Xây dựng Đảng

Phát hiện và có biện pháp ngăn chặn kịp thời trước dấu hiệu vi phạm của đảng viên

Thứ Tư, 24/07/2019

Nhằm giữ vững kỷ luật, kỷ cương của Đảng, Huyện ủy Vĩnh Tường đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các chi, Đảng bộ cơ sở chú trọng đổi mới nội dung, phương pháp kiểm tra, giám sát (KTGS), thi hành kỷ luật Đảng, qua đó, kịp thời uốn nắn những biểu hiện lệch lạc, hạn chế tình trạng vi phạm kỷ luật của tổ chức Đảng và đảng viên.

Căn cứ chương trình công tác KTGS của Tỉnh ủy, cấp ủy và UBKT các cấp trong huyện đã xây dựng kế hoạch, triển khai thực hiện theo đúng quy định. Huyện ủy phân công các đồng chí Ủy viên BTV Huyện ủy, trưởng các ban xây dựng Đảng chủ trì các cuộc KTGS, chỉ đạo, đôn đốc các chi, Đảng bộ cơ sở thực hiện tốt nhiệm vụ KTGS theo chương trình của cấp trên đề ra, trong đó chú trọng việc giải quyết đơn thư, khiếu nại, kiến nghị của đảng viên, công dân về những biểu hiện sai phạm của tổ chức Đảng, đảng viên. Thường trực Huyện ủy chỉ đạo việc giao ban giữa UBKT Huyện ủy với các cơ quan thuộc khối Nội chính, các ban xây dựng Đảng, MTTQ, các chi, Đảng bộ trực thuộc để nắm bắt tình hình chung, từ đó, lãnh đạo, chỉ đạo công tác KTGS đối với từng vụ việc cụ thể, đảm bảo đúng quy trình, nguyên tắc…

Đồng chí Nguyễn Văn Thân, Phó Chủ nhiệm UBKT Huyện ủy Vĩnh Tường cho biết: Nét nổi bật trong công tác KTGS năm 2019 là ngoài các cuộc KTGS theo kế hoạch, chương trình đã được xây dựng từ đầu năm, thông qua hoạt động giám sát thường xuyên và chuyên đề hoặc qua nắm bắt tình hình dư luận từ cơ sở, Huyện ủy chỉ đạo UBKT Huyện ủy tiến hành kiểm tra dấu hiệu vi phạm đối với một số tổ chức Đảng, đảng viên, kể cả đối với những cán bộ, đảng viên đã nghỉ hưu khi có dấu hiệu vi phạm trong công tác quản lý đất đai, xây dựng cơ bản, công tác cán bộ, việc chấp hành nghị quyết, chỉ thị, quy định, kết luật của Đảng… Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ kiểm tra tổ chức Đảng cấp dưới và đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm, UBKT các cấp thực hiện đúng nguyên tắc, quy trình; làm tốt công tác tư tưởng để các tổ chức Đảng và đảng viên chấp hành nghiêm túc quyết định, kế hoạch kiểm tra.

Thực hiện mục tiêu tăng cường kỷ luật, kỷ cương của Đảng, 6 tháng đầu năm 2019, cấp ủy các cấp trong huyện đã tiến hành kiểm tra 48 tổ chức, 21 đảng viên; giám sát 10 tổ chức Đảng, 9 đảng viên. UBKT các cấp tổ chức kiểm tra 16 đảng viên, 4 tổ chức Đảng có dấu hiệu vi phạm; giám sát chuyên đề đối với 7 tổ chức cơ sở Đảng, 25 đảng viên. Qua kiểm tra, huyện Vĩnh Tường đã thi hành kỷ luật 17 đảng viên… Nội dung KTGS có sự chuyển biến tích cực, ngày càng trọng tâm, trọng điểm, nhất là những nội dung nhạy cảm, dễ phát sinh khuyết điểm, vi phạm. Thông qua KTGS, thi hành kỷ luật Đảng đã chỉ rõ những ưu, khuyết điểm, phát hiện những thiếu sót trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của tổ chức Đảng, của cán bộ, lãnh đạo quản lý, cũng như phát huy những ưu điểm, khắc phục hạn chế của từng đảng viên, kịp thời uốn nắn, điều chỉnh và yêu cầu các đảng viên có khuyết điểm xây dựng kế hoạch, đề ra lộ trình khắc phục những hạn chế, yếu kém...

Cụ thể như kiểm tra việc thực hiện Chỉ thị số 21-CT/TU của BTV Tỉnh ủy “Về tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo việc đặt mua báo, tạp chí của Đảng” đối với 23 Đảng ủy xã, thị trấn. Qua kiểm tra, BTV Huyện ủy đánh giá cao các đơn vị đã quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo việc đặt mua báo, tạp chí của Đảng và đạt kết quả tốt. Đồng thời, rút kinh nghiệm một số cấp ủy cơ sở chưa sâu sát trong việc kiểm tra, đôn đốc thực hiện chỉ thị; chưa quyết liệt trong công tác lãnh, chỉ đạo các chi bộ nhà trường đặt mua báo, tạp chí của Đảng...

Để công tác KTGS, thi hành kỷ luật của Đảng đạt hiệu quả cao hơn, thời gian tới, Huyện ủy Vĩnh Tường chỉ đạo Đảng ủy cơ sở và UBKT các cấp trong huyện tăng cường giám sát thường xuyên, chủ động nắm bắt tình hình, kịp thời phát hiện các biểu hiện vi phạm trên các lĩnh vực, tham mưu với cấp ủy để kiểm tra, xử lý kịp thời, hiệu quả; tập trung phát hiện, kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với tổ chức Đảng và đảng viên, góp phần xây dựng Đảng ngày càng trong sạch vững mạnh.

Lê ThảoTAG:
Tin tức Mới:

Ý kiến của bạn

Họ tên:
Email: