Xây dựng Đảng

Rà soát, sàng lọc đảng viên - Giải pháp chống suy thoái ở Yên Lạc

Thứ Sáu, 12/04/2019

Ngày 21/1/2019, Ban Bí thư ban hành Chỉ thị số 28-CT/TW về nâng cao chất lượng kết nạp đảng viên và rà soát, sàng lọc, đưa những đảng viên không còn đủ tư cách ra khỏi Đảng nhằm ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ. Việc rà soát, sàng lọc đội ngũ đảng viên ngay từ các chi bộ đang được Huyện ủy Yên Lạc chú trọng triển khai và đã đạt kết quả bước đầu.

Cán bộ Ban Tổ chức Huyện ủy Yên Lạc tổng hợp hồ sơ kết nạp đảng viên khu vực nông thôn. Ảnh Dương Hà

Đảng bộ huyện Yên Lạc có 61 chi, đảng bộ cơ sở với tổng số hơn 6.500 đảng viên. Công tác rà soát, sàng lọc đảng viên luôn được Ban Thường vụ Huyện ủy quan tâm, chú trọng. Cấp ủy từ huyện đến cơ sở đã thành lập bộ phận giúp việc, các đoàn đi chỉ đạo, hướng dẫn các chi, đảng bộ phân loại tổ chức Đảng, đảng viên, kiểm điểm tự phê bình và phê bình theo tinh thần Nghị quyết TW 4, khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ. Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy chủ động tham mưu xây dựng kế hoạch, chương trình kiểm tra, giám sát các chi, đảng bộ cơ sở; thực hiện việc kiểm tra, giám sát định kỳ, thường xuyên và đột xuất, tập trung vào việc thực hiện các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, quy định những điều đảng viên không được làm... từ đó, từng bước nâng cao ý thức tổ chức kỷ luật, tinh thần trách nhiệm của mỗi cán bộ, đảng viên.

Đồng chí Nguyễn Thị Huấn, Trưởng Ban Tổ chức Huyện ủy cho biết: Công tác rà soát, sàng lọc đảng viên được thực hiện chặt chẽ từ khâu kết nạp, quản lý đảng viên đến xử lý đảng viên vi phạm. Mỗi đảng viên đều được quán triệt đầy đủ, sâu sắc về trách nhiệm nêu gương trong thực hiện các quy định của Đảng và Nhà nước; có bản lĩnh chính trị vững vàng, phẩm chất đạo đức trong sáng, có ý thức tổ chức kỷ luật và năng lực hoàn thành nhiệm vụ. Tuy nhiên, quá trình kiểm tra, phát hiện vẫn còn một bộ phận đảng viên thiếu gương mẫu, thiếu bản lĩnh, có biểu hiện suy thoái về đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”; một số trường hợp không gương mẫu trong việc chấp hành các quy định của Đảng, bỏ dự sinh hoạt chi bộ không có lý do chính đáng, không đóng đảng phí trong nhiều tháng liên tiếp. Do đó, năm 2018, Huyện ủy và các cấp ủy đã thi hành kỷ luật 61 đảng viên; trong đó, khai trừ khỏi Đảng 4 trường hợp. Riêng 3 tháng năm 2019, đã xóa tên 9 đảng viên dự bị, 4 đảng viên chính thức.

Vừa qua, Ban Thường vụ Huyện ủy đã ban hành kế hoạch số 103-KH/HU về việc thực hiện Chỉ thị 28 của Ban Bí thư; trong đó, xác định rõ trách nhiệm của cấp ủy các cấp trong việc chỉ đạo tổ chức, triển khai, cụ thể hóa nội dung của Chỉ thị. Căn cứ vào tình hình thực tế tại cơ quan, đơn vị, các chi, đảng bộ cơ sở tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo việc nâng cao chất lượng kết nạp đảng viên và rà soát, sàng lọc đảng viên.

Đồng chí Nguyễn Thành Viên, Bí thư Đảng ủy thị trấn Yên Lạc - một trong những Đảng bộ triển khai nghiêm túc và biểu thị sự quyết tâm việc thực hiện Chỉ thị 28 khẳng định: Ngay sau khi nhận được kế hoạch của Ban Thường vụ Huyện ủy, đơn vị đã tổ chức học tập, quán triệt nội dung của Chỉ thị 28 tới cán bộ, đảng viên trong toàn Đảng bộ. Trên cơ sở đó, Đảng ủy tiếp tục đẩy mạnh công tác kiểm tra, giám sát; kiểm tra việc thực hiện quy định về chế độ sinh hoạt Đảng theo định kỳ, sinh hoạt chuyên đề và chế độ đóng đảng phí; đẩy mạnh công tác tự phê bình và phê bình; phát hiện những đảng viên yếu kém, phai nhạt lý tưởng, không đủ năng lực hoàn thành nhiệm vụ để kịp thời xử lý, đưa ra khỏi Đảng, quyết tâm xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh.

Lê MinhTAG:
Tin tức Mới:

Ý kiến của bạn

Họ tên:
Email: