Xây dựng Đảng

Đảng bộ xã Tân Lập kiểm điểm sâu sắc, khắc phục nhanh những tồn tại, hạn chế

Thứ Ba, 22/01/2019

Nghiêm túc kiểm điểm vai trò, trách nhiệm của tập thể, cá nhân theo tinh thần Nghị quyết T.Ư 4 (khóa XII), Đảng bộ xã Tân Lập (Sông Lô) đã thẳng thắn chỉ rõ từng khuyết điểm, hạn chế với phương châm kiểm điểm sâu, khắc phục nhanh; từ đó, chủ động đề ra các giải pháp, phương hướng khắc phục, sửa chữa nhằm từng bước nâng cao chất lượng công tác xây dựng tổ chức Đảng.

BTV Đảng ủy xã Tân Lập (Sông Lô) kiểm điểm vai trò, trách nhiệm của tập thể, cá nhân gắn với các nội dung Nghị quyết T.Ư 4 (khóa XII). Ảnh: Trường Khanh

Quán triệt tinh thần chỉ đạo của BTV Huyện ủy Sông Lô, BTV Đảng ủy xã Tân Lập đã nghiêm túc triển khai việc kiểm điểm, đánh giá vai trò lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện nhiệm vụ đối với tập thể BTV Đảng ủy và cá nhân các đồng chí Ủy viên BTV.

Trong nội dung kiểm điểm, BTV Đảng ủy xã đã phân tích, đánh giá những ưu điểm, kết quả đạt được dựa trên các tiêu chuẩn, tiêu chí cụ thể theo quy định, nhất là 27 biểu hiện suy thoái về tư tưởng, đạo đức, lối sống, "tự diễn biến", "tự chuyển hóa"trong Nghị quyết T.Ư 4 đã chỉ ra.

Tập thể BTV Đảng ủy xã tích cực lãnh đạo, chỉ đạo công tác xây dựng Đảng gắn với thực hiện Nghị quyết T.Ư 4 (khóa XII) và Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị cũng như các kết luận, chỉ thị, nghị quyết của cấp ủy cấp trên; tập trung lãnh đạo thực hiện tốt nhiệm vụ phát triển KT-XH, QP-AN trên địa bàn.

BTV Đảng ủy xã luôn tuân thủ nguyên tắc “tập trung dân chủ”, “tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách”, đề cao vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy, chính quyền. Chú trọng nâng cao hiệu quả thực hiện dân chủ trong Đảng, trong hoạt động của cơ quan gắn với công tác tự phê bình và phê bình...

Trong quá trình kiểm điểm, BTV Đảng ủy xã thẳng thắn chỉ ra nguyên nhân những tồn tại, hạn chế cần khắc phục, sửa chữa. Đó là: Việc lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ phát triển KT-XH năm 2018 có chỉ tiêu không hoàn thành kế hoạch; công tác giải quyết các vi phạm trong lĩnh vực quản lý đất đai còn chậm; việc giáo dục tuyên truyền để cán bộ, đảng viên, nhân dân chấp hành tốt các chủ trương, đường lối, chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước chưa thường xuyên, liên tục, dẫn đến một số cán bộ, đảng viên có biểu hiện thiếu gương mẫu, thậm chí vi phạm Điều lệ Đảng; công tác phát triển đảng viên chưa đạt chỉ tiêu đề ra...

Sau khi tiến hành kiểm điểm tập thể BTV Đảng ủy, từng đồng chí Ủy viên BTV đã kiểm điểm tự phê bình và phê bình trên tinh thần nghiêm túc, cầu thị. Mỗi người đều tự xác định ưu điểm và hạn chế, khuyết điểm của bản thân, đồng thời có những giải pháp, cam kết khắc phục, sửa chữa...

Đồng chí Trần Thị Lan, Bí thư Chi bộ thôn Đồng Sinh chia sẻ: Việc kiểm điểm tự phê bình và phê bình của tập thể, cá nhân theo tinh thần Nghị quyết T.Ư 4 (khóa XII) gắn với kiểm điểm đánh giá chất lượng tổ chức Đảng, đảng viên năm 2018 đã được chi bộ tiến hành nghiêm túc, thẳng thắn, khách quan.

Tập thể chi ủy và từng đảng viên trong chi bộ đã tự đánh giá ưu điểm, cũng như những hạn chế, khuyết điểm; từ đó, xác định giải pháp để khắc phục, sửa chữa... Trong kiểm điểm, các đảng viên đã thẳng thắn đóng góp ý kiến, cùng bàn bạc, thảo luận, thống nhất để tìm ra biện pháp giải quyết những vấn đề nổi cộm, bức xúc ở địa phương...

Với tinh thần cầu thị, nghiêm túc trong quá trình kiểm điểm trách nhiệm tập thể, cá nhân gắn với thực hiện Nghị quyết T.Ư 4 (khóa XII), tập thể BTV Đảng ủy xã và cá nhân các đồng chí Ủy viên BTV cũng như cấp ủy các chi bộ đã tự nhìn nhận những mặt hạn chế, khuyết điểm của tập thể, cá nhân sát với thực tiễn thực hiện nhiệm vụ, từ đó, mỗi người đều xác định giải pháp để khắc phục, sửa chữa trong thời gian tới...

Đồng chí Trần Văn Độ, Bí thư Đảng ủy xã Tân Lập cho biết: Việc quyết liệt khắc phục hạn chế, yếu kém sẽ giúp đội ngũ cán bộ, đảng viên trong Đảng bộ tự ý thức được vai trò, trách nhiệm của bản thân, qua đó dần loại bỏ những khuyết điểm, hạn chế, thói quen xấu, từng bước nâng cao tinh thần, trách nhiệm, lề lối, tác phong làm việc...

Bằng những giải pháp cụ thể và kinh nghiệm rút ra sau kiểm điểm, thời gian tới, Đảng ủy xã tiếp tục đổi mới công tác lãnh đạo, chỉ đạo khắc phục những hạn chế đã được chỉ ra gắn với các nội dung Nghị quyết T.Ư 4 trong toàn hệ thống chính trị và tình hình thực tế của địa phương, cũng như nhiệm vụ của từng cán bộ, đảng viên, công chức.

Thực hiện nghiêm quy định nêu gương của người đứng đầu cấp ủy, chính quyền trong việc lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị ở địa phương; đẩy mạnh công tác kiểm tra, giám sát nhằm kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm các tập thể, cá nhân vi phạm quy định của Điều lệ Đảng... góp phần xây dựng Đảng bộ ngày càng TSVM.

Ngô Tuấn AnhTAG:

Ý kiến của bạn

Họ tên:
Email: