Xây dựng Đảng

MTTQ thành phố Phúc Yên tham gia xây dựng Đảng, chính quyền vững mạnh

Thứ Hai, 24/12/2018

Cùng với đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, Ủy ban MTTQ các cấp thành phố Phúc Yên đã tích cực phát huy vai trò tham gia xây dựng Đảng, chính quyền vững mạnh, góp phần củng cố lòng tin của nhân dân với Đảng, chính quyền và đưa các chủ trương, đường lối, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước vào cuộc sống.

Ban Giám sát đầu tư cộng đồng phường Phúc Thắng (Phúc Yên) giám sát thi công công trình cải tạo tuyến đường Ngô Miễn. Ảnh Trường Khanh

Với vai trò hạt nhân chính trị trong công tác mặt trận, MTTQ các cấp thành phố đã tập trung đẩy mạnh tuyên truyền, vận động sâu rộng tới đoàn viên, hội viên và quần chúng nhân dân thực hiện tốt các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước gắn với Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị, Nghị quyết T.Ư 4 (khóa XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng. Trong đó, trọng tâm là Nghị quyết 01 của BCH Đảng bộ thành phố về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong việc xây dựng thực hiện nếp sống văn minh đô thị gắn với Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”.

Cùng với thực hiện có hiệu quả chức năng, nhiệm vụ trọng tâm trong công tác chuẩn bị nhân sự, tổ chức hiệp thương, giới thiệu đại biểu ứng cử trong các kỳ bầu cử các cấp, trong vận động, tổ chức thực hiện và tham gia xây dựng chính sách pháp luật, MTTQ các cấp thường xuyên tuyên truyền, phổ biến các văn bản pháp luật mới được ban hành tới cán bộ, hội viên, đoàn viên và quần chúng nhân dân; đóng góp hơn 100 ý kiến tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền và các văn bản quy phạm pháp luật sửa đổi, chương trình phát triển KT – XH của địa phương.

Phát huy quyền làm chủ của nhân dân trong công tác giám sát, phản biện xã hội, MTTQ các cấp chủ động phối hợp, tham mưu cấp ủy Đảng, chính quyền lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện đồng bộ công tác kiểm tra, giám sát có trọng điểm, trọng tâm.

5 năm qua, Ủy ban MTTQ các cấp tham gia thực hiện 190 cuộc giám sát, tập trung vào các nội dung: Việc thu, chi, quản lý sử dụng Quỹ Vì người nghèo; việc thực hiện Nghị quyết 01 của BCH Đảng bộ thành phố về thực hiện nếp sống văn minh đô thị; bình xét gia đình văn hóa, giải quyết các khiếu nại, tố cáo, các ý kiến, kiến nghị của cử tri; các nội dung nhân dân được biết, được bàn trong xây dựng cơ sở hạ tầng ở địa phương…

Qua giám sát, MTTQ các cấp kịp thời phát hiện những sai sót, tham gia góp ý, kiến nghị với các đơn vị được giám sát, từ đó, củng cố và xây dựng mối quan hệ mật thiết giữa Đảng, chính quyền với nhân dân và giữa cán bộ, đảng viên với quần chúng, góp phần củng cố bộ máy chính quyền, cải cách thủ tục hành chính, giáo dục đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức trong toàn hệ thống chính trị.

Nhiều ý kiến đóng góp, phản biện xã hội của Ủy ban MTTQ và các đoàn thể đã được các cơ quan, đơn vị tiếp thu, đánh giá cao, trở thành kênh thông tin quan trọng, giúp cấp ủy Đảng, chính quyền trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo. Bên cạnh đó, công tác hòa giải ở cơ sở được MTTQ quan tâm, các tổ hòa giải đã phát huy được vai trò, giải quyết kịp thời những mâu thuẫn trong cộng đồng dân cư.

Trong năm, Ủy ban MTTQ thành phố phối hợp với Ban tiếp công dân của thành phố tiếp 285 lượt công dân; phối hợp với Viện Kiểm sát nhân dân thành phố kiểm sát việc tiếp nhận, giải quyết tố giác, tin báo tội phạm và kiến nghị khởi tố tại cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Phúc Yên; đẩy mạnh tuyên truyền, tổ chức cho hàng chục nghìn lượt cán bộ, hội viên, học sinh, sinh viên trên địa bàn ký cam không vi phạm pháp luật, không nghiện ma túy và mắc các TNXH.

Chủ động tham mưu cho các cấp ủy Đảng, chính quyền chỉ đạo lực lượng công an xã, phường phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể phân công các thành viên tham gia theo dõi, giúp đỡ những người được giáo dục tại xã, phường, đối tượng quản lý theo pháp luật; gắn Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư” với phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, thu hút đông đảo quần chúng nhân dân tham gia, góp phần giữ gìn, đảm bảo ANTT – ATXH trên địa bàn.

Đồng chí Nguyễn Văn Biên, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ thành phố Phúc Yên cho biết: "Nhằm phát huy hơn nữa vai trò của MTTQ và các tổ chức đoàn thể trong tham gia xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch, vững mạnh, thời gian tới, Ủy ban MTTQ thành phố tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động; tăng cường các hoạt động hướng về cơ sở và nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tuyên truyền, vận động, trọng tâm là vận động nhân dân tham gia thực hiện hiệu quả các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước, góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị của địa phương".

Thanh TuyềnTAG:

Ý kiến của bạn

Họ tên:
Email: