Xây dựng Đảng

Phúc Yên chú trọng công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ

Thứ Năm, 30/05/2019

Nhằm xây dựng đội ngũ cán bộ đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ chính trị trong tình hình mới, cùng với công tác quy hoạch, luân chuyển cán bộ… thành phố Phúc Yên làm tốt công tác đào tạo, bồi dưỡng, bố trí sử dụng cán bộ, công chức, viên chức (CB-CCVC) bảo đảm hiệu quả, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển KT- XH.

Nhiều năm trước đây, ở phường Phúc Thắng, tình trạng thiếu cán bộ có trình độ chuyên môn diễn ra phổ biến. CBCC của phường chưa qua đào tạo về chuyên môn nghiệp vụ, lý luận chính trị chiếm tỷ lệ cao; việc sắp xếp, bố trí, sử dụng cán bộ chưa phù hợp với năng lực, sở trường công tác; hiểu biết về pháp luật còn hạn chế. Vì vậy, việc triển khai thực hiện các nhiệm vụ gặp khó khăn.

Khắc phục tình trạng trên, những năm gần đây, Đảng ủy, UBND phường đã triển khai có hiệu quả nhiều giải pháp, cụ thể hóa các chỉ thị, nghị quyết của các cấp về công tác cán bộ; tạo thuận lợi cho đội ngũ CBCC tham gia các lớp đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn do cấp trên tổ chức; khuyến khích cán bộ tự nghiên cứu, học hỏi nâng cao trình độ chuyên môn, lý luận chính trị, tin học, tiếng Anh. Đến nay, hầu hết CBCC, nhất là lãnh đạo chủ chốt của phường đều được chuẩn hóa, nâng cao trách nhiệm trong giải quyết công vụ, nhất là thực hiện các thủ tục hành chính, đem lại sự hài lòng trong nhân dân.

Là một trong những cán bộ, công chức mới được tham gia lớp Trung cấp lý luận chính trị, đồng chí Lê Minh Công, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ phường cho biết: Thông qua khóa học giúp tôi nâng cao trình độ lý luận chính trị, phẩm chất đạo đức, lối sống và áp dụng kiến thức đã học vào thực tiễn công việc. Cùng với đó, bản thân tôi tự nghiên cứu, học hỏi trên các phương tiện thông tin đại chúng để nâng cao trình độ chuyên môn và kỹ năng mềm. Trong thời gian học tập, tôi sâu sát cơ sở, tích cực nắm bắt tâm tư nguyện vọng của người dân, phản ánh, tham mưu với lãnh đạo địa phương để kịp thời giải quyết những ý kiến, kiến nghị của người dân ngay từ cơ sở, tránh khiếu kiện vượt cấp, kéo dài.

Đồng chí Phan Thanh Hải, Phó Bí thư Đảng ủy phường Phúc Thắng cho biết: Những năm qua, phường rất quan tâm công tác đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ CBCC. Từ năm 2015 đến nay, phường đã cử 16 đồng chí tham gia các lớp đào tạo chuyên môn và lý luận chính trị; 22 đồng chí tham gia lớp bồi dưỡng theo yêu cầu công tác và vị trí việc làm. Hiện tại, phường có 10/11 cán bộ chuyên trách có trình độ chuyên môn đại học, 1 cán bộ có trình độ trung cấp; cán bộ có trình độ lý luận chính trị trung cấp trở lên là 10 đồng chí...

Không chỉ riêng phường Phúc Thắng, thực hiện kế hoạch của BTV Tỉnh ủy về đào tạo, bồi dưỡng CB-CCVC,Thành ủy đã tích cực lãnh, chỉ đạo các cấp ủy, cơ quan, đơn vị rà soát, đăng ký nhu cầu đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ về quản lý Nhà nước ngạch chuyên viên, chuyên viên chính, trung cấp lý luận chính trị… Việc chọn, cử cán bộ đi đào tạo cao cấp lý luận chính trị đảm bảo các quy định, ưu tiên các đồng chí ủy viên BCH Đảng bộ, trưởng phòng, ban trong quy hoạch các chức danh.

Để công tác đào tạo, bồi dưỡng đạt hiệu quả cao, Thành ủy chỉ đạo các đơn vị tập trung đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ các cấp theo hướng kết hợp giữa đào tạo chuyên môn với quản lý Nhà nước, tin học, tiếng Anh; kỹ năng lãnh đạo, quản lý, điều hành, giao tiếp ứng xử, bồi dưỡng kiến thức về đạo đức công vụ cho CB-CCVC các cấp… bảo đảm sự gắn kết chặt chẽ giữa lý luận với thực tiễn; gắn trách nhiệm của cơ quan, đơn vị sử dụng CBCC với công tác đào tạo, bồi dưỡng; tăng cường kiểm tra, giám sát, đánh giá kết quả đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức hàng năm. Công tác đào tạo, bồi dưỡng không ngừng được đổi mới theo hướng bám sát yêu cầu, nhiệm vụ chính trị và thực tiễn phát triển KT-XH của địa phương.

Bên cạnh việc cử CBCC tham gia các lớp đào tạo, bồi dưỡng do các cấp tổ chức, các cấp ủy Đảng, chính quyền trên địa bàn thành phố Phúc Yên chú trọng công tác giáo dục chính trị, tư tưởng. Việc tổ chức học tập, quán triệt và triển khai thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước được đổi mới phù hợp với từng đối tượng. Thông qua đó, tạo sự chuyển biến rõ nét từ nhận thức, tư tưởng đến hành động trong toàn Đảng bộ…

Trong năm 2018, các cơ quan, đơn vị thành phố Phúc Yên đã cử 4 cán bộ tham gia lớp đào tạo cao cấp lý luận chính trị; cử 3 cán bộ tham gia đào tạo trình độ thạc sỹ; cử 2 cán bộ tham gia lớp bồi dưỡng quản lý Nhà nước chương trình chuyên viên chính. Thành ủy Phúc Yên phối hợp với Trường Chính trị tỉnh tổ chức 1 lớp đào tạo trung cấp lý luận chính trị với 70 học viên; tổ chức 1 lớp bồi dưỡng nghiệp vụ cho các đồng chí là cấp ủy viên các chi, Đảng bộ trực thuộc với gần 300 học viên; tổ chức 17 lớp bồi dưỡng về nghiệp vụ, chuyên đề, lớp đối tượng Đảng, lớp đảng viên viên mới cho hơn 2.600 học viên…

Nhờ chú trọng công tác đào tạo, bồi dưỡng đến nay, CB-CCVC trên địa bàn thành phố Phúc Yên cơ bản đạt chuẩn trình độ chuyên môn nghiệp vụ, lý luận chính trị theo quy định, có bản lĩnh chính trị vững vàng, có phẩm chất đạo đức tốt, có ý thức tổ chức kỷ luật và tinh thần trách nhiệm.

Lê ThảoTAG:

Ý kiến của bạn

Họ tên:
Email: