Xây dựng Đảng

Đảng bộ xã Thiện Kế: Khắc phục hạn chế trong công tác cán bộ

Thứ Năm, 14/02/2019

Công tác đào tạo, bồi dưỡng, luân chuyển cán bộ là một trong những tồn tại, hạn chế được Đảng bộ xã Thiện Kế (Bình Xuyên) thẳng thắn nhìn nhận, chỉ ra cần khắc phục ngay sau quá trình kiểm điểm theo tinh thần Nghị quyết quyết T.Ư 4 (khóa XII) và Nghị quyết T.Ư 7 về công tác cán bộ. Đảng ủy xã chủ động xây dựng các giải pháp cụ thể, thiết thực trong việc này nhằm đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ của đội ngũ cán bộ trong thời kỳ đổi mới.

Cán bộ, công chức xã Thiện Kế, huyện Bình Xuyên tìm hiểu kiến thức pháp luật tại tủ sách pháp luật của xã

Thực hiện nguyên tắc tập trung dân chủ, công khai, minh bạch, những năm qua, công tác đào tạo, bồi dưỡng, luân chuyển cán bộ, công chức ở xã Thiện Kế có nhiều chuyển biến tích cực. Chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức được nâng lên, việc bố trí cán bộ, công chức, người lao động từng bước phù hợp với yêu cầu nhiệm vụ thực tiễn ở địa phương.

Tuy nhiên, để đáp ứng yêu cầu thực tiễn thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế, công tác cán bộ ở địa phương vẫn bộc lộ nhiều thiếu sót, bất cập. Công tác dự nguồn cán bộ kế cận có thời điểm chưa chủ động, chưa có định hướng cụ thể, lâu dài; việc bồi dưỡng cán bộ tuy được quan tâm, có sự chuyển biến về mặt chuẩn hóa bằng cấp, song chất lượng chưa cao. Đánh giá, nhận xét cán bộ vẫn mang tính nể nang, ngại va chạm; việc luân chuyển cán bộ gặp khó khăn do yêu cầu chuyên môn…

Nhìn thẳng những khuyết điểm được chỉ ra trong công tác cán bộ theo tinh thần Nghị quyết T.Ư 4 (khóa XII) và Nghị quyết T.Ư 7 (khóa XII) về công tác cán bộ, Đảng ủy xã Thiện Kế chủ động xây dựng kế hoạch cụ thể cho từng năm, từng giai đoạn và rà soát đội ngũ cán bộ hàng năm để giới thiệu đi đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ theo đúng chuyên môn, lĩnh vực yêu cầu. Khuyến khích cán bộ tự học hỏi, tự nâng cao trình độ chuyên môn, lý luận chính trị.

Qua đó, chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức được nâng lên rõ rệt, 100% cán bộ, công chức xã đạt yêu cầu,chuẩn về chuyên môn, nghiệp vụ. Từ một xã chỉ có 20% cán bộ, công chức có trình độ đại học, đến nay, địa phương đã có gần 100% cán bộ, công chức có trình độ đại học, 80% có trình độ lý luận chính trị từ trung cấp trở lên. Cơ cấu, đội ngũ cán bộ được trẻ hóa, 50% đội ngũ cán bộ có tuổi đời dưới 45, hơn 15% là cán bộ là nữ.

Tạo nguồn đội ngũ kế cận và khắc phục sự thiếu hụt, bị động trong công tác cán bộ, năm 2018, Đảng ủy cử 5 đồng chí là cán bộ không chuyên trách thuộc diện quy hoạch trong cấp ủy để tham gia các lớp đào tạo, bồi dưỡng. Đồng thời, theo dõi, phát hiện những đồng chí có nhân tố tích cực, có triển vọng để giới thiệu nguồn cán bộ kế cận lâu dài cho xã, trong đó ưu tiên phát triển cán bộ trẻ, cán bộ nữ.

Hàng năm, Đảng ủy xã rà soát, tham mưu, đề xuất với Huyện ủy Bình Xuyên luân chuyển một số đồng chí làm việc không đúng với chuyên môn được đào tạo để giao phụ trách những nhiệm vụ mới theo đúng với chuyên môn, chuyên ngành được học. Từ đó, giúp cán bộ phát huy sở trường, bộc lộ hết năng lực trong giải quyết các vấn đề, công việc ở địa phương được giao.

Đến nay, Đảng ủy xã đã luân chuyển tại xã 3 cán bộ đảm nhiệm công việc mới và tiếp nhận 1 cán bộ từ địa phương khác về công tác tại xã. Ngoài thực hiện luân chuyển đúng người, đúng việc, Đảng ủy xã Thiện Kế chú trọng đổi mới công tác đánh giá đảm bảo đúng chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, không có tình trạng nể nang, chạy theo hình thức.

Đồng chí Đào Trọng Thành, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã minh chứng bằng những bản kiểm điểm, đánh giá cán bộ cuối năm của từng cán bộ được nêu ra khá chi tiết và liên hệ cụ thể với 27 biểu hiện suy thoái, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” gắn với từng trách nhiệm, công việc được giao.

Đồng chí Thành cho biết: “Dù công tác đánh giá cán bộ là khó, nhạy cảm, song, không vì thế Đảng ủy xã làm qua loa, hình thức. Chúng tôi không thể đánh đồng giữa cán bộ làm tốt công việc với cán bộ làm việc kém hiệu quả như nhau. Cán bộ nào để xảy ra tồn tại, khuyết điểm, Đảng ủy yêu cầu phải chỉ rõ, từ đó, xây dựng những phải pháp cụ thể để sửa chữa”.

Việc đánh giá, sử dụng đúng cán bộ được địa phương thực hiện trên cơ sở những tiêu chuẩn, quy định, quy trình được bổ sung, hoàn thiện, lấy hiệu quả công tác thực tế và sự tín nhiệm của quần chúng nhân dân làm thước đo chủ yếu. Đi đôi với đánh giá thực chất cán bộ, Đảng ủy xã tổ chức rà soát, đưa ra khỏi quy hoạch những cán bộ không đủ tiêu chuẩn và tăng cường công tác kiểm tra, giám sát đối với đội ngũ cán bộ...

Bài, ảnh Thanh TuyềnTAG:

Ý kiến của bạn

Họ tên:
Email: