Xây dựng Đảng

Cụ thể hóa, thực hiện hiệu quả các nội dung Chỉ thị 11 ở Liên Hòa

Thứ Ba, 30/07/2019

Nhằm thực hiện có hiệu quả Chỉ thị 11-CT/TU của BTV Tỉnh ủy, Đảng bộ xã Liên Hòa (Lập Thạch) đã chủ động triển khai nhiều giải pháp tích cực; trong đó, đặc biệt chú trọng phát huy vai trò tiền phong, gương mẫu của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu cấp ủy, chính quyền, các tổ chức đoàn thể trong việc đẩy mạnh phong trào Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư; xây dựng công sở văn minh, hiện đại.

Xác định việc thực hiện Chỉ thị 11 là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng, thường xuyên và lâu dài, BTV Đảng ủy xã đã ban hành nghị quyết chuyên đề, chỉ đạo các cấp ủy, chính quyền, thôn dân cư cụ thể hóa các nội dung xây dựng đời sống văn hóa mới trên cơ sở đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động, củng cố và tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân; nâng cao chất lượng, hiệu quả phong trào xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư. Chỉ đạo các chi bộ, thôn dân cư bổ sung quy định về thực hiện nếp sống văn minh (NSVM) trong việc cưới, việc tang vào hương ước, quy ước của thôn gắn với các nội dung của phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”...

Đối với quy định về việc cán bộ, đảng viên, công chức xã không uống rượu, bia trong giờ hành chính, giờ nghỉ trưa những ngày làm việc, không hút thuốc lá nơi công sở, BTV Đảng ủy xã chỉ đạo tất cả các ban, ngành, đoàn thể xây dựng quy chế làm việc, nội quy, nguyên tắc quản lý đối với cán bộ, đảng viên; tổ chức cho 100% cán bộ, đảng viên ký cam kết thực hiện. Xây dựng quy chế khen thưởng, kỷ luật đối với tập thể, cá nhân trong thực hiện Chỉ thị; gắn việc đánh giá thực hiện nội dung Chỉ thị 11 với xếp loại, bình xét thi đua, khen thưởng hàng năm đối với mỗi cơ quan, đơn vị và từng cán bộ, đảng viên...

Trao đổi với chúng tôi, ông Phan Hữu Bình, Bí thư Chi bộ thôn Ngọc Liễn cho biết: Xác định ý nghĩa, tầm quan trọng của việc triển khai thực hiện Chỉ thị 11, Chi ủy chi bộ thường xuyên tuyên truyền, vận động cán bộ, đảng viên và người dân nghiêm túc thực hiện các quy định về nếp sống văn hoá, văn minh trong việc cưới, việc tang. Đồng thời, bổ sung các quy định về thực hiện NSVM trong việc cưới, việc tang vào hương ước, quy ước của thôn. Từ khi triển khai Chỉ thị 11 đến nay, tất cả các đám cưới, đám tang trên địa bàn thôn đều được tổ chức theo nếp sống văn hóa mới, phù hợp với phong tục, tập quán, truyền thống văn hóa của địa phương. Đặc biệt, việc thực hiện NSVM trong việc cưới, việc tang đối với 100% gia đình cán bộ, đảng viên trong chi bộ đã được thực hiện triệt để, không có trường hợp cán bộ, đảng viên vi phạm.

Qua tìm hiểu được biết, trước đây ở xã Liên Hòa, tình trạng các gia đình có điều kiện kinh tế khá giả tổ chức đám cưới trong nhiều ngày, mời khách tràn lan, ăn uống linh đình gây tốn kém, lãng phí diễn ra khá phổ biến. Để khắc phục tình trạng đó, Đảng ủy xã chỉ đạo các thôn dân cư bổ sung, cụ thể hóa các nội dung về thực hiện NSVM trong việc cưới theo tinh thần Chỉ thị 11 vào các quy định trong hương ước, quy ước của địa phương. Các đám cưới đều phải cam kết thực hiện các quy định bắt buộc như: Không tổ chức dài ngày, không mời cỗ tràn lan, không bày và mời thuốc lá... Riêng đối với cán bộ, đảng viên, công chức khi tổ chức cưới cho con hoặc bản thân, phải gương mẫu thực hiện các quy định: Không mời khách trong giờ làm việc, không tổ chức tiệc cưới nhiều lần ở nhiều nơi... Đến nay, hầu hết các đám cưới ở xã Liên Hòa đều được tổ chức theo NSVM, phù hợp với phong tục, tập quán, truyền thống văn hóa của địa phương.

Việc tang ở xã cũng có nhiều chuyển biến tích cực, tất cả các đám tang đều được Đảng ủy, UBND, Ủy ban MTTQ và các ban, ngành, đoàn thể ở địa phương đứng ra tổ chức chu đáo, thành kính. Thời gian tổ chức tang lễ được thực hiện theo đúng quy định; các hủ tục như lăn đường, lăn huyệt, đội mũ rơm, rắc vàng mã, tiền thật trên đường đưa tang... đã được xóa bỏ. Xã chú trọng vận động nhiều gia đình có người thân qua đời sử dụng hình thức hỏa táng, vừa tiết kiệm vừa đảm bảo VSMT...

Đồng chí Phan Hữu Cố, Bí thư Đảng ủy xã Liên Hòa cho biết: Thời gian tới, Đảng ủy xã tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo các cấp, ngành, đoàn thể, thôn dân cư đẩy mạnh công tác tuyên truyền nhằm nâng cao nhận thức cho đội ngũ cán bộ, đảng viên và người dân trong việc thực hiện NSVM trong việc cưới, việc tang. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc triển khai thực hiện Chỉ thị 11 tại các chi bộ cơ sở, thôn dân cư nhằm kịp thời phát hiện, biểu dương, khen thưởng các mô hình hay, điển hình tiên tiến, đồng thời có hình thức xử lý nghiêm đối với những trường hợp vi phạm... Qua đó, tạo bước chuyển biến tích cực hơn trong việc thực hiện NSVM việc cưới, việc tang ở địa phương...

Ngô Tuấn AnhTAG:

Ý kiến của bạn

Họ tên:
Email: