Xây dựng Đảng

Văn Tiến đổi mới công tác dân vận chính quyền

Thứ Tư, 26/12/2018

Những năm qua, Đảng ủy, chính quyền xã Văn Tiến (Yên Lạc) luôn quan tâm, đổi mới công tác dân vận, trong đó, chú trọng nâng cao hiệu quả công tác dân vận chính quyền, huy động các nguồn lực trong nhân dân thực hiện hiệu quả các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển KT-XH, củng cố ANQP của địa phương, củng cố niềm tin giữa nhân dân với Đảng, chính quyền.

Cán bộ, đảng viên xã Văn Tiến thường xuyên vận động nhân dân chấp hành tốt chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước

Đồng chí Trần Trọng Biên, Phó Bí thư Đảng ủy, Trưởng Ban Dân vận xã Văn Tiến cho biết: Xác định công tác dân vận chính quyền có vai trò quan trọng trong việc thực hiện các nhiệm vụ phát triển KT-XH, ổn định ANQP, những năm qua, các cấp ủy Đảng, chính quyền xã Văn Tiến luôn bám sát những chỉ tiêu, nhiệm vụ trọng tâm trong công tác dân vận gắn với nhiệm vụ phát triển KT-XH của địa phương; mỗi lĩnh vực có cách làm phù hợp, đảm bảo công khai, minh bạch, vì lợi ích của nhân dân.

Bên cạnh việc chú trọng quán triệt các văn bản của Trung ương về công tác dân vận, công tác tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức của đội ngũ cán bộ, đảng viên về vai trò của công tác dân vận trong tình hình mới luôn được địa phương quan tâm.

Nếu như trước đây, một bộ phận CB, CC còn quan niệm, công tác dân vận là của các tổ chức chính trị, xã hội; bởi vậy, trong công tác chuyên môn chưa chú trọng đến công tác dân vận, có thái độ quan liêu, hách dịch khi tiếp xúc với nhân dân; nhưng đến nay, phần lớn CB, CC đã nhận thức rõ vai trò của công tác dân vận chính quyền trong thực hiện nhiệm vụ chuyên môn, có thái độ hòa nhã, nhiệt tình khi tiếp xúc với người dân, nhất là đối với cán bộ phụ trách tiếp công dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo.

Nhờ đó, công tác tiếp công dân và giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo có nhiều chuyển biến tích cực. Những vấn đề nhân dân quan tâm, ảnh hưởng trực tiếp đến lợi ích của nhân dân được cấp ủy, chính quyền giải quyết dứt điểm ngay từ cơ sở.

Nhiều năm trở lại đây, địa phương không có đơn thư tố cáo, phần lớn các đơn thư kiến nghị, đề nghị giải quyết các tranh chấp liên quan đến đất đai, vệ sinh môi trường. 100% đơn thư đều được giải quyết đúng hạn, không có đơn quá hạn. Không có tình trạng khiếu kiện đông người, đơn thư khiếu nại, tố cáo vượt cấp.

Nét nổi bật trong công tác dân vận chính quyền ở Văn Tiến là đẩy mạnh thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở. Việc xây dựng, tu sửa, nâng cấp các công trình dân sinh; các khoản đóng góp của địa phương đều được thực hiện công khai,minh bạch, có sự tham gia, đóng góp ý kiến của nhân dân, khi đã đi đến thống nhất mới triển khai thực hiện.

Mặc dù Văn Tiến đã về đích NTM từ năm 2014, song, việc duy trì và nâng cao các tiêu chí NTM được cấp ủy, chính quyền và nhân dân chú trọng. Năm 2018, xã đã huy động hơn 52 tỷ đồng đầu tư xây dựng cơ bản nhằm cải tạo, nâng cấp đường GTNT, sửa chữa Trạm Y tế xã, Trường THCS Văn Tiến… Trong đó, nhân dân đóng góp được hàng tỷ đồng và hàng trăm ngày công xây dựng.

Tại thôn Đống Cao, nhờ sự quyết liệt của cấp ủy, chính quyền, sự vào cuộc của các tổ chức chính trị, xã hội trong công tác dân vận, 100% hộ dân trong thôn đã tự nguyện đóng góp được gần 60 triệu đồng để xây dựng, trang bị đường điện, lắp đèn chiếu sáng trong thôn phục vụ nhu cầu đi lại của người dân. Đến nay,100% đường làng, ngõ xóm trong thôn được chiếu sáng.

Một trong những điểm nhấn trong công tác dân vận chính quyền ở Văn Tiến là đẩy mạnh cải cách hành chính, giải quyết TTHC theo cơ chế “một cửa”. 100% TTHC, lịch tiếp công dân, các khoản thu, lệ phí, thời gian giải quyết TTHC được niêm yết công khai tại trụ sở UBND xã để thuận tiện cho cá nhân, tổ chức đến giao dịch. Năm 2018, bộ phận một cửa của xã đã tiếp nhận và giải quyết hơn 1.740 hồ sơ, 100% hồ sơ được giải quyết đúng hạn, không có hồ sơ quá hạn.

Nhằm phát huy quy chế dân chủ, đồng thời nêu cao vai trò của người đứng đầu cấp ủy, chính quyền trong thực hiện nhiệm vụ chuyên môn, những năm qua, cấp ủy, chính quyền xã Văn Tiến luôn coi trọng công tác đối thoại giữa người đứng đầu với MTTQ, các tổ chức chính trị-xã hội với nhân dân. Từ đó giúp người đứng đầu cấp ủy có dịp lắng nghe, kịp thời giải quyết những băn khoăn, vướng mắc của nhân dân, hạn chế đơn thư khiếu nại, tố cáo ngay từ cơ sở, củng cố, tăng cường niềm tin của nhân dân với cấp ủy Đảng, chính quyền.

Nhờ thực hiện hiệu quả công tác dân vận chính quyền đã tạo chuyển biến tích cực cho sự phát triển KT-XH, ANQP của địa phương. Tỷ lệ hộ khá, giàu của xã tăng cao, tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 2,1%; thu nhập bình quân đạt hơn 38 triệu đồng/người/năm, tăng 4 triệu đồng so với cùng kỳ năm 2017; đời sống của người dân ngày càng nâng cao; tình hình ANQP được giữ vững...

Bài, ảnh Kim Ngân



TAG:

Ý kiến của bạn

Họ tên:
Email: