Xây dựng Đảng

Người luôn được cử tri tín nhiệm

Thứ Năm, 08/04/2021

55 tuổi đời, 26 năm tuổi Đảng, hơn 30 năm công tác đảm nhiệm nhiều công việc khác nhau, nhưng dù ở lĩnh vực nào, đồng chí Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã An Hòa, huyện Tam Dương Nguyễn Xuân Khoát luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, nỗ lực hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, được cán bộ, đảng viên và nhân dân yêu mến, tín nhiệm.

Đồng chí Nguyễn Xuân Khoát (bên phải) thường xuyên nắm tình hình về công tác quản lý đất đai tại địa phương.

Năm 1988, sau khi học xong, đồng chí Khoát trở về địa phương. Với sự nhiệt tình, năng nổ, không ngại khó, đồng chí được chính quyền xã phân công đảm nhiệm nhiều vị trí quan trọng. Đặc biệt từ năm 1994 đến nay, đồng chí Khoát được nhân dân tín nhiệm bầu làm đại biểu HĐND xã, đại diện cho ý chí, nguyện vọng của nhân dân.

Với nhiều thành tích đạt được, năm 2006, đồng chí được bầu giữ chức Phó Chủ tịch HĐND xã. Từ tháng 10/2019 đến nay, đồng chí được bầu giữ chức Phó Bí thư Đảng ủy kiêm Chủ tịch HĐND xã. Dù ở vị trí nào, đồng chí luôn gương mẫu, nhiệt huyết, nêu cao tinh thần trách nhiệm hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

27 năm làm đại biểu HĐND xã với 4 nhiệm kỳ công tác, đồng chí Khoát thường xuyên giữ liên hệ, nắm tình hình, gặp gỡ cử tri, kịp thời phát hiện những vấn đề nổi cộm, bức xúc ở địa phương để có những nội dung giám sát đúng, trúng, phù hợp với nguyện vọng của nhân dân.

Điển hình như năm 2020, qua tiếp xúc cử tri tại thôn Yên Thượng và thôn Đô Lương, đồng chí được nhân dân phản ánh tình trạng quá tải tại bãi tập kết rác thải của thôn gây ô nhiễm môi trường.

Căn cứ vào yêu cầu, nhiệm vụ, sự chỉ đạo của cấp trên, đồng chí Khoát cùng các đại biểu trong HĐND, chính quyền địa phương xây dựng và ban hành nghị quyết về đảm bảo vệ sinh môi trường; đề nghị UBND xã giải quyết kịp thời tình trạng ô nhiễm môi trường tại 2 thôn, tránh để bức xúc trong nhân dân.

Trên cương vị là Chủ tịch HĐND xã, đồng chí Khoát luôn phát huy phương châm “Gần dân, học dân, trọng dân”, cùng với Thường trực HĐND xã chủ động xây dựng chương trình kế hoạch, tổ chức hoạt động HĐND xã trong phạm vi quyền hạn theo luật định.

Phát huy vai trò của người đại biểu dân cử, đồng chí cùng các đại biểu HĐND xã, các Ban của HĐND thường xuyên giám sát việc thực hiện các nghị quyết của HĐND xã về phát triển kinh tế-xã hội, an ninh, quốc phòng theo từng năm.

Thông qua hoạt động giám sát, các Ban HĐND có thêm cơ sở thực tiễn phục vụ cho việc thẩm tra các dự thảo nghị quyết, kịp thời kiến nghị với cơ quan có liên quan để có những giải pháp cụ thể.

Kết quả hoạt động giám sát của HĐND xã đã tác động nhất định đến công tác lãnh đạo, điều hành của cấp ủy, chính quyền địa phương; giúp các cơ quan quản lý nhà nước kịp thời khắc phục hạn chế, thiếu sót để phục vụ nhân dân được tốt hơn.

Đại biểu HĐND là người đại diện cho ý chí, nguyện vọng của cử tri, vì vậy, đồng chí Khoát xác định tiếp xúc cử tri là một trong những nhiệm vụ trọng tâm trong hoạt động của HĐND xã.

Để việc tiếp xúc cử tri đạt hiệu quả cao, đồng chí chỉ đạo các Ban HĐND đẩy mạnh công tác tuyên truyền, thông tin kết quả giải quyết những ý kiến, kiến nghị trước và sau kỳ họp; phổ biến nghị quyết của HĐND đến nhân dân, đôn đốc các thôn dân cư đẩy mạnh sản xuất kinh doanh, thực hiện hiệu quả các mục tiêu của nghị quyết HĐND xã đề ra.

Không chỉ phát huy tốt vai trò người đại diện cho ý chí, nguyện vọng của nhân dân, đồng chí Nguyễn Xuân Khoát còn là Phó Bí thư Đảng ủy luôn say mê với công việc.

Trong công tác xây dựng Đảng, đồng chí phát huy tinh thần dân chủ, thẳng thắn trong sinh hoạt; phát huy vai trò, sức mạnh của tập thể, tinh thần đoàn kết, tính chủ động, sáng tạo của các đảng viên khi quyết sách những vấn đề quan trọng của địa phương.

Với sự nỗ lực của mình, đồng chí Nguyễn Xuân Khoát được các cấp khen thưởng và trên hết là sự tin tưởng, quý mến mà nhân dân An Hòa dành cho.

Bài, ảnh: Thu NhànTAG:

Ý kiến của bạn

Họ tên:
Email: