Xây dựng Đảng

Cán bộ, đảng viên huyện Bình Xuyên tự giác nêu gương

Thứ Hai, 08/07/2019

Bác Hồ từng dạy: "Một tấm gương sống có giá trị hơn cả trăm bài diễn văn tuyên truyền”. Thấm nhuần lời dạy của Người, huyện Bình Xuyên xác định việc nêu gương, trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, đảng viên đóng vai trò hết sức quan trọng, là nhiệm vụ thường xuyên, liên tục. Từ đó, tạo sự lan tỏa sâu rộng, chuyển biến tích cực trong nhận thức, lề lối, tác phong làm việc cũng như ý thức tổ chức kỷ luật của từng cán bộ, đảng viên, củng cố niềm tin giữa nhân dân với Đảng, Nhà nước.

Cán bộ, đảng viên xã Sơn Lôi (Bình Xuyên) nêu cao tinh thần tự giác, gương mẫu hoàn thành tốt nhiệm vụ. Ảnh: Dương Hà

Trách nhiệm “đi trước” của cán bộ, đảng viên

Xã Tam Hợp là một trong những địa phương tiêu biểu của huyện Bình Xuyên thực hiện tốt các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và đi đầu trong thực hiện các phong trào thi đua, cuộc vận động do các cấp, ngành phát động. Trong đó, cụ thể như chương trình xây dựng nông thôn mới, công tác giải phóng mặt bằng cho các dự án, khu công nghiệp của huyện, chuyển đổi cơ cấu kinh tế, giữ gìn an ninh trật tự… Để thực hiện tốt các nhiệm vụ ở địa phương, cùng với bám sát cơ sở, tập trung đổi mới phương thức lãnh đạo, chỉ đạo có trọng tâm, trọng điểm, cấp ủy, chính quyền xã Tam Hợp luôn xác định rõ trách nhiệm “đi trước” của từng cán bộ, đảng viên.

Đồng chí Nguyễn Văn Bính, Bí thư Đảng ủy xã Tam Hợp cho biết: Thời điểm xây dựng NTM và duy trì, nâng cao chất lượng các tiêu chí NTM năm 2018, địa phương gặp không ít khó khăn, một số hộ dân chưa hiểu nên vẫn còn băn khoăn, chưa ủng hộ, việc GPMB xây dựng nhiều tuyến đường bị ảnh hưởng; đặc biệt, khi có một phần diện tích dự án Khu công nghiệp Thăng Long Vĩnh Phúc ở trên địa bàn nên phải thu hồi hơn 30 ha đất nông nghiệp của các hộ dân. Để người dân ủng hộ, Đảng ủy, UBND xã chú trọng công tác tuyên truyền, phân công nhiệm vụ cụ thể đến từng cán bộ, đảng viên từ xã xuống thôn; nêu gương, gắn trách nhiệm của từng đồng chí cán bộ.

Trong xây dựng NTM, mỗi đồng chí trong BTV Đảng ủy, lãnh đạo xã ủng hộ ít nhất 1 triệu đồng; đối với cán bộ, bí thư, trưởng thôn ủng hộ 500 nghìn đồng. Trong công tác GPMB của dự án, mỗi cán bộ, đảng viên phải có trách nhiệm vận động chính người thân trong gia đình chấp hành thực hiện trước khi vận động quần chúng nhân dân. Với sự tiên phong, gương mẫu của cán bộ, đảng viên, nhiều năm nay, công tác tuyên truyền, thực hiện các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước ở Tam Hợp đã tạo sự đồng thuận, nhất trí cao trong quần chúng nhân dân.

Từ đầu năm 2018 đến tháng 6/2019, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Bình Xuyên tiếp nhận và triển khai 62 dự án với tổng diện tích thu hồi 267,89 ha, trong đó có 2 dự án trọng điểm đang tập trung triển khai là Nhà máy xử lý rác thải tập trung xã Trung Mỹ và Khu công nghiệp Bá Thiện II (đợt 7) với tổng diện tích 105,28ha. Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện xác định nhiệm vụ công tác GPMB là vấn đề khó, nhạy cảm, liên quan đến lợi ích của người dân và doanh nghiệp; vì vậy, không chỉ đổi mới công tác lãnh đạo, chỉ đạo trong cấp ủy, chi bộ, mà đòi hỏi tính tự giác, nêu gương của từng đồng chí cán bộ, đảng viên.

Đồng chí Nguyễn Hữu Tuấn, Bí thư Chi bộ Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Bình Xuyên cho biết: Vì đặc thù công việc có tính chất nhạy cảm, nếu cán bộ, đảng viên không thường xuyên nêu gương, trách nhiệm thì rất dễ dẫn đến những sai lầm. Do vậy, trong các cuộc họp, sinh hoạt chi bộ, đơn vị thường xuyên quán triệt, nhắc nhở từng cán bộ, đảng viên nêu cao tinh thần trách nhiệm, tính tự giác, chống tham nhũng, suy thoái đạo đức, tác phong trong công việc và luôn gần dân, lắng nghe ý kiến người dân.

Nêu gương trong việc làm hàng ngày

Xác định ý nghĩa của việc nêu gương, nhất là trong tình hình hiện nay, Huyện ủy Bình Xuyên gắn việc nêu gương cán bộ, đảng viên với thực hiện các Quy định 101, 55 và Quy định 08 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng, thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và thực hiện Nghị quyết Trung ương 4, khóa XII của Đảng.

Huyện rà soát, xây dựng quy chế, quy định về mối quan hệ, lề lối làm việc, việc quản lý cán bộ, đảng viên và tăng cường phân cấp, phân quyền gắn với trách nhiệm của người đứng đầu; chú trọng công tác kiểm tra, đánh giá cán bộ, giám sát việc nêu gương và cụ thể hóa trách nhiệm của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu trong cấp ủy, chính quyền, từ đó, thấy rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm để xử lý công việc. Theo đó, các cấp ủy, chính quyền, đơn vị tổ chức quán triệt tới cán bộ, đảng viên, ký cam kết việc thực hiện nêu gương gắn với cam kết rèn luyện, giữ gìn phẩm chất đạo đức, lối sống, không suy thoái, không “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”; kịp thời phát hiện, khắc phục những hạn chế, thiếu sót, vi phạm của cán bộ, đảng viên.

Là Bí thư Chi bộ thôn Hiệp Thuận, xã Thiện Kế (Bình Xuyên), đồng chí Kim Thị Thu Hương luôn được đảng viên và nhân dân tin tưởng, tín nhiệm. Đồng chí Hương luôn nêu cao tinh thần học tập, làm theo lời Bác trong công việc và trong cuộc sống hàng ngày. Đồng chí Hương cho biết: “Học Bác, tôi thấy mình cần nêu gương, nêu cao trách nhiệm dù ở đâu, làm gì, từ những việc làm nhỏ nhất trong chi bộ, trong thôn hay cuộc sống gia đình”.

Việc thực hiện trách nhiệm nêu gương đã tạo chuyển biến tích cực trong nhận thức, hành động, tác phong, lề lối làm việc của cán bộ, đảng viên, nhất là trong cải cách thủ tục hành chính từ cấp huyện xuống cơ sở. Nhiều vấn đề bức xúc, nổi cộm được cán bộ lãnh đạo các địa phương kịp thời chỉ đạo xem xét, giải quyết như quản lý đất đai, chính sách hộ nghèo, đơn thư KNTC...

Đồng chí Nguyễn Mạnh Hùng, Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy Bình Xuyên cho biết: Cán bộ, đảng viên ở Bình Xuyên nêu gương là nhiệm vụ thực hiện liên tục,thường xuyên. Việc nêu gương, đề cao trách nhiệm không chỉ thể hiện trong công việc, nhiệm vụ được giao mà trong cuộc sống hàng ngày, mỗi cán bộ, đảng viên cần phát huy tinh thần tiên phong, gương mẫu để tạo sức lan tỏa trong quần chúng nhân dân.

Thanh TuyềnTAG:
Tin tức Mới:

Ý kiến của bạn

Họ tên:
Email: