Xây dựng Đảng

Gia Khánh xây dựng Đảng vững mạnh từ cơ sở

Thứ Sáu, 11/01/2019

Quán triệt, thực hiện Nghị quyết 22 của BCH T.Ư Đảng (khóa X) và Nghị quyết 05 của BCH Đảng bộ tỉnh về nâng cao chất lượng tổ chức cơ sở Đảng, đảng viên, Đảng bộ thị trấn Gia Khánh (Bình Xuyên) đã triển khai nhiều giải pháp nhằm nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở Đảng và đội ngũ cán bộ, đảng viên; nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của cấp ủy chi bộ, đặc biệt là chi bộ các tổ dân phố (TDP).

Chi ủy Chi bộ TDP Tân Hà, thị trấn Gia Khánh (Bình Xuyên) thảo luận nội dung, chương trình sinh hoạt định kỳ tháng 1 năm 2019

Đảng bộ thị trấn Gia Khánh có 450 đảng viên, sinh hoạt ở 20 chi bộ trực thuộc; trong đó, có 5 chi bộ trường học, 1 chi bộ y tế và 14 chi bộ TDP. Nhằm nâng cao vai trò lãnh đạo cũng như chất lượng hoạt động của các chi bộ, nhất là các chi bộ TDP, Ban Thường vụ (BTV) Đảng ủy thị trấn thường xuyên chỉ đạo cấp ủy các chi bộ chú trọng đổi mới phương thức lãnh đạo, trọng tâm là đổi mới quy trình ban hành nghị quyết, xây dựng cơ chế phối hợp giữa chi bộ, chính quyền và các tổ chức đoàn thể chính trị xã hội; phát huy dân chủ trong Đảng, đề cao trách nhiệm người đứng đầu và vai trò tiên phong gương mẫu của đội ngũ cán bộ, đảng viên... Thường xuyên đổi mới phương thức lãnh đạo gắn với xây dựng, chỉnh đốn Đảng cả về chính trị, tư tưởng, đạo đức và tổ chức.

BTV Đảng ủy thị trấn đã ban hành nghị quyết, phân công các đồng chí trong BTV Đảng ủy, các đồng chí đảng ủy viên trực tiếp phụ trách các chi bộ TDP, thường xuyên nắm bắt tình hình tư tưởng của cán bộ, đảng viên và nhân dân cũng như những vấn đề phát sinh tại cơ sở; từ đó, kịp thời đề xuất, tham mưu với cấp ủy, chính quyền xây dựng, triển khai có hiệu quả các nghị quyết lãnh đạo, chỉ đạo trúng, đúng với điều kiện thực tế, hợp lòng dân...

Luôn được đánh giá là chi bộ điển hình trong công tác xây dựng Đảng, Chi bộ TDP Tân Hà thường xuyên đổi mới công tác lãnh đạo, thực hiện nhiều giải pháp nhằm nâng cao sức chiến đấu của tổ chức Đảng, đảng viên.

Trong sinh hoạt Đảng, chi ủy chi bộ luôn phát huy tinh thần đoàn kết, giữ vững nguyên tắc tập trung dân chủ; trong công tác lãnh đạo, chi bộ thường xuyên phổ biến, quán triệt, triển khai đầy đủ các chỉ thị, nghị quyết, chủ trương, đường lối của Đảng, nhiệm vụ của địa phương đến toàn thể đảng viên.

Chú trọng công tác bồi dưỡng, giáo dục tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống cho đảng viên; nêu cao vai trò gương mẫu của cán bộ, đảng viên trong quá trình thực hiện nhiệm vụ. Phát huy vai trò tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách, đề cao tinh thần trách nhiệm của mỗi cán bộ, đảng viên; luôn thể hiện dân chủ, công khai trong công tác tự phê bình và phê bình...

Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo nhân dân đẩy mạnh phát triển kinh tế, xây dựng đời sống văn hóa; giữ gìn ANTT, VSMT; củng cố và nâng cao hiệu quả hoạt động của các đoàn thể, tổ chức chính trị, xã hội... Tại các buổi sinh hoạt định kỳ hàng tháng, chi bộ đều có đánh giá, nhận xét mức độ, kết quả hoạt động của từng ngành, từng lĩnh vực, phân tích ưu điểm, chỉ ra những tồn tại, hạn chế cần khắc phục, rút kinh nghiệm...

Đánh giá chất lượng đảng viên hàng năm, 100% đảng viên trong chi bộ hoàn thành và hoàn thành tốt nhiệm vụ; trong đó, hơn 30% đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Nhiều năm liền, chi bộ đạt danh hiệu TSVM; năm 2018, chi bộ được Đảng bộ thị trấn Gia Khánh công nhận hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ...

Theo ông Nguyễn Hoàng Long, Bí thư Chi bộ TDP Tân Hà: Thành công lớn nhất của chi bộ chính là đã xây dựng được mối đoàn kết, gắn bó trong tập thể cán bộ, đảng viên; thống nhất giữa cấp ủy Đảng, chính quyền, tổ chức đoàn thể chính trị, xã hội.

Bên cạnh đó, chi bộ kịp thời nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của người dân, tiếp thu, lắng nghe ý kiến của nhân dân để đề ra các nghị quyết, kế hoạch hợp lòng dân; khi triển khai thực hiện nhiệm vụ luôn làm tốt công tác tuyên truyền, vận động, phát huy dân chủ, công khai trên tất cả các lĩnh vực.

Khi thực hiện nhiệm vụ luôn có sự vào cuộc tích cực của cả hệ thống chính trị; trong đó, vai trò gương mẫu của người đứng đầu cấp ủy, chính quyền, đoàn thể được phát huy; mỗi cán bộ, đảng viên luôn thể hiện vai trò tiên phong, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm. Từ đó, xây dựng niềm tin, sự đoàn kết trong chi bộ và trong TDP, tạo động lực thúc đẩy các phong trào thi đua...

Đồng chí Trịnh Văn Hồng, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy thị trấn Gia Khánh cho biết: Việc phát huy vai trò lãnh đạo của các chi bộ cơ sở, nhất là chi bộ TDP đã thể hiện được sức mạnh tổng hợp của Đảng và hệ thống chính trị ở cơ sở. Qua đó, từng bước nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các chi bộ cũng như trong toàn Đảng bộ, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác xây dựng chi, Đảng bộ TSVM...

Bài, ảnh: Ngô Tuấn AnhTAG:

Ý kiến của bạn

Họ tên:
Email: