Xây dựng Đảng

Sông Lô chú trọng kiện toàn đội ngũ cán bộ kiểm tra các cấp

Thứ Năm, 27/12/2018

Xác định công tác cán bộ và chất lượng cán bộ là yếu tố quan trọng quyết định hiệu quả, hiệu lực công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật của Đảng, cấp ủy, UBKT các cấp huyện Sông Lô luôn quan tâm tới công tác quy hoạch, đào tạo, tập huấn, bồi dưỡng kỹ năng nghiệp vụ và trình độ lý luận chính trị cho đội ngũ cán bộ làm công tác kiểm tra, góp phần từng bước xây dựng, kiện toàn đội ngũ cán bộ kiểm tra các cấp trên địa bàn.

UBKT Đảng ủy xã Tân Lập (Sông Lô) kiểm tra sổ sách thu, chi quỹ tại chi bộ cơ sở. Ảnh: Trường Khanh

Nhằm nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ làm công tác kiểm tra, BTV Huyện ủy Sông Lô thường xuyên chỉ đạo cấp ủy, UBKT các cấp chú trọng công tác đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ lý luận chính trị, kỹ năng nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ kiểm tra.

Hiện nay, trong tổng số 98 cán bộ UBKT cấp huyện và cấp xã trên địa bàn, 3 người có trình độ thạc sĩ, 65 người có trình độ đại học, số còn lại phần lớn đều có trình độ cao đẳng, trung cấp về chuyên môn; 4 người có trình độ cao cấp lý luận chính trị và 68 người có trình độ trung cấp; 100% cán bộ làm công tác kiểm tra đều được bồi dưỡng đầy đủ các kỹ năng, nghiệp vụ về công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật của Đảng...

Bên cạnh đó, huyện thường xuyên quan tâm đến công tác rà soát, bổ sung quy hoạch, luân chuyển và điều động cán bộ làm công tác kiểm tra ở các cấp, ngành, địa phương nhằm giúp đội ngũ cán bộ kiểm tra có điều kiện phấn đấu, rèn luyện và trưởng thành.

Cấp ủy các cấp đã chú trọng tạo điều kiện đầu tư về cơ sở vật chất, phương tiện làm việc cho đội ngũ cán bộ làm công tác kiểm tra, giới thiệu và lựa chọn được những cán bộ có đức, có tài, có lập trường, bản lĩnh vững vàng tham gia công tác kiểm tra, giám sát của Đảng ngay trong kỳ Đại hội, nhằm đáp ứng tốt yêu cầu nhiệm vụ chính trị ở địa phương, đơn vị.

Theo đồng chí Lộc Phú Cường, Phó Bí thư Thường trực, Chủ nhiệm UBKT Đảng ủy xã Đồng Thịnh: Cán bộ làm công tác kiểm tra là bộ phận quan trọng trong đội ngũ cán bộ của Đảng, nhất là cán bộ chuyên trách về công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật của Đảng. Đây chính là lực lượng nòng cốt, là nhân tố quyết định việc thực hiện nhiệm vụ của UBKT các cấp...

Được sự quan tâm, chăm lo xây dựng của cấp ủy các cấp, đội ngũ cán bộ làm công tác kiểm tra ở Đảng bộ xã Đồng Thịnh đã từng bước được đảm bảo về số lượng và nâng cao về chất lượng, thực hiện ngày càng tốt hơn yêu cầu, nhiệm vụ công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật của Đảng; đội ngũ cán bộ kiểm tra luôn nắm vững chuyên môn, nghiệp vụ, am hiểu từng ngành, từng lĩnh vực, hiểu công việc của từng người, để từng bước nâng cao kiến thức toàn diện. Khi tiến hành kiểm tra, giám sát luôn thể hiện lập trường vững vàng, thực hiện đúng chức trách, nhiệm vụ được giao; các kết luận kiểm tra, giám sát luôn đảm bảo tính chính xác, công tâm, khách quan... Qua đó, góp phần xây dựng, củng cố tổ chức cơ sở Đảng ở địa phương ngày càng TSVM.

Đồng chí Nguyễn Thành Chính, Chủ nhiệm UBKT Huyện ủy Sông Lô cho biết: Công tác kiểm tra, giám sát của Đảng bộ huyện thời gian qua đã được cấp ủy và UBKT các cấp quan tâm chỉ đạo, triển khai thực hiện đồng bộ, toàn diện, đảm bảo đúng kế hoạch, các chủ đề, chuyên đề và tiến độ. Kết quả công tác kiểm tra thường xuyên, kiểm tra đột xuất, kiểm tra tổ chức Đảng, đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm và nhiều nội dung khác đã có những chuyển biến tích cực; kịp thời phát hiện và xử lý sai phạm, chấn chỉnh những yếu kém trong công tác kiểm tra, trách nhiệm thực hiện nhiệm vụ công tác kiểm tra của cấp ủy cơ sở.

Trên cơ sở chú trọng việc bồi dưỡng, nâng cao trình độ, năng lực chuyên môn và ý thức, trách nhiệm của đội ngũ cán bộ làm công tác kiểm tra, kết quả công tác kiểm tra của Đảng năm 2018 đã góp phần quan trọng giữ vững ổn định chính trị, tạo điều kiện cho phát triển KT-XH và thực hiện có hiệu quả công tác phòng chống tham nhũng, lãng phí, giữ nghiêm kỷ luật, kỷ cương của Đảng...

Thời gian tới, để công tác kiểm tra, giám sát trên địa bàn huyện ngày càng phát huy hiệu quả, cấp ủy, UBKT các cấp tiếp tục tập trung triển khai các giải pháp nhằm từng bước xây dựng, kiện toàn đội ngũ cán bộ làm công tác kiểm tra của Đảng có phẩm chất đạo đức tốt, có bản lĩnh chính trị vững vàng, có trình độ, năng lực, trách nhiệm cao, đáp ứng tốt yêu cầu nhiệm vụ, công tác được giao...

Ngô Tuấn AnhTAG:

Ý kiến của bạn

Họ tên:
Email: