Xây dựng Đảng

Quan tâm phát triển đảng viên công giáo

Thứ Tư, 13/03/2019

Là địa phương có tốc độ đô thị hóa nhanh, bên cạnh việc chăm lo phát triển kinh tế xã hội, Đảng bộ xã Bá Hiến (Bình Xuyên) luôn chú trọng đến công tác phát triển đảng viên khu vực nông thôn, đảng viên người công giáo, tăng cường khối đại đoàn kết dân tộc, đoàn kết tôn giáo.

Nhà văn hóa thôn Tân Ngọc, xã Bá Hiến (Bình Xuyên) được xây dựng khang trang. Ảnh: Dương Hà

Thực hiện Quy định 123-QĐ/TW của Bộ Chính trị và Hướng dẫn số 40-HD/BTCTW của Ban Tổ chức T.Ư, cấp ủy các cấp xã Bá Hiến đã quan tâm chỉ đạo công tác phát triển đảng viên là người có đạo và quản lý đảng viên có đạo tham gia sinh hoạt tôn giáo.

Xã Bá Hiến hiện có 14 thôn dân cư, hơn 12.000 nhân khẩu, sinh hoạt chủ yếu với 2 tôn giáo chính là đạo Phật và đạo Thiên chúa giáo, trong đó, đạo Thiên chúa giáo chiếm hơn 40%. Toàn Đảng bộ xã hiện nay có 348 đảng viên, trong đó có 42 đảng viên là người công giáo. So với những năm trước thì số đảng viên là người công giáo ở đảng bộ ngày càng tăng nhờ sự quan tâm của cấp ủy trong việc phát triển đảng viên công giáo.

Đồng chí Nguyễn Văn Thảo, Bí thư Đảng ủy xã cho biết: Để hoàn thành chỉ tiêu phát triển đảng viên hàng năm, công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho cán bộ, đảng viên và quần chúng đóng vai trò quan trọng. Trong đó, cấp ủy các cấp tích cực, chủ động tuyên truyền, giáo dục, nâng cao nhận thức, hiểu biết về đường lối, quan điểm, chính sách về dân tộc, tôn giáo của Đảng, Nhà nước trong quần chúng.

Từ đó, nhận thức của quần chúng công giáo cùng chung tay thực hiện nhiệm vụ chính trị tại địa phương, chấp hành tốt chủ trương, chính sách pháp luật của Đảng, Nhà nước, góp phần đảm bảo an sinh xã hội được nâng cao. Đồng thời qua đó, nắm bắt những tâm tư, nguyện vọng chính đáng của đồng bào công giáo và giải quyết kịp thời những vấn đề nảy sinh từ cơ sở.

Bên cạnh đó, các chi bộ đều bám sát nghị quyết của cấp ủy các cấp để đổi mới nội dung sinh hoạt, phương thức lãnh đạo phù hợp với tình hình thực tế, nhất là lãnh đạo, chỉ đạo chính quyền và các đoàn thể phát động hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước trong đồng bào công giáo. Nhờ vậy, công tác phát triển đảng viên là người có đạo ở Bá Hiến có nhiều chuyển biến tích cực; nhiều năm nay, Đảng bộ xã đều có quần chúng là người công giáo được kết nạp vào Đảng,thể hiện được vai trò, trách nhiệm, vận động đồng bào công giáo, nhân dân thực hiện tốt các phong trào ở địa phương, xây dựng khối đại đoàn kết ở cơ sở.

Tuy nhiên, công tác phát triển Đảng nói chung và phát triển đảng viên công giáo nói riêng ở Bá Hiến cũng gặp nhiều khó khăn. Như Chi bộ thôn Vinh Tiến hiện có 12 đảng viên, là chi bộ có 100% đảng viên là người công giáo. Hàng năm, việc phát triển đảng viên trong chi bộ được cấp ủy quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo nhưng tỷ lệ đảng viên mới kết nạp hàng năm cũng rất khiêm tốn.

Đồng chí Nguyễn Văn Chiểu, Bí thư chi bộ thôn cho biết: Là thôn đông dân nhất của xã Bá Hiến với hơn 800 hộ và gần 3.000 nhân khẩu, 100% hộ dân trong thôn là người theo đạo Công giáo. Các hộ dân công giáo trong thôn gương mẫu, nhiệt tình thực hiện nhiệm vụ chung của địa phương nhưng họ đều có tâm lý "ngại" khi vào Đảng.

Để nâng cao công tác phát triển đảng viên là người công giáo, cấp ủy các cấp ở Bá Hiến đã đưa công tác tạo nguồn kết nạp đảng viên đối với người có đạo vào nghị quyết, chương trình công tác hàng năm để tổ chức thực hiện. Đồng thời, thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp, nhất là công tác cực tuyên truyền để nâng cao nhận thức, trách nhiệm tham gia xây dựng Đảng, chính quyền, xây dựng mối đại đoàn kết toàn dân tộc, đoàn kết tông giáo tại địa phương.

 

Bình DuyênTAG:

Ý kiến của bạn

Họ tên:
Email: