Xây dựng Đảng

Đảng bộ phường Ngô Quyền thực hiện nghiêm túc tự phê bình và phê bình

Thứ Sáu, 07/12/2018

Thực hiện Nghị quyết T.Ư 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống; những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ, Đảng bộ phường Ngô Quyền (Vĩnh Yên) đã tập trung chỉ đạo các chi bộ nghiêm túc thực hiện kiểm điểm tự phê bình và phê bình, chỉ rõ khuyết điểm, yếu kém, tập trung khắc phục và đạt được nhiều kết quả quan trọng.

Cán bộ, đảng viên phường Ngô Quyền thường xuyên nghiên cứu tài liệu, sách báo để nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ

Thực hiện kiểm điểm tự phê bình và phê bình theo tinh thần Nghị quyết T.Ư 4, Đảng bộ phường Ngô Quyền đã tập trung làm rõ khuyết điểm, yếu kém, nguyên nhân, đề ra giải pháp và thời gian khắc phục của từng cá nhân, tập thể. Quá trình kiểm điểm được thực hiện theo hướng dẫn của Thành ủy Vĩnh Yên, bảo đảm dân chủ, thẳng thắn, chân thành, góp phần xây dựng Đảng trong sạch vững mạnh.

Đồng chí Nguyễn Đình Công, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy phường Ngô Quyền cho biết: “Qua kiểm điểm tự phê bình và phê bình, BTV Đảng ủy phường nhận ra còn nhiều vấn đề tồn tại, hạn chế, cần tập trung khắc phục đó là: Công tác tự phê bình, phê bình vẫn còn tình trạng nể nang, né tránh, ngại va chạm; một số đảng viên có biểu hiện ngại học tập lý luận chính trị, nghị quyết, tập trung ở một số đảng viên trẻ đi làm ăn xa; việc quán triệt, triển khai thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của Trung ương, của tỉnh, thành phố về công tác xây dựng Đảng có nơi còn hình thức, kết quả chưa cao; một số chi bộ chưa chủ động đề ra các giải pháp tháo gỡ khó khăn để phát triển KT-XH, ổn định đời sống nhân dân; việc nắm bắt diễn biến tư tưởng của cán bộ, đảng viên chưa kịp thời; công tác kiểm tra, giám sát, phát hiện các vi phạm chủ yếu thông qua đơn thư khiếu nại, tố cáo, qua dư luận…”.

Trước tình hình đó, Đảng ủy phường Ngô Quyền đã đề ra giải pháp khắc phục những tồn tại, hạn chế gắn với việc thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; kịp thời nêu gương những điển hình, phát hiện, xử lý nghiêm những tổ chức, cá nhân thực hiện không nghiêm túc. Cấp ủy, chính quyền phường lãnh đạo, chỉ đạo các ban, ngành, đoàn thể tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, vận động nhân dân đồng thuận hoàn thành các chỉ tiêu KT-XH; tập trung tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, giải quyết dứt điểm các vấn đề nổi cộm, nhất là công tác bồi thường, GPMB, công tác xây dựngtrật tự đô thị, tuyến phố văn minh, không để xảy ra bức xúc trong nhân dân.

Đảng ủy, chính quyền phường chú trọng nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên, trước hết là Bí thư cấp ủy, coi đây là giải pháp có tính đột phá, nhằm nâng cao chất lượng hoạt động của tổ chức cơ sở Đảng. Hiện nay, phường có 8 cán bộ, 12 công chức, 1 hợp đồng trong biên chế. Về trình độ chuyên môn: Thạc sỹ có 2 đồng chí, đại học có 18 đồng chí, trung cấp 1 đồng chí. Nhìn chung, đội ngũ cán bộ của phường cơ bản đáp ứng được yêu cầu về số lượng, chất lượng. Cùng với đó, thông qua họp giao ban, sinh hoạt Đảng, tổ chức các buổi tiếp xúc cử tri, hòm thư góp ý… để nắm bắt diễn biến tư tưởng của cán bộ, đảng viên, lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của nhân dân, từ đó kịp thời đưa ra các biện pháp xử lý hiệu quả.

Cùng với đó, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ là một trong những biện pháp quan trọng được Đảng ủy phường Ngô Quyền quan tâm thực hiện. Nhằm cụ thể hóa các nội dung của Nghị quyết T.Ư 4 vào cuộc sống, Đảng ủy phường chỉ đạo các chi bộ thực hiện nghiêm túc, hiệu quả Hướng dẫn số 09 và 12 của Ban Tổ chức Trung ương về một số vấn đề nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ. Hàng tuần, hàng tháng, Đảng ủy phường duy trì chế độ họp giao ban để nghe các chi bộ báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ tuần trước và dự kiến nhiệm vụ trong tuần, cho ý kiến chỉ đạo để thực hiện. Đảng ủy phân công các đảng ủy viên theo dõi, dự họp với các chi bộ cơ sở để kịp thời nắm bắt diễn biến về tư tưởng chính trị, chủ động xử lý tình huống phức tạp ngay từ cơ sở. Các chi bộ duy trì nền nếp tổ chức sinh hoạt, nội dung gắn với nhiệm vụ chính trị địa phương, trọng tâm đề ra các giải pháp giải quyết các vấn đề bức xúc của nhân dân.

Có thể nói, với việc lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt việc thực hiện công tác kiểm điểm theo tinh thần Nghị quyết T.Ư 4, cán bộ, đảng viên phường Ngô Quyền đã có sự chuyển biến rõ nét; nhất là những đồng chí lãnh đạo chủ chốt dành nhiều thời gian đi cơ sở; phân công cán bộ, đảng viên bám sát lĩnh vực, địa bàn phụ trách để nắm bắt tình hình, kịp thời tham mưu cho cấp ủy, chính quyền giải quyết có hiệu quả các nội dung nhiệm vụ; thực hiện dân chủ trong sinh hoạt Đảng.

Việc ra nghị quyết của cấp ủy được đổi mới, đảm bảo khoa học, thực tiễn và tính khả thi. Nội dung sinh hoạt chi bộ thường kỳ gắn với việc học tập và làm theo tư trưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; tỷ lệ đảng viên dự sinh hoạt chi bộ tăng từ 85% lên hơn 90%...

Bài, ảnh: Lê ThảoTAG:

Ý kiến của bạn

Họ tên:
Email: