Xây dựng Đảng

Vĩnh Yên chú trọng đánh giá chất lượng tổ chức Đảng, đảng viên

Thứ Ba, 25/12/2018

Việc đánh giá chất lượng tổ chức cơ sở Đảng (TCCSĐ), đảng viên luôn được Thành ủy Vĩnh Yên chú trọng, quan tâm chỉ đạo, triển khai thực hiện nghiêm túc, chặt chẽ, góp phần nâng cao tính tổ chức, kỷ luật, tinh thần phấn đấu của cán bộ, đảng viên, khắc phục những khuyết điểm, hạn chế trong lãnh đạo, điều hành và thực hiện nhiệm vụ, xây dựng tổ chức Đảng ngày càng TSVM.

Chi bộ 3 phòng chức năng thuộc Đảng bộ Trường cao đẳng KT-KT Vĩnh Phúc nghiêm túc trong kiểm điểm tổ chức Đảng, đảng viên. Ảnh: Trường Khanh

Đảng bộ thành phố Vĩnh Yên có trên 7.300 đảng viên, sinh hoạt ở 39 chi, Đảng bộ cơ sở (20 Đảng bộ, 19 chi bộ). Xác định công tác đánh giá, phân loại tổ chức Đảng, đảng viên có vai trò quan trọng nhằm nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của TCCSĐ, đảng viên, hàng năm, Thành ủy bám sát sự chỉ đạo, hướng dẫn của Ban Tổ chức Trung ương, Tỉnh ủy, chủ động xây dựng kế hoạch, tổ chức các lớp tập huấn hướng dẫn các chi, Đảng bộ cơ sở quy trình kiểm điểm đánh giá, xếp loại tổ chức Đảng, đảng viên; tăng cường kiểm tra, giám sát việc thực hiện nhiệm vụ này.

Để đánh giá thực chất chất lượng TCCSĐ, đảng viên và tập thể, cá nhân lãnh đạo quản lý các cấp, Thành ủy yêu cầu các chi, Đảng bộ nghiêm túc kiểm điểm sâu, tập trung nhận diện, xác định rõ những biểu hiện suy thoái theo Nghị quyết T.Ư 4 (khóa XII) và việc thực hiện chức trách, nhiệm vụ.

Đối với những đảng viên là công chức, viên chức khi kiểm điểm, chi bộ gợi ý làm rõ về khối lượng, chất lượng, tiến độ thực hiện nhiệm vụ được giao. Đối với cán bộ lãnh đạo, quản lý, chú trọng kiểm điểm kết quả lãnh đạo, công việc và trách nhiệm nêu gương. Các tiêu chí đánh giá được xây dựng cụ thể thông qua phiếu phân tích chất lượng tập thể lãnh đạo, chất lượng đảng viên, chất lượng cán bộ lãnh đạo, chất lượng tổ chức Đảng.

Đồng chí Đỗ Trung Hiếu, Trưởng Ban Tổ chức Thành ủy Vĩnh Yên cho biết: Thực hiện phương châm đánh giá đa chiều, mở rộng toàn diện, hiện nay, Thành ủy tiếp tục chỉ đạo, đôn đốc các TCCSĐ, đảng viên hoàn thiện việc kiểm điểm, đánh giá, xếp loại và lấy ý kiến đánh giá theo cụm để làm tiêu chí đánh giá, xếp loại tổ chức Đảng, đảng viên trên tinh thần dân chủ, công khai, minh bạch.

Chúng tôi có mặt tại hội nghị tổng kết Chi bộ 3 phòng chức năng thuộc Đảng bộ Trường cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Vĩnh Phúc vào dịp cuối năm, hội nghị diễn ra nghiêm túc, ngoài việc cán bộ, đảng viên tích cực tham gia góp ý, chỉ ra những khuyết điểm, giải pháp khắc phục trong bản kiểm điểm của tập thể, các đảng viên còn mạnh dạn, thẳng thắn góp ý cho nhau trên tinh thần dân chủ, cởi mở.

Đồng chí Nguyễn Văn Đạt, Phó Bí thư Đảng ủy Trường cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật cho biết: Hiện nay, các chi bộ và đảng viên trong nhà trường đang tiến hành kiểm điểm, đánh giá xếp loại. Để đánh giá sát thực chất lượng tổ chức Đảng, đảng viên, Đảng ủy nhà trường hướng dẫn, quán triệt nghiêm túc tới các chi ủy, chi bộ kế hoạch của Thành ủy về kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng hàng năm.

Đảng ủy nhà trường yêu cầu các chi bộ đánh giá, kiểm điểm sâu đến từng đồng chí trong cấp ủy, chi bộ, đảng viên những việc làm được, chưa làm được, chỉ rõ nguyên nhân và gắn cụ thể với nhiệm vụ chuyên môn của nhà trường. Năm nay, Đảng ủy thực hiện việc đánh giá chéo giữa các chi bộ, tập thể cá nhân cán bộ lãnh đạo quản lý, đây cũng là giải pháp để nâng cao chất lượng đánh giá, xếp loại tổ chức Đảng, đảng viên…

Đồng chí Hoàng Duy Hân, Bí thư Đảng ủy xã Định Trung cho biết: Trong kiểm điểm, các chi bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu cấp ủy phân tích, làm rõ những biểu hiện tự diễn biến, tự chuyển hóa theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4, khóa XII và Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị, nghiêm túc đánh giá các nội dung liên quan đến việc thực hiện các nguyên tắc tổ chức, sinh hoạt Đảng, thực hiện quy chế làm việc của cấp ủy, công tác kiểm tra, giám sát; làm rõ những hạn chế, yếu kém trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao.

Hiện nay, các chi bộ đang tiến hành thực hiện đánh giá đa chiều, qua đó, giúp các TCCSĐ, cán bộ, đảng viên khắc phục được nhiều hạn chế, tình trạng nể nang, né tránh trách nhiệm, đảm bảo sự minh bạch, khách quan, chính xác hơn. Tuy nhiên, do đặc thù từng địa phương khác nhau nên việc đánh giá chéo giữa các chi, Đảng bộ xã, phường sẽ gặp không ít khó khăn, mang tính chất định tính nhiều hơn.

Việc đánh giá, xếp loại một cách thực chất TCCSĐ, đảng viên và tập thể, cá nhân lãnh đạo quản lý các cấp ở thành phố Vĩnh Yên là giải pháp tích cực để khắc phục những hạn chế, khuyết điểm trong lãnh đạo quản lý, điều hành và thực hiện nhiệm vụ;đồng thời là căn cứ để thực hiện các nội dung về công tác cán bộ, từ đó nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các tổ chức Đảng, đảng viên.

Thanh TuyềnTAG:

Ý kiến của bạn

Họ tên:
Email: