Xây dựng Đảng

Xây dựng Đảng vững mạnh từ cơ sở

Thứ Năm, 25/07/2019

Quán triệt, thực hiện Nghị quyết số 05-NQ/TU của Tỉnh ủy về nâng cao chất lượng tổ chức cơ sở Đảng, đảng viên, Đảng bộ xã Nhân Đạo (Sông Lô) đã chú trọng triển khai nhiều giải pháp tích cực nhằm nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở Đảng và đảng viên; nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của các chi bộ, đặc biệt là chi bộ nông thôn, coi đây là một trong những nhiệm vụ trọng tâm trong công tác xây dựng, củng cố tổ chức cơ sở Đảng TSVM.

Đảng bộ xã Nhân Đạo hiện có 300 đảng viên, sinh hoạt ở 14 chi bộ trực thuộc, trong đó có 10 chi bộ thôn dân cư. Để nâng cao vai trò lãnh đạo cũng như chất lượng hoạt động của các chi bộ nông thôn, BTV Đảng ủy xã thường xuyên chỉ đạo các cấp ủy chi bộ chú trọng đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng đối với hoạt động của hệ thống chính trị, trọng tâm là đổi mới quy trình ban hành nghị quyết, xây dựng cơ chế phối hợp giữa chi bộ và các tổ chức đoàn thể ở thôn dân cư; phát huy dân chủ trong Đảng, đề cao trách nhiệm người đứng đầu và vai trò tiên phong, gương mẫu của đội ngũ cán bộ, đảng viên.

Chú trọng đổi mới nội dung, hình thức sinh hoạt cấp ủy, sinh hoạt chi bộ theo hướng thiết thực, hiệu quả, chất lượng. BTV Đảng ủy xã phân công các đồng chí trong BTV Đảng ủy, các đồng chí Đảng ủy viên trực tiếp phụ trách các chi bộ nông thôn, thường xuyên nắm bắt tình hình tư tưởng của đội ngũ cán bộ, đảng viên cũng như những vấn đề phát sinh tại cơ sở. Từ đó, kịp thời chỉ đạo, giải quyết những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện nhiệm vụ...

Được đánh giá là chi bộ điển hình trong công tác xây dựng chi bộ TSVM, những năm qua, Chi bộ thôn Tiền Phong luôn phát huy tốt vai trò là hạt nhân lãnh đạo; triển khai thực hiện có hiệu quả các chủ trương, đường lối, chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước, các phong trào thi đua lao động, sản xuất trên địa bàn. Chi ủy chi bộ luôn phát huy tốt phương châm tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách, nêu cao tinh thần trách nhiệm của mỗi đảng viên trước cấp ủy và toàn chi bộ; chú trọng công tác bồi dưỡng, nâng cao nhận thức chính trị, tư tưởng, đạo đức cho đảng viên; luôn khẳng định được vai trò gương mẫu của cán bộ, đảng viên trong quá trình thực hiện nhiệm vụ được giao. Phát huy tính dân chủ trong công tác tự phê bình và phê bình, từ đó góp phần xây dựng chi bộ ngày càng TSVM.

Nhằm từng bước nâng cao đời sống cho nhân dân, Chi bộ tập trung lãnh đạo chính quyền thôn đẩy mạnh tuyên truyền, vận động người dân tích cực chuyển dịch cơ cấu cây trồng, vật nuôi trên cơ sở duy trì và mở rộng các vùng chuyên canh sản xuất cây hàng hóa tập trung; chú trọng phát triển các mô hình chăn nuôi quy mô trang trại; mở rộng, đa dạng hóa các ngành nghề TTCN, thương mại dịch vụ; quan tâm, định hướng tạo việc làm cho người lao động trong độ tuổi... Nhờ đó, đời sống của người dân trong thôn từng bước được cải thiện; thu nhập bình quân đầu người hiện đạt trên 25 triệu đồng/năm; thôn có trên 70% số hộ gia đình có mức sống khá, giàu; tỷ lệ hộ nghèo chỉ còn 2,3%...

Bên cạnh đó, Chi bộ đã chỉ đạo Ban Công tác mặt trận thôn phối hợp với các tổ liên gia tích cực tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện nếp sống văn hóa mới trong việc cưới, việc tang, mừng thọ theo tinh thần Chỉ thị 11 của BTV Tỉnh ủy. Qua đó,phong trào xây dựng đời sống văn hóa trên địa bàn thôn đã đạt những kết quả tích cực. Hàng năm, thôn có trên 96% số hộ đạt danh hiệu gia đình văn hóa, nhiều năm liền thôn đạt danh hiệu Thôn văn hóa...

Theo đồng chí Hà Thanh Hòa, Bí thư chi bộ kiêm Trưởng thôn Tiền Phong: Có được kết quả trên là nhờ Chi bộ đã xây dựng được mối đoàn kết, gắn bó, thống nhất giữa tổ chức Đảng, chính quyền, tổ chức đoàn thể chính trị, xã hội và mỗi người dân. Bên cạnh đó, chi bộ luôn chủ động nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của người dân, tiếp thu, lắng nghe ý kiến của đảng viên, nhân dân để đề ra các nghị quyết, kế hoạch trúng, đúng, sát với tình hình thực tế của địa phương. Khi triển khai bất cứ công việc gì ở thôn, Chi ủy chi bộ đều tìm hiểu kỹ và đưa ra bàn bạc trước chi bộ và nhân dân; vấn đề gì có lợi cho dân thì ưu tiên làm trước. Trong quá trình thực hiện, mọi khó khăn, vướng mắc cũng như tâm tư, nguyện vọng của người dân đều được chi bộ, chính quyền thôn tiếp thu, kịp thời giải quyết; từ đó đã phát huy được tinh thần đoàn kết, chung sức đồng lòng của người dân...

Đồng chí Nguyễn Đình Hòe, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã Nhân Đạo cho biết: Để tiếp tục nâng cao chất lượng công tác xây dựng chi, Đảng bộ TSVM, nâng cao năng lực, sức chiến đấu của các tổ chức Đảng và đảng viên, thời gian tới, Đảng ủy xã sẽ tập trung tăng cường công tác giáo dục chính trị, tư tưởng cho cán bộ, đảng viên; xây dựng, củng cố hệ thống tổ chức cơ sở Đảng; chú trọng đổi mới phương thức lãnh đạo của BCH Đảng bộ, BTV Đảng ủy và các cấp ủy chi bộ; tập trung vào các nhiệm vụ trọng tâm, trọng điểm; đảm bảo nguyên tắc tập trung dân chủ trong sinh hoạt Đảng, nêu cao tinh thần trách nhiệm, tính tiên phong gương mẫu của cán bộ, đảng viên trong thực hiện nhiệm vụ chính trị được giao..

Ngô Tuấn AnhTAG:
Tin tức Mới:

Ý kiến của bạn

Họ tên:
Email: