Xây dựng Đảng

Khắc phục hạn chế để HĐND cấp xã hoạt động hiệu quả

Thứ Ba, 30/07/2019

Tổ chức, hoạt động của HĐND cấp xã còn nặng về cơ cấu, thẩm quyền hạn chế; năng lực, trình độ của đại biểu HĐND cấp xã chưa đáp ứng yêu cầu đặt ra… Đó là những băn khoăn, suy nghĩ của nhiều người dân khi đánh giá về vai trò, hoạt động của HĐND cấp xã hiện nay. Tuy nhiên, trên thực tế, HĐND cấp xã biết phát huy dân chủ, đổi mới phương pháp hoạt động, nêu cao vai trò của đại biểu HĐND thì ở đó ít phát sinh vấn đề phức tạp, tình hình kinh tế, văn hóa, xã hội của địa phương có những bước phát triển đáng kể.

Cán bộ HĐND phường Hội Hợp tiếp và giải đáp thắc mắc, kiến nghị của công dân

Phường Hội Hợp (Vĩnh Yên) được biết đến là địa phương đầu tiên của thành phố giải quyết những tồn tại về đất dịch vụ đạt 100% diện tích. Trong khi đó, đối với nhiều địa phương, đây là lĩnh vực còn nhiều phức tạp, khó khăn.

Đồng chí Phạm Văn Xuân, Chủ tịch HĐND phường Hội Hợp cho biết: “Nhiệm kỳ 2016-2021, HĐND phường Hội Hợp đã có nhiều đổi mới trong tổ chức, hoạt động, tính hình thức giảm dần, chất lượng, hiệu quả các kỳ họp được nâng lên rõ rệt. Việc xây dựng và ban hành nghị quyết của HĐND cụ thể, sát thực tiễn và đảm bảo chất lượng. Các nghị quyết đề ra đúng luật và phù hợp với tình hình thực tế của địa phương. Công tác tiếp công dân được chú trọng, thực hiện nghiêm túc. Nhờ đó, các vấn đề liên quan đến đời sống kinh tế, xã hội của địa phương được giải quyết nhanh gọn, hiệu quả, tạo sự đồng thuận cao trong nhân dân. Mặc dù, năng lực, trình độ cũng như thẩm quyền của cán bộ HĐND cấp xã còn hạn chế, nhưng chúng tôi xác định, phải bù lại bằng sự sâu sát, gần gũi để nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của người dân, kịp thời giải quyết những mâu thuẫn, vấn đề phát sinh ngay tại cơ sở. Đối với những vấn đề vượt quá thẩm quyền giải quyết của địa phương, phường kịp thời báo cáo cơ quan nhà nước cấp trên để giải quyết, không để nảy sinh phức tạp, kéo dài. Trước các buổi tiếp xúc cử tri, địa phương tăng cường công tác tuyên truyền để người dân nắm được thông tin, tham dự đầy đủ. Người dân càng tham dự đầy đủ, chứng tỏ họ rất quan tâm, theo dõi các vấn đề tại địa phương, kỳ vọng các ý kiến, đóng góp của bản thân sẽ được chính quyền tiếp thu, giải quyết”.

Với vai trò là cơ quan quyền lực Nhà nước ở địa phương, đại diện cho ý chí, nguyện vọng của nhân dân, thời gian qua, hoạt động của HĐND đã góp phần làm cho Hội Hợp trở thành một trong những địa bàn có tình hình an ninh, chính trị ổn định, đời sống kinh tế của người dân được cải thiện, nâng cao.

Trung Mỹ (Bình Xuyên) là xã miền núi, tập trung nhiều đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống, kinh tế còn nhiều khó khăn. Hiện tại, Trung Mỹ đang tập trung giải quyết nhiều vấn đề mới phát sinh liên quan đến việc xây dựng Nhà máy xử lý rác thải; việc triển khai Dự án du lịch sinh thái Nam Tam Đảo… Chính vì vậy, đây là thời gian quan trọng, thử thách vai trò của đại biểu HĐND xã trong việc nắm bắt tâm tư nguyện vọng của người dân.

Đồng chí Trương Thị Thanh, Phó Chủ tịch HĐND xã Trung Mỹ cho biết: "Đối với những vấn đề phức tạp tại địa phương, cùng với vai trò giám sát của đại biểu HĐND, cấp ủy, chính quyền phải quyết liệt vào cuộc, thẳng thắn nhìn nhận những khuyết điểm, hạn chế, đồng thời có giải pháp cụ thể để giải quyết vấn đề".

Để kịp thời nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của người dân, trong hoạt động tiếp xúc cử tri, HĐND xã đã có nhiều đổi mới như: Tăng cường tiếp xúc cử tri theo chuyên đề, lồng ghép nội dung ở các hội nghị nên đã thu hút được nhiều người tham gia, góp phần nâng cao chất lượng hoạt động tiếp xúc cử tri trước và sau mỗi kỳ họp; thực hiện tốt công tác tiếp công dân, tiếp nhận và đề nghị UBND xã, các cơ quan liên quan giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân theo đúng quy định pháp luật; đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động giám sát và chất vấn tại kỳ họp, tập trung giám sát việc thực hiện chính sách pháp luật của Nhà nước và Nghị quyết của HĐND xã, đặc biệt là những vấn đề nổi cộm được dư luận, cử tri quan tâm...

Tuy nhiên, hiện nay, hoạt động của đại biểu HĐND xã vẫn còn nhiều khó khăn, hạn chế, do kinh phí thiếu, hoạt động kiêm nhiệm, trình độ không đồng đều nên ảnh hưởng không nhỏ tới việc nghiên cứu và công tác tham mưu xây dựng văn bản, nghị quyết của HĐND. Quá trình hoạt động còn có tâm lý nể nang, ngại va chạm do đều là người cùng địa phương… Để HĐND cấp xã hoạt động hiệu quả hơn, mỗi địa phương cần tiếp tục có những giải pháp thiết thực để nâng cao năng lực hoạt động của HĐND cấp xã; trong đó, chú trọng tăng cường hoạt động của đại biểu chuyên trách; tập trung đào tạo, tập huấn về các lĩnh vực chuyên sâu để nâng cao năng lực cho từng cán bộ HĐND, một trong những yếu tố tiên quyết để nâng cao chất lượng hoạt động của HĐND ngay từ cơ sở.

Bài, ảnh Lê MinhTAG:

Ý kiến của bạn

Họ tên:
Email: