Xây dựng Đảng

"Dân vận khéo" trong xây dựng nông thôn mới ở Sơn Đông

Thứ Hai, 04/03/2019

Đảng ủy, chính quyền xã Sơn Đông (Lập Thạch) luôn chú trọng công tác dân vận trong thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, nhất là đối với Chương trình Mục tiêu Quốc gia về xây dựng nông thôn mới. Với cách làm sáng tạo, phù hợp, công tác dân vận đã có tác động mạnh mẽ đến tiến trình xây dựng nông thôn mới ở địa phương, làm chuyển biến sâu sắc nhận thức của cán bộ, đảng viên và nhân dân, qua đó, tạo được sự đồng thuận, nhất trí cao, huy động các tầng lớp nhân dân hưởng ứng tham gia xây dựng nông thôn mới.

Năm 2011, khi bắt đầu triển khai thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới, xã Sơn Đông gặp rất nhiều khó khăn do kinh tế chưa phát triển. Đặc thù của địa phương là vùng chiêm trũng nên hàng năm bị ngập lụt từ 1-2 tháng. Tỷ lệ hộ nghèo còn cao. Thu nhập bình quân đầu người đạt mức thấp. Cơ sở hạ tầng chưa được quy hoạch và xây dựng đồng bộ. Đại bộ phận người dân chưa nhận thức được đầy đủ ý nghĩa, tầm quan trọng của chương trình xây dựng nông thôn mới...

Để thực hiện được các mục tiêu đề ra, cấp ủy, chính quyền xã Sơn Đông xác định phải xây dựng được mối đoàn kết, thống nhất của cán bộ, đảng viên và nhân dân, trong đó, công tác dân vận là giải pháp then chốt, quyết định thành công của chương trình xây dựng nông thôn mới. Để công tác dân vận phát huy hiệu quả, Đảng ủy xã đã chỉ đạo tổ chức các cuộc đối thoại dân chủ với những nội dung, cách làm cụ thể, thiết thực để nhân dân hiểu rõ. Các cuộc họp của cấp ủy Đảng, chính quyền từ xã đến thôn đều lồng ghép tuyên truyền về mục đích, ý nghĩa của chương trình xây dựng nông thôn mới. Với phương châm “Đi từng ngõ, gõ từng nhà, gặp từng người, chỉ từng việc”, Ban Chỉ đạo nông thôn mới của xã đã phát tờ rơi về 19 tiêu chí xây dựng nông thôn mới đến từng hộ gia đình; thường xuyên tuyên truyền trên hệ thống truyền thanh của xã, thôn; các pano, áp phích, khẩu hiệu được kẻ vẽ, treo ở từng thôn; các bản đồ quy hoạch về nông thôn mới được công khai tại trụ sở UBND xã và nhà văn hóa các thôn... Nhiều hình thức vận động, tuyên truyền được tiến hành đã từng bước giúp người dân nhận thức đúng đắn về chương trình xây dựng nông thôn mới.

Để nhân dân tin tưởng, chủ động tham gia xây dựng nông thôn mới, Đảng bộ xã Sơn Đông xác định cán bộ, đảng viên phải gương mẫu, tiên phong. Ban chỉ đạo nông thôn mới của xã đã xây dựng các chương trình, kế hoạch triển khai tới từng chi bộ cơ sở, phân công các đồng chí trong Ban Thường vụ Đảng ủy, Thường trực UBND xã về dự họp tại các chi bộ để trưng cầu ý kiến và nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của người dân; phân công cán bộ, công chức xã phụ trách các thôn và chịu trách nhiệm thực hiện những công việc cụ thể. Kết quả, nhiều tập thể, cá nhân đã tích cực đóng góp xây dựng nông thôn mới, điển hình như: Thôn Nam Hải vận động nhân dân hiến 5.340m2 đất làm đường giao thông nông thôn; thôn Đông Thịnh vận động nhân dân tự nguyện bê tông hóa 1km đường giao thông nội đồng, 170m đường giao thông nông thôn; thôn Bắc Sơn vận động nhân dân hiến 15.450m2 đất, ủng hộ 483 triệu đồng để làm đường giao thông; bà Đặng Thị Hích - đảng viên Chi bộ thôn Nam Hải hiến 260m2 đất; ông Lưu Văn Đáng - đảng viên thôn Phú Hậu đóng góp 200 triệu đồng; ông Nguyễn Văn Hạnh - đảng viên thôn Bắc Sơn hiến 330m2 đất… Việc nêu cao tinh thần trách nhiệm của người đứng đầu, gần dân, sát dân, kịp thời tháo gỡ những khó khăn và giải quyết những vấn đề bức xúc đã tạo được sự đồng thuận trong nhân dân khi xây dựng nông thôn mới.

Bên cạnh đó, xã Sơn Đông thực hiện phát huy quy chế dân chủ với phương châm “Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra”, tạo mọi điều kiện thuận lợi để mọi người dân được tham gia bàn bạc, được trực tiếp làm, được kiểm tra, giám sát những công việc của thôn. Một số nhiệm vụ ban đầu được xác định là khó khăn như: Làm đường giao thông nông thôn, giao thông nội đồng, xây dựng nhà văn hóa thôn… đã được người dân nhiệt tình hưởng ứng và trở thành phong trào thi đua giữa các thôn. Việc quy hoạch, giải phóng mặt bằng, hiến đất, hiến tài sản, đóng góp tiền, ngày công xây dựng nông thôn mới đều được nhân dân nhiệt tình ủng hộ.

Năm 2015, xã Sơn Đông không chỉ cán đích nông thôn mới mà còn được UBND tỉnh công nhận là đô thị loại V. Đến nay, chương trình xây dựng nông thôn mới ở Sơn Đông đã bước vào giai đoạn mới là giữ vững và nâng cao chất lượng các tiêu chí đã đạt được. Một số chỉ tiêu nông thôn mới của xã tiếp tục được nâng cao như: Hoàn thiện các tuyến đường giao thông nông thôn, giao thông nội đồng; sửa chữa, tu bổ các công trình trường học; 12/12 thôn có đủ diện tích nhà văn hóa từ 500m2 trở lên; trên địa bàn xã không có nhà tạm, nhà dột nát; tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 2,35%; 76,9% hộ đạt gia đình văn hóa, 75% thôn đạt tiêu chuẩn văn hóa...

Những kết quả đạt được sẽ là đòn bẩy để cán bộ và nhân dân xã Sơn Đông giữ vững, nâng cao chất lượng các tiêu chí nông thôn mới, xây dựng địa phương ngày càng phát triển, văn minh.

Nguyễn Thanh Ngân

(Huyện ủy Lập Thạch)

 

 

 TAG:

Ý kiến của bạn

Họ tên:
Email: