Xây dựng Đảng

Đảng bộ phường Đồng Tâm đổi mới sinh hoạt chi bộ tổ dân phố

Thứ Năm, 31/01/2019

Trước đây, tỷ lệ đảng viên các chi bộ tổ dân phố thuộc Đảng bộ phường Đồng Tâm (Vĩnh Yên) tham gia sinh hoạt chi bộ thường kỳ chưa cao, bình quân chỉ đạt gần 80%, có kỳ chỉ gần 70%. Trong sinh hoạt chi bộ, ít đảng viên phát biểu ý kiến.

Công tác kiểm tra, giám sát của một số cấp ủy còn lúng túng, chưa bám sát kế hoạch, nội dung kiểm tra chưa cụ thể, hiệu quả chưa cao. Việc thông tin tình hình thời sự, chính sách, nghị quyết, chỉ đạo của cấp trên đến đảng viên cũng chưa thường xuyên; nội dung sinh hoạt còn dàn trải, sơ sài, chưa bám sát chức năng, nhiệm vụ của chi bộ...

Sau một thời gian thực hiện những giải pháp đề ra, Đảng bộ phường Đồng Tâm đã khắc phục được một số hạn chế và chất lượng sinh hoạt ở chi bộ tổ dân phố có chuyển biến rõ rệt. Bám sát Hướng dẫn số 09-HD/BTCTW của Ban Tổ chức Trung ương, các chi bộ đã duy trì nền nếp sinh hoạt ổn định hơn. Từ việc tự lựa chọn thời gian tổ chức sinh hoạt, đến nay, 100% chi bộ tổ dân phố đã thống nhất tổ chức sinh hoạt định kỳ vào ngày mùng 5 hàng tháng.

Ý thức trách nhiệm của đảng viên trong việc nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ và thực hiện nhiệm vụ được giao có sự chuyển biến rõ nét. Số đảng viên dự sinh hoạt bảo đảm hơn. Có kỳ sinh hoạt, nhiều chi bộ đạt tỷ lệ 100% đảng viên tham gia, chấp hành tốt giờ giấc sinh hoạt và không còn hiện tượng đảng viên dự không hết buổi họp. Nhiều đảng viên phát biểu ý kiến, phát huy tính dân chủ trong sinh hoạt Đảng...

Trong các buổi sinh hoạt, các chi bộ đã tổng kết, đánh giá về việc lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị, xây dựng phát triển kinh tế, các hoạt động xã hội, các hoạt động của đoàn thể trên địa bàn tổ dân phố trong tháng trước; tình hình thực hiện nhiệm vụ của đảng viên; tình hình thực hiện chỉ thị, nghị quyết của cấp ủy cấp trên; chỉ rõ những việc làm được, chưa làm được, nguyên nhân, trách nhiệm của cá nhân, tập thểvà đúc rút kinh nghiệm. Trên cơ sở đó, chi bộ xác định rõ nhiệm vụ trong tháng tiếp theo.

Từ những chuyển biến tích cực, tỷ lệ chi bộ tổ dân phố đạt trong sạch vững mạnh hằng năm đều đạt hơn 50%, không có chi bộ yếu kém; Đảng bộ phường Đồng Tâm nhiều năm liền được công nhận Đảng bộ trong sạch vững mạnh. Năm 2018, Đảng ủy đã đánh giá, phân loại chất lượng tổ chức cơ sở Đảng, đảng viên theo Hướng dẫn số 14- HD/TU của Tỉnh ủy. Theo đó, có 26 chi bộ được đánh giá, phân loại, trong đó, 5 chi bộ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, chiếm 19,2%; 21 chi bộ hoàn thành tốt nhiệm vụ, chiếm 80,8%.

Kết quả đánh giá chất lượng đảng viên, có 84 đồng chí hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, chiếm 17,1%; đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ chiếm 57,3%;đảng viên hoàn thành nhiệm vụ chiếm 30,5%. Đảng bộ phường được Thành ủy công nhận Đảng bộ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

Việc nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ tổ dân phố là mục tiêu và động lực quan trọng góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở Đảng và đội ngũ cán bộ, đảng viên ở Đảng bộ phường Đồng Tâm. Qua đó, phát huy vai trò hạt nhân lãnh đạo của Đảng trong đời sống xã hội, là cầu nối giữa Đảng với nhân dân, động viên nhân dân tích cực tham gia xây dựng Đảng, chính quyền phường ngày càngtrong sạch vững mạnh.

Ngọc Sơn

(Trung tâm VH-TT-TT Vĩnh Yên)TAG:

Ý kiến của bạn

Họ tên:
Email: