Xây dựng Đảng

Bước đột phá trong công tác kết nạp Đảng viên

Thứ Sáu, 01/02/2019

Năm 2018, tỉnh ta đã hoàn thành chỉ tiêu kết nạp đảng mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI đã đề ra, với tổng số 2.338 đảng viên mới được kết nạp. Kết quả đó đã khẳng định hiệu quả sự chỉ đạo quyết liệt của Tỉnh ủy nhằm tạo đột phá trong công tác phát triển Đảng.

Chi bộ thôn Đoàn Kết, xã Lãng Công (Sông Lô) họp bàn giải pháp phát triển và nâng cao chất lượng đảng viên mới. Ảnh: Trường Khanh

Bám sát mục tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh và các nghị quyết, chỉ thị, đề án của BTV Tỉnh ủy, các cấp ủy Đảng trong toàn tỉnh đã chủ động xây dựng kế hoạch, tích cực chỉ đạo, thực hiện các giải pháp đồng bộ nhằm nâng cao hiệu quả, chất lượng công tác phát triển đảng viên mới; trong đó, thường xuyên chú trọng đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục sâu rộng trong cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân về vai trò, ý nghĩa của công tác phát triển Đảng; tập trung bồi dưỡng, tạo nguồn kết nạp Đảng cho các đối tượng là ĐVTN; cán bộ, hội viên của các tổ chức đoàn thể chính trị - xã hội; cán bộ, công nhân lao động trong các doanh nghiệp, đoàn viên công đoàn; chủ doanh nghiệp tư nhân...

BTV các Huyện, Thành ủy, Đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy đã cụ thể hóa chỉ tiêu, kế hoạch kết nạp đảng viên phù hợp với đặc điểm của cơ quan, đơn vị, địa phương; chỉ đạo, hướng dẫn các cấp ủy trực thuộc xây dựng kế hoạch kết nạp đảng viên phù hợp với điều kiện thực tế của đảng bộ, chi bộ; đồng thời chỉ đạo, quán triệt phương châm: kết nạp đảng viên phải coi trọng chất lượng, đảm bảo tiêu chuẩn, nhất là tiêu chuẩn giác ngộ về lý tưởng của Đảng, phẩm chất đạo đức, lối sống, năng lực công tác.

Kết nạp đảng viên phải luôn gắn với củng cố tổ chức Đảng, làm trong sạch đội ngũ đảng viên; cảnh giác, đề phòng những phần tử cơ hội và phản động lọt vào hàng ngũ của Đảng; quan tâm công tác tạo nguồn để lựa chọn, bồi dưỡng, kết nạp những quần chúng ưu tú vào Đảng; luôn đảm bảo chặt chẽ về quy trình, thủ tục, tiêu chuẩn trong quá trình kết nạp đảng viên mới...

Nhờ làm tốt công tác phát triển Đảng, nên số lượng đảng viên mới kết nạp hàng năm của tỉnh đều đảm bảo chỉ tiêu; trong đó, tỷ lệ đảng viên nữ, đảng viên là người dân tộc thiểu số, đảng viên là công nhân, lao động trong các thành phần kinh tế, đảng viên trẻ ngày càng tăng; trình độ học vấn và trình độ chuyên môn nghiệp vụ được nâng cao.

Từ năm 2015 đến hết năm 2018, Đảng bộ tỉnh kết nạp được 9.711 đảng viên, bình quân mỗi năm kết nạp được trên 2.400 đảng viên, đạt chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội đề ra (trên 2.300 đảng viên/năm). Đến thời điểm hiện tại, toàn tỉnh có 13 Đảng bộ trực thuộc Tỉnh ủy, 617 tổ chức cơ sở Đảng, 2.893 chi bộ trực thuộc Đảng ủy cơ sở với tổng số trên 68.500 đảng viên.

Tam Đảo là huyện miền núi, có đông đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống. Đời sống kinh tế của người dân còn gặp nhiều khó khăn. Thực hiện chỉ tiêu phát triển đảng viên, hàng năm,BTV Huyện ủy Tam Đảo đã triển khai nhiều giải pháp để nâng cao hiệu quả công tác phát triển Đảng.

Bên cạnh việc kịp thời ban hành các nghị quyết, chỉ thị, kế hoạch chỉ đạo về công tác phát triển Đảng, BTV Huyện ủy thường xuyên chỉ đạo cấp ủy Đảng, chính quyền các xã, thị trấn chủ động rà soát, nắm bắt số lượng thực tế ĐVTN đang sinh sống và tham gia sinh hoạt thường xuyên tại các tổ chức Đoàn Thanh niên cơ sở ở địa phương; tổng hợp và lập danh sách số lượng ĐVTN đang làm việc tại các doanh nghiệp đóng trên địa bàn và các vùng lân cận có đủ điều kiện để kết nạp Đảng.

Rà soát các đối tượng quần chúng là bộ đội hoàn thành nghĩa vụ quân sự; những sinh viên, học sinh đã tốt nghiệp các trường đại học, cao đẳng, trung học chuyên nghiệp trở về tham gia lao động, sản xuất tại địa phương. Từ đó chủ động tìm hiểu tâm tư, nguyện vọng, đồng thời có kế hoạch bồi dưỡng, tạo điều kiện để quần chúng phấn đấu đứng trong hàng ngũ của Đảng...

Đồng chí Hoàng Văn Toàn, Ủy viên BTV, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy cho biết: Phát huy những kết quả đã đạt được trong công tác phát triển đảng viên, thời gian tới, các tổ chức Đảng trong toàn tỉnh tiếp tục quán triệt sâu sắc các nghị quyết, chỉ thị của Trung ương và của Tỉnh ủy nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm về công tác phát triển Đảng; đồng thời thường xuyên chỉ đạo các tổ chức cơ sở Đảng xây dựng kế hoạch phát triển đảng viên mới với chỉ tiêu và giải pháp thiết thực, cụ thể.

Các tổ chức đoàn thể trong hệ thống chính trị từ tỉnh đến cơ sở cần phát huy tốt vai trò, trách nhiệm trong việc tạo nguồn, bồi dưỡng quần chúng ưu tú để giới thiệu cho chi bộ Đảng, bảo đảm chất lượng và số lượng. Coi đây là một trong những tiêu chí để đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ của mỗi tổ chức Đảng và mỗi cán bộ, đảng viên...

Ngô Tuấn AnhTAG:

Ý kiến của bạn

Họ tên:
Email: