Xây dựng Đảng

Cựu chiến binh Lập Thạch tích cực tham gia xây dựng Đảng, chính quyền

Thứ Ba, 23/07/2019

Trong các cuộc chiến tranh bảo vệ Tổ quốc, những người lính trên quê hương Lập Thạch đã không quản ngại khó khăn, gian khổ, hy sinh để giành độc lập, tự do cho đất nước. Trở về cuộc sống đời thường, những cựu chiến binh (CCB) vẫn đang tiếp tục cống hiến,đóng góp xây dựng quê hương, đất nước, tiếp tục là những người tiên phong, gương mẫu trong công tác xây dựng Đảng, chính quyền, bảo vệ nhân dân.

Xưởng cơ khí của CCB Trần Văn Đông, xã Bàn Giản (Lập Thạch) tạo việc làm cho nhiều lao động với thu nhập 6 triệu đồng/người/tháng. Ảnh Dương Hà

Tham gia xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch, vững mạnh (TSVM) là một trong những nhiệm vụ trọng tâm được các cấp Hội CCB huyện Lập Thạch quan tâm, thực hiện xuyên suốt quá trình hoạt động. Hội thường xuyên tổ chức nghiên cứu, học tập, triển khai đến cán bộ, hội viên CCB toàn huyện về các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, nhiệm vụ phát triển KT - XH, QP – AN của địa phương gắn với đẩy mạnh thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, Nghị quyết T.Ư 4 (khóa XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng. Qua đó, từng bước nâng cao nhận thức, xây dựng bản lĩnh chính trị của cán bộ, hội viên CCB với quan điểm, lập trường, tư tưởng kiên định, một lòng trung thành với Đảng, Nhà nước và nhân dân; luôn gương mẫu chấp hành và tuyên truyền, vận động gia đình, nhân dân thực hiện tốt đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; tham gia đấu tranh làm thất bại mọi âm mưu “diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch, giữ vững khối đại đoàn kết toàn dân.

Hội CCB thường xuyên tham mưu, đề xuất với các cấp ủy Đảng, chính quyền trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo ở địa phương. Trong cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội, HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021 và Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2015 – 2020, Hội CCB huyện Lập Thạch đã phát huy vai trò, trách nhiệm, tham gia đóng góp trong tất cả các bước, quy trình, nội dung đại hội các cấp. Nhiều đồng chí cán bộ, hội viên CCB đã được tín nhiệm, giới thiệu vào các vị trí trong các cấp ủy, chính quyền. Đây cũng chính là lực lượng nòng cốt, cùng với hội viên CCB tích cực tham gia xây dựng Đảng, chính quyền ngày càng TSVM.

Đồng chí Nguyễn Văn Chiến, Chủ tịch Hội CCB xã Văn Quán cho biết: Phát huy bản chất “Bộ đội Cụ Hồ”, dù trong thời chiến hay thời bình, những CCB luôn tin tưởng vào chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước. Cán bộ, hội viên CCB xã Văn Quán đã đóng góp 178 lượt ý kiến tâm huyết vào các văn kiện Đại hội Đảng các cấp. Nhiều đồng chí CCB là Bí thư chi bộ đã nêu cao trách nhiệm, uy tín, bản lĩnh chính trị vững vàng, là trung tâm đoàn kết của chi bộ, có tinh thần trách nhiệm cao với Đảng, với dân, luôn gần dân, lắng nghe ý kiến của nhân dân. Đồng thời, không ngừng học hỏi để đổi mới nội dung, hình thức, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở Đảng. Nhiều CCB với vai trò là đảng viên đã phát huy vai trò, trách nhiệm của mình trong công tác xây dựng tổ chức Đảng, thông qua việc tham gia thảo luận, đóng góp ý kiến vào nội dung buổi sinh hoạt; phụ trách giúp đỡ các hộ dân; giới thiệu và giúp đỡ nhiều quần chúng ưu tú được đứng trong hàng ngũ của Đảng…

Cùng với tham gia xây dựng Đảng và chính quyền, Hội CCB huyện Lập Thạch luôn gương mẫu thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở và tham gia công tác giám sát, phản biện xã hội; vận động cán bộ, hội viên tích cực giữ gìn ANCT, TTATXH, phòng chống tội phạm, bảo vệ an ninh Tổ quốc.

Đồng chí Nguyễn Văn Én, Chủ tịch Hội CCB huyện Lập Thạch cho biết: Mỗi cán bộ, hội viên CCB là lực lượng nòng cốt, gương mẫu trong công tác tuyên truyền, vận động, đi đầu thực hiện phong trào xây dựng nông thôn mới; cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư"; công tác giải phóng mặt bằng; phát triển kinh tế gia đình, xóa đói giảm nghèo; đảm bảo an sinh xã hội… Đến nay, Hội đã tuyên truyền cán bộ, hội viên CCB và nhân dân làm tốt công tác GPMB các tuyến đường trọng điểm của huyện, đường giao thông nông thôn; vận động hội viên hiến được 115 nghìn m2 đất thổ cư, đất vườn ao và tháo dỡ, dịch chuyển hơn 1.400m tường rào xây; ủng hộ trên 14 nghìn ngày công lao động xây dựng nông thôn mới với tổng số tiền trị giá trên 13 tỷ đồng. Huy động nguồn lực giúp đỡ 23 hội viên CCB làm nhà mới, 17 hội viên sửa chữa nhà, hỗ trợ 4 gia đình hội viên CCB gặp sự số thiên tai, hỏa hoạn... với tổng số tiền trị giá hàng tỷ đồng.

Bằng những việc làm ý nghĩ, thiết thực, Hội CCB huyện Lập Thạch ngày càng khẳng định được vai trò gương mẫu, tiên phong trong công tác xây dựng Đảng, chính quyền. Qua đó, xuất hiện nhiều tấm gương, tập thể điển hình tiên tiến như: Hội CCB xã Tiên Lữ, Hội CCB xã Thái Hòa, Hội CCB xã Văn Quán; tấm gương CCB Dương Văn Luyến, xã Văn Quán; CCB Nguyễn Văn Quyền, xã Bắc Bình…

Thanh TuyềnTAG:
Tin tức Mới:

Ý kiến của bạn

Họ tên:
Email: