Xây dựng Đảng

Quản chặt, xử nghiêm đảng viên bỏ sinh hoạt Đảng

Thứ Ba, 09/07/2019

Điều 2, Điều lệ Đảng nêu rõ: “Đảng viên có nhiệm vụ sinh hoạt Đảng và đóng đảng phí đúng quy định”. Tuy nhiên, thời gian qua, một bộ phận đảng viên, nhất là đảng viên đang sinh hoạt tại một số chi bộ nông thôn trên địa bàn tỉnh bỏ sinh hoạt Đảng, ảnh hưởng đến chất lượng, hiệu quả hoạt động của các chi bộ, làm suy giảm vai trò lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở Đảng ở địa phương.

Đại diện lãnh đạo Đảng ủy xã Vĩnh Thịnh (Vĩnh Tường) trực tiếp họp bàn với Chi ủy thôn Hoàng Xá Đình thống nhất hình thức xử lý tình trạng đảng viên bỏ sinh hoạt Đảng. Ảnh: Trường Khanh

Nguyên nhân do đâu?

Theo thống kê của Ban Tổ chức Tỉnh ủy, từ ngày 1/1/2018 đến 31/3/2019, toàn tỉnh có trên 2.500 đảng viên bỏ sinh hoạt hoặc không đóng đảng phí theo quy định (bao gồm cả dưới và trên 3 tháng); trong đó, hơn 600 đảng viên bỏ sinh hoạt hoặc không đóng đảng phí trên 3 tháng trong năm mà không có lý do chính đáng. Trong số các đảng viên trên, một số đã bị cấp ủy quản lý ra quyết định xóa tên đảng viên. Đây thực sự là điều đáng lo ngại bởi không chỉ ảnh hưởng trực tiếp đến quyền lợi cá nhân của mỗi đảng viên mà còn ảnh hưởng xấu tới uy tín, làm suy giảm vai trò lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức Đảng ở cơ sở.

Thực tế, phần lớn cấp ủy các cấp và đa số đảng viên đều nhận thức rõ quyền và nghĩa vụ trong việc thực hiện các quy định của Điều lệ Đảng. Các tổ chức cơ sở Đảng thường xuyên tăng cường công tác giáo dục, bồi dưỡng nâng cao nhận thức chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống cho cán bộ, đảng viên; chủ động theo dõi, quản lý, kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ của đảng viên. Nhiều cấp ủy chi bộ đã phát huy được vai trò của đảng viên gương mẫu thực hiện nghĩa vụ công dân; tuyên truyền, vận động gia đình và nhân dân thực hiện tốt đường lối, chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước; tích cực tham gia các phong trào phát triển KT-XH, giữ gìn an ninh chính trị, TTATXH ở địa phương...

Tuy nhiên, bên cạnh đó, còn không ít cấp ủy cơ sở buông lỏng công tác giáo dục, quản lý đảng viên, dẫn đến tình trạng một số đảng viên có hoàn cảnh kinh tế khó khăn, không việc làm bỏ quê đi làm ăn xa, đảng viên đang làm việc trong các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, doanh nghiệp tư nhân thường xuyên không tham gia sinh hoạt Đảng; cá biệt, một bộ phận đảng viên trẻ tuổi đang sinh sống ở địa phương nhưng lại có biểu hiện sa sút về chính trị, tư tưởng, thiếu ý chí phấn đấu, thiếu trách nhiệm với Đảng, với nhân dân... thường xuyên bỏ sinh hoạt Đảng và né tránh nhiệm vụ do chi ủy phân công...

Đơn cử: Ngày 16/5/2019, Huyện ủy Tam Đảo đã ban hành các quyết định số: 2553 và 2554-QĐ-HU về việc xóa tên trong danh sách đảng viên dự bị đối với 2 đảng viên thuộc chi bộ thôn Đồng Quán và thôn Đồng Thành, xã Yên Dương là Đỗ Đình Ánh và Trần Thị Minh Nguyệt vì đã vi phạm Điều 8 của Điều lệ Đảng. Cụ thể: Đảng viên Đỗ Đình Ánh đã tự ý bỏ sinh hoạt và không đóng đảng phí liên tục trong 7 tháng (từ tháng 9/2018 đến tháng 3/2019); đảng viên Trần Thị Minh Nguyệt đã tự ý bỏ sinh hoạt và không đóng đảng phí liên tục trong 8 tháng (từ tháng 8/2018 đến tháng 3/2019)...

Tương tự, tại Nghị quyết số 78-NQ/ĐU của Đảng ủy thị trấn Thổ Tang (Vĩnh Tường), ngày 29/5/2019 cũng nêu rõ: UBKT Đảng ủy chỉ đạo chi bộ thôn Phương Viên tiến hành xem xét, đề nghị cấp ủy có thẩm quyền quyết định xóa tên trong danh sách đảng viên đối với 2 đảng viên: Vũ Thị Huyền và Nguyễn Thị Hạnh vì lý do các đảng viên có biểu hiện giảm sút ý chí phấn đấu, không làm nhiệm vụ đảng viên, đã được chi bộ giáo dục nhiều lần nhưng không tiến bộ; yêu cầu chi bộ tiến hành xem xét, đề nghị cấp ủy có thẩm quyền xóa tên trong danh sách đảng viên dự bị đối với đảng viên Đỗ Thành Công vì lý do Đảng ủy đã gửi giấy mời 2 lần, nhưng đảng viên Công không tham gia lớp học bồi dưỡng lý luận chính trị cho đảng viên mới...

Một trong những nguyên nhân là do chất lượng sinh hoạt chi bộ, đặc biệt là ở các chi bộ nông thôn còn bộc lộ nhiều hạn chế như: Vai trò lãnh đạo của cấp ủy chi bộ có lúc, có nơi còn mờ nhạt; nội dung sinh hoạt chi bộ nghèo nàn, đơn điệu, thiếu đổi mới nên không thu hút được đảng viên tham gia sinh hoạt... Nhiều đảng viên mặc dù bỏ sinh hoạt Đảng và không nhận nhiệm vụ do cấp ủy chi bộ phân công liên tục trong nhiều tháng nhưng không bị chi bộ thi hành hình thức kỷ luật nên họ có tư tưởng coi thường...

Cần các giải pháp phù hợp

Mặc dù số đảng viên bỏ sinh hoạt bị xóa tên theo quy định Điều lệ Đảng chỉ chiếm tỷ lệ nhỏ, nhưng việc đảng viên tự ý bỏ sinh hoạt Đảng có thể tác động tiêu cực đến mục tiêu, lý tưởng của đảng viên khác, gây ra những hệ lụy, khi các địa phương phát động phong trào thi đua, việc vận động quần chúng tham gia sẽ rất khó khăn, ảnh hưởng đến việc lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng...

Nhằm từng bước xử lý tình trạng đảng viên bỏ sinh hoạt Đảng, đồng chí Bùi Đức Thu, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy thị trấn Thổ Tang (Vĩnh Tường) cho biết: BTV Đảng ủy thị trấn đã tăng cường chỉ đạo các chi bộ chú trọng các giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả công tác giáo dục, quản lý đảng viên, nhất là đảng viên đi làm ăn xa, đảng viên đang làm việc trong các doanh nghiệp; thường xuyên tăng cường sự phối hợp, trao đổi thông tin giữa tổ chức Đảng nơi đảng viên đang sinh hoạt với tổ chức Đảng, chính quyền địa phương nơi đảng viên đến làm việc, cư trú, xem đây là yêu cầu bắt buộc trong công tác quản lý đảng viên...

Đảng ủy thị trấn đã chỉ đạo các chi bộ đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục đảng viên với nhiều hình thức, phương pháp để từng bước nâng cao nhận thức, sự hiểu biết, ý thức trách nhiệm của đảng viên trong việc thực hiện các quy định của Điều lệ Đảng; thường xuyên tăng cường công tác kiểm tra, giám sát của Đảng ủy đối với công tác quản lý đảng viên ở từng chi bộ. Các cấp ủy chi bộ bố trí thời gian sinh hoạt thích hợp, theo dõi chặt chẽ số đảng viên vắng mặt tại các buổi sinh hoạt trong năm để kịp thời nhắc nhở trực tiếp đảng viên hoặc thông báo cho gia đình, cơ quan nơi đảng viên đang công tác biết. Thực hiện nghiêm túc việc cấp ủy kiểm điểm, nhận xét tình hình đảng viên thực hiện nhiệm vụ đảng viên và nghĩa vụ công dân theo quy định nhằm khắc phục tình trạng nể nang, hình thức trong việc nhận xét, đánh giá đảng viên cuối năm...

Đồng chí Nguyễn Văn Tuấn, Bí thư Đảng ủy xã Yên Dương (Tam Đảo) nêu giải pháp: Bên cạnh việc tập trung tăng cường công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật của Đảng, cần chú trọng đẩy mạnh công tác giáo dục chính trị, tư tưởng cho cán bộ, đảng viên thông qua việc tuyên truyền, học tập, quán triệt đầy đủ các nghị quyết, chỉ thị của Đảng, các quy định, chính sách pháp luật của Nhà nước; chú trọng nâng cao chất lượng kết nạp đảng viên mới; thực hiện tốt nguyên tắc tập trung dân chủ trong sinh hoạt Đảng, nghiêm túc khắc phục tình trạng nể nang trong tự phê bình và phê bình tại các buổi sinh hoạt chi bộ... Cấp ủy, chính quyền các địa phương cần thực hiện có hiệu quả các giải pháp về đào tạo nghề, giải quyết việc làm cho những đảng viên trẻ ở địa phương, tạo điều kiện cho đảng viên có việc làm ổn định, gắn bó với quê hương...

Nhằm khắc phục triệt để tình trạng đảng viên bỏ sinh hoạt Đảng, đồng chí Hoàng Văn Toàn, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy khẳng định: Thời gian tới, các cấp ủy Đảng trong tỉnh cần tiếp tục quán triệt, thực hiện có hiệu quả các nghị quyết, chỉ thị của Tỉnh ủy về đẩy mạnh, nâng cao chất lượng công tác xây dựng Đảng như: Đề án số 04-ĐA/TU, ngày 19/6/2017 của Tỉnh ủy về "nâng cao chất lượng chi bộ Đảng TSVM giai đoạn 2017-2020"; Hướng dẫn số 13-HD/TU, ngày 16/11/2018 của Tỉnh ủy về "một số vấn đề nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ và tiêu chí đánh giá chất lượng sinh hoạt chi bộ"; Quy định số 05-QĐ/TU, ngày 20/11/2017 của BTV Tỉnh ủy về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp gắn với Nghị quyết 04-NQ/TW, của BCH T.Ư và Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị (khóa XII)...

Mỗi chi bộ cơ sở (nơi trực tiếp giáo dục, quản lý đảng viên) phải nghiêm túc thực hiện các giải pháp: Chú trọng nâng cao nhận thức trong việc lãnh đạo, chỉ đạo tăng cường công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật của Đảng, thực hiện toàn diện các nhiệm vụ theo Điều lệ Đảng quy định. Thường xuyên tăng cường công tác giáo dục chính trị tư tưởng, đạo đức, lối sống cho cán bộ, đảng viên; khắc phục triệt để tình trạng nể nang, né tránh, ngại va chạm trong công tác giáo dục, quản lý đảng viên; kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm những trường hợp suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống trong cán bộ, đảng viên cũng như những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ... Thường xuyên nâng cao vai trò lãnh đạo của cấp ủy chi bộ, nhất là Bí thư chi bộ trong việc đổi mới nội dung, hình thức sinh hoạt chi bộ theo hướng thiết thực, hiệu quả, đi vào trọng tâm, trọng điểm nhằm thu hút đảng viên tích cực tham gia sinh hoạt Đảng...

Ngô Tuấn AnhTAG:
Tin tức Mới:

Ý kiến của bạn

Họ tên:
Email: