Xây dựng Đảng

Đảng viên phường Tích Sơn phát huy tinh thần nêu gương

Thứ Ba, 23/04/2019

Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh từng khẳng định: “Nhân dân ta thường nói đảng viên đi trước, làng nước theo sau. Đó là một lời khen chân thành đối với Đảng viên và cán bộ chúng ta”. Nhận thức được điều đó, cán bộ, đảng viên phường Tích Sơn (thành phố Vĩnh Yên) đã tích cực thực hiện tốt vai trò “đi trước” của mình nhằm phát huy tinh thần nêu gương, góp phần tăng cường kỷ luật, kỷ cương, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng.

Cán bộ, đảng viên phường Tích Sơn tuyên truyền vận động nhân dân về công tác giữ gìn vệ sinh môi trường khu dân cư. Ảnh: Dương Hà

Chi bộ tổ dân phố Lam Sơn có số đảng viên đông nhất của phường Tích Sơn với gần 100 đảng viên, trong đó, trên 85% là cán bộ hưu trí. Tổ dân phố nhiều năm liền đứng đầu trong các khu dân cư về vận động nhân dân đóng góp xây dựng các loại quỹ, không có đảng viên nào vi phạm pháp luật, vi phạm kỷ luật, chi bộ nhiều năm đạt trong sạch vững mạnh, năm 2018 được Thành ủy Vĩnh Yên tặng Giấy khen.

Đồng chí Nguyễn Văn Báu, Bí thư Chi bộ tổ dân phố Lam Sơn cho biết: Nhiều đảng viên trong khu phố đã cao tuổi (trên 70 tuổi) nhưng mọi phong trào, hoạt động của địa phương được chi bộ, tổ dân phố triển khai đều được các đồng chí ủng hộ, gương mẫu đi đầu thực hiện và vận động gia đình nghiêm túc thực hiện theo.

Đảng bộ phường Tích Sơn hiện có 565 đảng viên, sinh hoạt ở 19 chi bộ, trong đó có 12 chi bộ tổ dân phố, 4 chi bộ trường học, 1 chi bộ Trạm y tế, 1 chi bộ công an và 1 chi bộ doanh nghiệp. Đảng ủy phường xác định rõ cán bộ, đảng viên là nòng cốt trong thực hiện thành công các nhiệm vụ chính trị của địa phương, bởi cán bộ, đảng viên có làm gương, đi trước thì sẽ tạo được hiệu ứng và sự đồng thuận cho nhân dân nghiêm túc thực hiện theo. Với sự quan tâm công tác giáo dục chính trị tư tưởng, việc thực hiện các chủ trương, quy định của Đảng như: Quy định số 47-QĐ/TW của Ban Chấp hành Trung ương khóa XI về những điều đảng viên không được làm; Quy định số 101 của Ban Bí thư khóa XI về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ chủ chốt các cấp; Quy định số 55 của Bộ Chính trị khóa XII về một số việc cần làm ngay để tăng cường vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên từng bước đi vào nền nếp, thực chất, tạo được sự chuyển biến tích cực.

Đồng chí Đàm Quang Hưng, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy phường Tích Sơn cho biết: Thực hiện Quy định số 05-QĐ/TU, ngày 20/11/2017 của Tỉnh ủy về “Trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ chủ chốt các cấp”, Đảng ủy phường đã phổ biến, quán triệt nội dung các quy định đến cấp ủy các chi bộ và đảng viên trong toàn Đảng bộ, đồng thời chỉ đạo cán bộ, đảng viên xây dựng kế hoạch, nội dung tự rèn luyện, đăng ký cam kết những việc làm cụ thể, thiết thực trong từng năm gắn với chức trách, nhiệm vụ được giao và gắn với việc sửa chữa, khắc phục những hạn chế, khuyết điểm sau kiểm điểm theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, XII) và Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Hầu hết cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt của phường Tích Sơn đã nghiêm túc thực hiện tự phê bình và phê bình với tinh thần thẳng thắn, trung thực, cầu thị, xây dựng, nêu cao ý thức trách nhiệm trong thảo luận, tham gia đóng góp ý kiến xây dựng chi bộ, Đảng bộ trong sạch vững mạnh. Qua đó, đã phần nào khắc phục được cách làm mang tính hình thức, nể nang, né tránh, ngại va chạm. Cán bộ, đảng viên trong cơ quan, đơn vị trực thuộc, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt thường xuyên nêu gương về tinh thần trách nhiệm, tận tụy với công việc, lãnh đạo, chỉ đạo cơ quan, đơn vị hoàn thành nhiệm vụ được giao; tích cực học tập, nghiên cứu, nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, lý luận chính trị; chủ động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm; tích cực tham gia các hoạt động của khu dân cư, gương mẫu thực hiện nghĩa vụ công dân, giữ mối liên hệ tốt với cấp ủy nơi cư trú. Bên cạnh đó, cán bộ, đảng viên làm công tác lãnh đạo quản lý, cấp ủy viên luôn gương mẫu thực hiện tốt việc sinh hoạt Đảng, tích cực đấu tranh tự phê bình và phê bình, nêu gương về đạo đức, lối sống, nói đi đôi với làm. Hàng năm, Đảng bộ có trên 80% đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên, có 15% đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ...

Bình DuyênTAG:

Ý kiến của bạn

Họ tên:
Email: