Xây dựng Đảng

Chủ động khắc phục, sửa chữa khuyết điểm, xây dựng Đảng TSVM

Thứ Ba, 19/03/2019

Sau hơn 2 năm thực hiện Nghị quyết T.Ư 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng ở Đảng bộ xã Như Thụy (Sông Lô), nhận thức, ý thức trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, đảng viên (CB, ĐV) đã được nâng lên; tinh thần đấu tranh tự phê bình và phê bình được đẩy mạnh; tính tiền phong, gương mẫu của CB, ĐV, nhất là người đứng đầu cấp ủy, chính quyền được phát huy; việc ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ ngày càng đi vào chiều sâu... tạo chuyển biến tích cực trong công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng.

Tập thể BTV Đảng ủy xã Như Thụy (Sông Lô) kiểm điểm theo tinh thần Nghị quyết T.Ư 4. Ảnh Trường Khanh

Trên cơ sở nhận diện, phân tích 27 biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống,những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ đã được chỉ rõ trong Nghị quyết T.Ư 4 (khóa XII), BTV Đảng ủy xã Như Thụy đã nghiêm túc triển khai việc kiểm điểm, đánh giá, tự phê bình và phê bình đến toàn thể CB, ĐV trong toàn Đảng bộ...

Trong quá trình kiểm điểm, BTV Đảng ủy xã thẳng thắn chỉ ra nguyên nhân những tồn tại, hạn chế cần khắc phục, sửa chữa; đó là: Công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống cho CB, ĐV tuy đã được quan tâm nhưng chưa đạt yêu cầu đề ra. Một số CB, ĐV chưa gương mẫu thực hiện các quy định của Điều lệ Đảng, có biểu hiện ngại học tập, nghiên cứu, quán triệt nghị quyết; cá biệt, có CB, ĐV là lãnh đạo chủ chốt trong BCH Đảng bộ có biểu hiện suy thoái về tư tưởng, đạo đức, lối sống, thiếu gương mẫu trong công việc, vi phạm những điều đảng viên không được làm, ảnh hưởng xấu tới uy tín của tập thể BCH Đảng bộ. Công tác tuyên truyền, PBGDPL chưa triệt để, thường xuyên, dẫn đến việc một số hộ dân xảy ra tranh chấp, khiếu kiện kéo dài liên quan đến lĩnh vực đất đai, gây mất ANTT; công tác bồi thường, GPMB triển khai chậm đã ảnh hưởng đến tiến độ thực hiện chương trình xây dựng NTM ở địa phương...

Để khắc phục triệt để những tồn tại, hạn chế sau kiểm điểm, BTV Đảng ủy xã đã chỉ đạo UBKT Đảng ủy tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật của Đảng, nhất là kiểm tra tổ chức Đảng và đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm. Qua đó, làm rõ và kịp thời xử lý kỷ luật bằng các hình thức cảnh cáo, khiển trách đối với 11 trường hợp CB, ĐV vi phạm các quy định của Điều lệ Đảng; thực hiện việc lấy phiếu tín nhiệm các chức danh cán bộ lãnh đạo quản lý theo quy định; trên cơ sở đó, chủ động thay thế, điều chuyển công tác đối với những CB, CC có tín nhiệm thấp...

Cấp ủy các cấp tăng cường công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, quản lý CB, CC nhằm ngăn chặn, đẩy lùi những biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống. Thực hiện nghiêm quy định nêu gương của người đứng đầu cấp ủy, chính quyền, các ban, ngành, đoàn thể, thôn dân cư gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị ở địa phương... Chỉ đạo các chi bộ thực hiện nghiêm quy chế làm việc của cấp ủy, chế độ sinh hoạt cấp ủy và sinh hoạt chi bộ, nhất là sinh hoạt chuyên đề về tự phê bình và phê bình, coi đó là nhiệm vụ thường xuyên của mỗi chi bộ và mỗi CB, ĐV; chủ động nắm bắt và xử lý kịp thời những vấn đề phát sinh ngay từ cơ sở...

Đồng chí Nguyễn Đức Huế, Bí thư Chi bộ, kiêm Trưởng thôn Thụy Sơn cho biết: Sau khi nghiêm túc kiểm điểm tập thể và cá nhân theo tinh thần Nghị quyết T.Ư 4, mỗi CB, ĐV trong chi bộ đã nhìn nhận được những mặt hạn chế, khuyết điểm của bản thân; từ đó, tự xác định giải pháp khắc phục, sửa chữa. Chi ủy chi bộ đã chủ động tăng cường công tác giáo dục nhằm ngăn chặn, đẩy lùi những biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống trong đội ngũ CB, ĐV; thực hiện nghiêm quy định nêu gương của người đứng đầu cấp ủy, chính quyền, các ngành, đoàn thể gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị ở thôn; thường xuyên tổ chức kiểm tra, giám sát nhằm kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm các biểu hiện suy thoái, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ... Mọi vấn đề liên quan đến đời sống của người dân trong thôn đều được cấp ủy, chính quyền đưa ra bàn bạc kỹ lưỡng, lấy ý kiến rộng rãi trong nhân dân nhằm tạo sự đồng thuận, hưởng ứng của CB, ĐV và người dân...

Công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng ở Đảng bộ xã Như Thụy đã từng bước nâng lên; vai trò, trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, nhất là người đứng đầu cấp ủy, chính quyền đã được phát huy, thể hiện ở sự đồng nhất, “nói đi đôi với làm”, gương mẫu trong lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành. Tinh thần trách nhiệm, phong cách làm việc, thái độ phục vụ nhân dân của đội ngũ CB, CC xã có nhiều chuyển biến tích cực; những vấn đề nổi cộm, bức xúc mà dư luận và nhân dân quan tâm đã được giải quyết kịp thời... Đặc biệt, những CB, ĐV vi phạm sau khi được kiểm điểm đều nhận ra khuyết điểm, hạn chế của bản thân, từ đó tự giác sửa chữa, khắc phục...

Đồng chí Lưu Thế Toàn, Bí thư Đảng ủy xã Như Thụy cho biết: Thời gian tới, BTV Đảng ủy xã tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục nhằm nâng cao nhận thức chính trị, phẩm chất đạo đức, lối sống cho toàn thể CB, ĐV; đồng thời nghiêm túc đánh giá những kết quả đã đạt được trong việc thực hiện nhiệm vụ chính trị được giao; nêu rõ những tồn tại, hạn chế và có giải pháp khắc phục, sửa chữa, nhất là các vấn đề tồn đọng kéo dài, gây bức xúc trong nhân dân như: Công tác cán bộ, GPMB, quản lý đất đai, đảm bảo ANTT, tiếp dân và xử lý đơn, thư KN,TC của công dân... Thường xuyên tăng cường công tác kiểm tra, giám sát nhằm kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm các tập thể, cá nhân vi phạm...

Ngô Tuấn AnhTAG:

Ý kiến của bạn

Họ tên:
Email: