Xây dựng Đảng

Khoảng trống trong quản lý “đảng viên 76”

Thứ Hai, 27/05/2019

Ngày 15/6/2000, Bộ Chính trị đã có quy định đảng viên đang công tác tại các cơ quan, doanh nghiệp, đơn vị sự nghiệp phải thường xuyên giữ mối liên hệ với chi ủy, Đảng ủy cơ sở (Quy định 76). Tuy nhiên, thời gian qua, bên cạnh những địa phương thực hiện tốt quy định 76, vẫn còn một số nơi triển khai kém hiệu quả, có biểu hiện hình thức. Chi ủy chi bộ nơi cư trú không quản lý tốt đảng viên 76, đảng viên 76 cũng không thể hiện được vai trò, trách nhiệm.

Buổi sinh hoạt của các đảng viên tổ Đảng 76 Chi bộ 9 - thôn Vẽn, xã Định Trung (thành phố Vĩnh Yên) có sự tham gia, đóng góp tích cực của các đồng chí chi ủy chi bộ thôn. Ảnh Trường Khanh

Quy định 76 - cầu nối gắn kết đảng viên với nơi cư trú

Theo thống kê của Ban Tổ chức Tỉnh ủy, toàn tỉnh hiện có trên 69.000 đảng viên; trong đó, có hơn 35.000 đảng viên công tác ở các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đang giữ mối liên hệ với chi bộ nơi cư trú theo Quy định 76. Đây là cầu nối hai chiều để cấp ủy quản lý, giám sát thực hiện nhiệm vụ của đảng viên 76 tại nơi công tác và cư trú.

Qua tìm hiểu, chúng tôi được biết, đa số cấp ủy và đảng viên đang công tác đều nhận thức rõ trách nhiệm, nghĩa vụ của mình trong thực hiện Quy định 76. Các tổ chức cơ sở Đảng ở nơi đảng viên 76 đang công tác và cư trú thường xuyên, chủ động theo dõi quản lý, kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ đảng viên và nghĩa vụ công dân nơi cư trú. Nhiều cấp ủy chi bộ phát huy được vai trò của đảng viên 76, gương mẫu thực hiện nghĩa vụ công dân; tuyên truyền, vận động gia đình và nhân dân thực hiện tốt đường lối, chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước; tích cực tham gia các phong trào ở địa phương như: Xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư; đóng góp xây dựng các công trình phúc lợi; tham gia ủng hộ các hoạt động khuyến học, nhân đạo, từ thiện...

Đảng bộ phường Trưng Trắc (Phúc Yên) hiện có 503 đảng viên đang giữ mối liên hệ nơi cư trú theo Quy định 76. Đồng chí Trương Hùng Kiên, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND phường cho biết: Để nâng cao hiệu quả quản lý đảng viên 76, Đảng ủy phường đã lập sổ theo dõi đảng viên về sinh hoạt nơi cư trú, đồng thời phân công các đồng chí Đảng ủy viên phụ trách từng chi bộ tổ dân phố có trách nhiệm theo dõi, nắm bắt tình hình tư tưởng, việc chấp hành các chủ trương, chính sách pháp luật của Đảng,Nhà nước và quy định của địa phương đối với đảng viên 76. Các chi bộ tổ dân phố lập danh sách cụ thể số đảng viên 76 đang cư trú, đồng thời thành lập Tổ đảng 76 theo quy định. Định kỳ các tổ đảng 76 tổ chức sinh hoạt 2 lần/năm. Qua theo dõi, đa số đảng viên 76 trên địa bàn phường đều gương mẫu thực hiện tốt nhiệm vụ đảng viên và nghĩa vụ công dân nơi cư trú; luôn tự giác tu dưỡng, rèn luyện, giữ gìn tư cách, phẩm chất đạo đức, thể hiện tốt vai trò trách nhiệm, tích cực tham gia ủng hộ các phong trào tại các tổ dân phố; không có trường hợp đảng viên 76 vi phạm tư cách đạo đức, vi phạm pháp luật...

Đồng chí Trần Trí Nghĩa, Bí thư Chi bộ thôn Hoàng Xá Đình, xã Vĩnh Thịnh (Vĩnh Tường) chia sẻ: Thôn hiện có 9 đảng viên 76, thời gian qua, đội ngũ đảng viên 76 ở thôn thường xuyên giữ mối liên hệ chặt chẽ với chi ủy, chi bộ nơi cư trú, có mối quan hệ gần gũi, gắn bó với nhân dân; luôn gương mẫu thực hiện nhiệm vụ đảng viên và nghĩa vụ công dân; tích cực tuyên truyền, vận động gia đình và nhân dân thực hiện tốtchủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; nhiệt tình tham gia, hưởng ứng các công tác xã hội ở nơi cư trú, các quy định của khu dân cư. Nhiều đồng chí đảng viên 76 đã phát huy được tính tiền phong, gương mẫu, tự nguyện ủng hộ, tài trợ tiền, vật chất, tham gia lao động công ích khi thôn xây dựng Nhà văn hóa, làm đường GTNT, hệ thống cống, rãnh thoát nước…

Vẫn còn nhiều khoảng trống trong công tác quản lý

Tuy nhiên, bên cạnh những địa phương thực hiện tốt Quy định 76, vẫn còn không ít cấp ủy cơ sở chưa quan tâm, chú trọng thực hiện tốt quy định này. Ghi nhận ở một số xã, thị trấn, khi chúng tôi đề nghị lãnh đạo cấp ủy cho biết tổng số đảng viên 76 hiện đang giữ mối liên hệ với cấp ủy, chi bộ nơi cư trú thì hầu như các địa phương đều không nắm bắt chính xác, bởi theo họ: Đa số đảng viên 76 chỉ về gặp cấp ủy, Bí thư chi bộ nơi cư trú khi nhận xét đánh giá cuối năm hoặc thẩm tra phục vụ công tác đề bạt, luân chuyển cán bộ; một số đảng viên mới kết nạp không chủ động báo cáo với cấp ủy nơi cư trú, chỉ đến khi hết giai đoạn dự bị mới đến xin xác nhận để chuyển đảng chính thức...

Bên cạnh đó, do cấp ủy nơi đảng viên công tác và cấp ủy nơi đảng viên cư trú chưa thường xuyên có mối liên hệ trong việc trao đổi, thông tin tình hình đảng viên thực hiện nhiệm vụ ở nơi cư trú; chưa kịp thời thông báo cho cấp ủy cơ sở nơi đảng viên cư trú biết số đảng viên thay đổi vị trí, chuyển công tác, đảng viên bị khai trừ, xoá tên trong danh sách đảng viên và đảng viên xin ra khỏi Đảng... nên việc quản lý, giám sát đảng viên 76 ở nơi cư trú gặp nhiều khó khăn.

Ở một số cấp ủy chi bộ, việc nhận xét phiếu đánh giá đảng viên 76 còn có biểu hiện nể nang, phiến diện, nhận xét chưa đúng với thực tế, dẫn đến việc đánh giá chất lượng đảng viên 76 thiếu chính xác, mang tính hình thức…

Đổi mới quản lý, giám sát "đảng viên 76"

Để khắc phục biểu hiện hình thức trong việc quản lý, giám sát đảng viên 76, đồng chí Nguyễn Văn Xuân, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã Vĩnh Thịnh (Vĩnh Tường) đề nghị: Các chi bộ thôn dân cư nên thực hiện nghiêm quy trình nhận xét đảng viên 76, tránh tình trạng Bí thư chi bộ làm thay cho tập thể chi ủy. Với những chi bộ không có chi ủy thì khi viết phiếu nhận xét nên có đại diện Ban Công tác mặt trận, Ban Quản lý thôn dân cư để bảo đảm khách quan, chính xác... Đồng chí Nguyễn Đình Hòe, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã Nhân Đạo (Sông Lô) cho rằng, cấp ủy cấp trên cần thường xuyên tăng cường kiểm tra, giám sát cấp ủy cấp dưới thực hiện Quy định 76. Qua đó, kịp thời biểu dương các tổ chức Đảng, đảng viên thực hiện tốt, chấn chỉnh, uốn nắn những đơn vị, cá nhân chưa thực hiện đúng quy định...

Đó chỉ là hai trong nhiều ý kiến đề xuất những giải pháp cụ thể trên cơ sở thực tiễn quản lý đảng viên 76 ở địa phương. Cùng với đó, các cấp ủy, chi bộ cần đổi mới, nâng cao chất lượng sinh hoạt nhằm khuyến khích đảng viên 76 tham gia sinh hoạt và gương mẫu thực hiện nghĩa vụ công dân nơi cư trú; bố trí thời gian, địa điểm sinh hoạt thích hợp, theo dõi số đảng viên vắng mặt các buổi sinh hoạt trong năm để nhắc nhở hoặc thông báo cho cấp ủy nơi đảng viên 76 đang công tác biết. Thực hiện nghiêm túc việc cấp ủy nơi cư trú nhận xét về tình hình đảng viên thực hiện nhiệm vụ đảng viên và nghĩa vụ công dân nơi cư trú với cấp ủy nơi đảng viên đang công tác theo quy định nhằm khắc phục tình trạng nể nang, hình thức trong việc nhận xét, đánh giá đảng viên 76. Những trường hợp đề bạt, bổ nhiệm chức danh lãnh đạo, quản lý hoặc chuẩn bị nhân sự, cấp ủy nơi đảng viên công tác nên làm việc trực tiếp với tập thể cấp ủy nơi đảng viên cư trú nhằm tạo sự thống nhất trong đánh giá, nhận xét đảng viên 76...

Đồng chí Hoàng Văn Toàn, Ủy viên BTV, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy khẳng định: Việc Bộ Chính trị ban hành Quy định 76 nhằm loại bỏ tình trạng xa dân ở một bộ phận cán bộ, đảng viên, do đó, để việc quản lý, giám sát đảng viên 76 ngày càng chặt chẽ, hiệu quả, phát huy tốt hơn những ưu điểm, chủ động khắc phục những hạn chế, khuyết điểm, cần tiếp tục quán triệt, nâng cao nhận thức cho cấp ủy, tổ chức Đảng và đảng viên trong việc thực hiện Quy định. Tăng cường sự phối hợp, thường xuyên trao đổi thông tin giữa cấp ủy nơi đảng viên đang công tác với cấp ủy cơ sở nơi đảng viên cư trú để thực hiện tốt hơn công tác quản lý đảng viên theo Quy định 76, đồng thời thường xuyên biểu dương, khen thưởng những tổ chức Đảng, đảng viên thực hiện tốt; phê phán, xử lý những cấp ủy, tổ chức Đảng, đảng viên sai phạm hoặc không thực hiện tốt nhiệm vụ theo quy định...

Ngô Tuấn Anh

 

 


TAG:

Ý kiến của bạn

Họ tên:
Email: