Xây dựng Đảng

Xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên có ý thức chính trị, trách nhiệm và kỷ luật công vụ

Thứ Năm, 17/01/2019

Đảng bộ Chi cục Thuế thành phố Vĩnh Yên hiện có 68 đảng viên, sinh hoạt ở 5 chi bộ. Trong những năm qua, công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho cán bộ, đảng viên luôn được Đảng bộ Chi cục Thuế quan tâm thực hiện tốt. Qua đó, tạo sự chuyển biến tích cực trong toàn Đảng bộ, nâng cao ý thức chính trị, trách nhiệm, kỷ luật công vụ đối với mỗi cán bộ, đảng viên.

Đồng chí Nguyễn Trí, Bí thư Đảng bộ Chi cục Thuế Vĩnh Yên cho biết: “Để công tác giáo dục chính trị tư tưởng của Đảng bộ đạt hiệu quả cao, Đảng ủy Chi cục Thuế xác định phải bắt đầu từ nâng cao chất lượng sinh hoạt của các chi bộ, đồng thời xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức đủ trình độ, năng lực, có phẩm chất đạo đức tốt, hạn chế tối đa những biểu hiện nhũng nhiễu, tiêu cực, ảnh hưởng đến uy tín của ngành.

Đảng bộ Chi cục Thuế tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức gắn với việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; tổ chức triển khai học tập, quán triệt các nghị quyết, chỉ thị của Đảng và ban hành kịp thời các văn bản hướng dẫn đến các chi bộ trong toàn Đảng bộ; đồng thời, không ngừng nâng cao nhận thức, quán triệt sâu sắc ý nghĩa thiết thực và lâu dài của việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh cho cán bộ, công chức, người lao động trong cơ quan, góp phần xây dựng Đảng bộ trong sạch vững mạnh”.

Để nâng cao nhận thức chính trị cho cán bộ, đảng viên, công chức, Đảng ủy chỉ đạo đẩy mạnh công tác tuyên truyền chống suy thoái về tư tưởng, chính trị, lối sống dẫn đến “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong cán bộ, đảng viên. Tập trung chỉ đạo các chi bộ đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với việc tự kiểm điểm, đánh giá theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, XII) thông qua các tiêu chí, chuẩn mực của ngành, cơ quan.

Quan tâm bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn và tăng cường kỷ luật, kỷ cương, giáo dục đạo đức, xây dựng đội ngũ công chức và người lao động trong cơ quan vừa có tâm vừa có tầm, có trách nhiệm với công việc, thực hiện tốt nhiệm vụ được giao.

Thực hiện tốt quy chế dân chủ cơ sở tại đơn vị, việc tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và công tác kiểm tra. Lãnh đạo các tổ chức, đoàn thể đẩy mạnh các phong trào thi đua để tập hợp, vận động đoàn viên, hội viên gương mẫu trong quá trình thực hiện nhiệm vụ chuyên môn, tạo nên sức mạnh tổng hợp để thực hiện tốt các phong trào thi đua do ngành và địa phương phát động.

Bên cạnh thực hiện tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho cán bộ, đảng viên, Đảng bộ Chi cục Thuế Vĩnh Yên còn phát huy tốt vai trò lãnh đạo, chỉ đạo trong việc thực hiện tốt nhiệm vụ chuyên môn.

Đảng ủy đã đề ra và chỉ đạo thực hiện tinh gọn bộ máy điều hành, ứng dụng hiệu quả khoa học - công nghệ hiện đại, đầu tư trang thiết bị, đơn giản hóa thủ tục hành chính... nhằm tạo điều kiện thuận lợi nhất cho người nộp thuế trên địa bàn thành phố.

Lấy sự hài lòng của người nộp thuế làm mục tiêu hướng đến, Đảng bộ Chi cục Thuế Vĩnh Yên đã tập trung triển khai chiến lược cải cách và hiện đại hóa quản lý thuế giai đoạn 2011-2020 cùng với đẩy mạnh cải cách hành chính thuế ở tất cả các khâu chức năng quản lý thuế với phương châm “Minh bạch, chính xác, công khai” với người nộp thuế; đồng thời, thực hiện tốt công tác quản lý thuế theo tiêu chuẩn chất lượng ISO 9001:2008, thực hiện tiếp nhận, giải quyết, trả hồ sơ thủ tục hành chính đúng hạn, đúng quy định tại cơ chế một cửa, một cửa liên thông.

Chú trọng chỉ đạo tuyên truyền hỗ trợ khách hàng; tổ chức các cuộc gặp gỡ, đối thoại với người nộp thuế, kịp thời giải quyết khó khăn, vướng mắc cho doanh nghiệp; tập trung lãnh đạo, chỉ đạo công tác kiểm tra chống thất thu thuế, đẩy mạnh công tác quản lý thu hồi nợ đọng thuế, phấn đấu thu đạt và vượt chỉ tiêu giao. Năm 2018, Chi cục thuế Vĩnh Yên đã thực hiện thu ngân sách đạt hơn 612 tỷ đồng tiền thuế các loại, đạt 110% so với dự toán năm và bằng 118,4% so với năm 2017.

Đảng bộ Chi cục Thuế Vĩnh Yên xác định việc xây dựng, nâng cao chất lượng tổ chức cơ sở Đảng là nhiệm vụ quan trọng, có vai trò và tác dụng to lớn đối với năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng, đảm bảo cho cấp ủy và mỗi đảng viên thực hiện chức năng, nhiệm vụ của mình.

Đảng ủy và các chi ủy chi bộ trực thuộc Đảng bộ duy trì nền nếp và thực hiện quy trình sinh hoạt đảm bảo quy định. Đảng bộ đặc biệt quan tâm đến xây dựng Đảng bộ vững mạnh để tạo sự đoàn kết, nhất trí xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên vững vàng về tư tưởng chính trị, trong sạch về đạo đức, lối sống, có tinh thần cách mạng tiến công, tận tụy phục vụ lợi ích của Đảng và nhiệm vụ chính trị của Chi cục Thuế.

Qua đánh giá, xếp loại công tác xây dựng Đảng năm 2018, Đảng ủy xếp loại 1 chi bộ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, đạt danh hiệu Chi bộ trong sạch vững mạnh tiêu biểu; 4 chi bộ hoàn thành tốt nhiệm vụ. Toàn Đảng bộ có 68 đảng viên được phân loại; trong đó có 13 đảng viên được xếp loại hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; 55 đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ. Đảng bộ đề nghị Thành ủy công nhận Đảng bộ Chi cụcThuế hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

Phát huy những kết quả đạt được, trong thời gian tới, Đảng bộ Chi cục Thuế Vĩnh Yên tiếp tục chỉ đạo triển khai học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị của cơ quan, phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao trong năm 2019 và các năm tiếp theo.

Ngọc Sơn

(Trung tâm VH-TT-TT Vĩnh Yên)TAG:

Ý kiến của bạn

Họ tên:
Email: