Xây dựng Đảng

Hiệu quả hoạt động của đội ngũ cán bộ không chuyên trách ở Quang Sơn

Thứ Ba, 25/12/2018

Với cách làm công khai, dân chủ, sát với điều kiện thực tế địa phương, Đảng ủy, UBND xã Quang Sơn (Lập Thạch) đã chú trọng triển khai những giải pháp tích cực nhằm thực hiện có hiệu quả Đề án 01 của BTV Tỉnh ủy và Nghị quyết 22 của HĐND tỉnh về sắp xếp, tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế. Đến nay, các chức danh không chuyên trách (KCT) cấp xã, thôn ở địa phương đã được sắp xếp tinh gọn và bước đầu đi vào hoạt động nền nếp.

Cùng lúc đảm đương nhiều nhiệm vụ, nhưng đội ngũ cán bộ hoạt động không chuyên trách thôn Chuối Trong, xã Quang Sơn (Lập Thạch) luôn nhiệt tình, trách nhiệm với công việc. Ảnh: Trường Khanh

Bám sát các nội dung Đề án 01 của BTV Tỉnh ủy và Nghị quyết 22 của HĐND tỉnh, Đảng ủy, UBND xã Quang Sơn tích cực tuyên truyền, quán triệt tới toàn thể cán bộ, công chức, người hoạt động KCT trong xã về mục đích, ý nghĩa của việc tinh giản biên chế và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức.

Xã đã xây dựng kế hoạch bố trí, sắp xếp lại bộ máy nhằm nâng cao chất lượng cán bộ, công chức theo hướng tinh gọn, hiệu quả, trên cơ sở sắp xếp, bố trí đội ngũ cán bộ, công chức đảm nhận các vị trí công việc phù hợp với trình độ chuyên môn, năng lực công tác; thực hiện phân công, cơ cấu lại từng vị trí việc làm đảm bảo hợp lý về chức danh nghề nghiệp, độ tuổi, giới tính.

Trong quá trình triển khai việc tinh gọn tổ chức bộ máy và những người hoạt động KCT, Đảng ủy, UBND xã luôn phát huy tinh thần dân chủ, công khai, minh bạch; chủ động lắng nghe, tiếp thu ý kiến đóng góp của cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân; thông qua nhiều kênh thông tin để kịp thời nắm bắt, xử lý những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện...

Nhờ đó, xã đã hoàn thành việc bố trí, lồng ghép, tinh gọn đội ngũ những người hoạt động KCT theo đúng kế hoạch đề ra. Số người hoạt động KCT cấp xã từ 28 người giảm còn 8 người và số người hoạt động KCT cấp thôn từ 139 người giảm còn 59 người. Hiện tại, có 8/12 thôn được bố trí chức danh Bí thư chi bộ kiêm trưởng thôn và 4/12 thôn bố trí chức danh Phó Bí thư chi bộ kiêm trưởng thôn...

Ông Nguyễn Hồng Nhung, Bí thư chi bộ, kiêm trưởng thôn Chuối Trong, xã Quang Sơn chia sẻ: "Mặc dù mới thực hiện hơn 1 năm, nhưng hiệu quả việc nhất thể hóa chức danh và bố trí kiêm nhiệm đối với cán bộ KCT ở thôn đã từng bước được khẳng định. Sau khi hợp nhất hai chức danh Bí thư kiêm trưởng thôn, hầu hết các vấn đề quan trọng trong thôn đã được chi bộ, chính quyền thôn chỉ đạo kịp thời.

Bí thư chi bộ kiêm trưởng thôn có điều kiện sâu sát thực tế, nắm bắt tình hình chính trị tư tưởng, việc chấp hành chính sách pháp luật của cán bộ, đảng viên và nhân dân tốt hơn... Từ đó, có sự chỉ đạo, điều hành phù hợp, sát thực tiễn, đảm bảo tính khả thi cao. Tuy nhiên, khi một người đảm nhận cả hai chức danh thì khối lượng công việc rất nhiều, do đó cần có sự nhiệt tình, trách nhiệm, khách quan trong thực hiện nhiệm vụ để nhân dân tin tưởng, ủng hộ...".

Ông Nguyễn Văn Thái, Phó Bí thư chi bộ, kiêm Trưởng Ban Công tác mặt trận thôn Chuối Trong cho biết: Đối với đội ngũ cán bộ KCT ở thôn Chuối Trong, sau khi được sắp xếp tinh gọn đã tạo sự thống nhất, đồng thuận từ việc ban hành chủ trương, nghị quyết đến việc chỉ đạo thực hiện.

Người đứng đầu cấp ủy, chính quyền thôn luôn chủ động nắm bắt toàn diện tình hình chung của thôn, tiếp thu kịp thời tinh thần chỉ đạo của cấp ủy cấp trên, giải quyết nhanh chóng các vấn đề phát sinh tại cơ sở. Thông qua việc phân công, phân nhiệm cho từng đồng chí cán bộ thôn đã phát huy được tính chủ động, trách nhiệm, sáng tạo của mỗi người...

Đánh giá hiệu quả việc thực hiện tinh giản, sắp xếp lại đội ngũ cán bộ KCT ở địa phương, đồng chí Phạm Văn Hùng, Bí thư Ðảng ủy xã Quang Sơn khẳng định: Sau khi thực hiện việc bố trí, sắp xếp các chức danh KCT cấp xã, đội ngũ cán bộ KCT ở xã đã được tinh giản, gọn nhẹ hơn, hiệu quả công việc tăng lên, thu nhập của cán bộ KCT cũng được cải thiện, giúp họ yên tâm công tác, gắn bó và có trách nhiệm hơn với công việc...

Đặc biệt, việc nhất thể hoá chức danh Bí thư chi bộ kiêm trưởng thôn ở 8/12 thôn dân cư không những góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo của Đảng mà còn tạo điều kiện thuận lợi cho việc thực hiện nhiệm vụ chính quyền ở cơ sở. Qua đó, góp phần nâng cao hiệu quả công tác lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện nhiệm vụ chính trị ở các thôn dân cư nói riêng và ở xã nói chung...

Thời gian tới, xã sẽ tiếp tục duy trì và khuyến khích các thôn tùy theo điều kiện thực tế để nhân rộng mô hình, phấn đấu đến năm 2020, 100% các thôn sẽ thực hiện mô hình Bí thư chi bộ kiêm trưởng thôn...

Ngô Tuấn AnhTAG:

Ý kiến của bạn

Họ tên:
Email: