phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo an ninh, quốc phòng, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị vững mạnh, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong giai đoạn mới.

Trong hơn nửa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXV, Đảng bộ và nhân dân Vĩnh Tường luôn đoàn kết, nỗ lực phấn đấu, khắc phục khó khăn, đạt được những kết quả quan trọng và tương đối toàn diện trên tất cả các lĩnh vực: 8/13 chỉ tiêu đạt và vượt mục tiêu Đại hội đề ra; 21/26 xã đã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới. Vĩnh Tường là huyện duy nhất trong 9 huyện, thành phố triển khai thí điểm thành công việc dồn thửa đổi ruộng tại 2 xã điểm (Ngũ Kiên và Cao Đại), đang triển khai ra diện rộng.

Huyện có nhiều cách làm sáng tạo, quyết liệt trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Đề án 01 của BTV Tỉnh ủy. Ngay trong năm 2017, huyện đã hoàn thành việc sáp nhập, sắp xếp bộ máy (sớm hơn 1 năm so với lộ trình của Đề án số 01), sau sáp nhập giảm được 4 đầu mối đơn vị. Năm 2018, sáp nhập, hợp nhất 10 trường tiểu học và THCS có quy mô dưới 8 lớp thành 5 trường. Năm 2019 triển khai sáp nhập 11 thôn, tổ dân phố có quy mô dân số và quy mô diện tích tự nhiên dưới 50% theo quy định tại Thông tư 14 của Bộ Nội vụ.

Huyện ủy, UBND huyện quyết liệt chỉ đạo cấp ủy, chính quyền và các ngành chức năng thực hiện tốt công tác tiếp dân, giải quyết KNTC của công dân. Vì vậy, số đơn thư khiếu nại, tố cáo giảm, nhiều vụ việc phức tạp kéo dài được giải quyết. Một số yếu kém trong lĩnh vực quản lý nhà nước đã được khắc phục, có bước chuyển biến như: Công tác quản lý đất đai, công tác đầu tư xây dựng cơ bản, công tác vệ sinh môi trường, việc thực hiện đạo đức công vụ... Từ đó, niềm tin của đội ngũ cán bộ, đảng viên và nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng, Nhà nước tiếp tục được củng cố.

Thúy HườngTAG:

Ý kiến của bạn

Họ tên:
Email: