Xây dựng Đảng

Đảng ủy Khối Các cơ quan tỉnh: Học tập, quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 8, khóa XII

Thứ Hai, 10/12/2018

Sáng 7/12/2018, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối Các cơ quan tỉnh tổ chức hội nghị học tập, quán triệt các nội dung Hội nghị Trung ương 8, khóa XII cho cán bộ chủ chốt toàn Đảng bộ khối.

Đồng chí Hoàng Văn Bình, Phó trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy trực tiếp truyền đạt các nội dung của hội nghị.

Tại hội nghị, các cán bộ đã được thông qua 3 nội dung chính của Hội nghị Trung ương 8, khóa XII bao gồm: Chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; Quy định “Trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, trước hết là Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí thư, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương”; Kết luận về tình hình kinh tế - xã hội, ngân sách Nhà nước năm 2018, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, dự toán ngân sách Nhà nước năm 2019.

Đây là những nội dung quan trọng, có ý nghĩa lớn đối với việc thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XII của Đảng. Do đó, sau hội nghị, cán bộ tham gia học tập sẽ viết bài thu hoạch, thể hiện sự tiếp thu nghiêm túc, nhận thức cá nhân về nội dung của Nghị quyết. Đặc biệt, đề ra được những giải pháp có thể vận dụng vào công việc hàng ngày ở cơ quan, đơn vị, góp phần đưa Nghị quyết nhanh chóng đi vào cuộc sống.

Lê MinhTAG:
Tin tức Mới:

Ý kiến của bạn

Họ tên:
Email: