Xây dựng Đảng

Tam Đảo lan tỏa phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa"

Thứ Tư, 05/12/2018

Phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa" được cấp ủy, chính quyền, Ủy ban MTTQ huyện Tam Đảo quan tâm, chỉ đạo thực hiện và đã đạt được nhiều kết quả tích cực, góp phần nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho nhân dân, ổn định tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội tại địa phương, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Huyện Tam Đảo có 9 xã, thị trấn, với 104 thôn, tổ dân phố và gần 23 nghìn hộ dân; trong đó, đồng bào dân tộc thiểu số chiếm gần 45% dân số. Những năm qua, phong trào "Toàn dân toàn đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa" luôn được cấp ủy, chính quyền, Ủy ban MTTQ từ huyện đến cơ sở quan tâm, chỉ đạo thực hiện và nhận được sự hưởng ứng tích cực của các tầng lớp nhân dân.

Huyện đã xây dựng kế hoạch tuyên truyền thực hiện xây dựng gia đình văn hóa, thôn, tổ dân phố văn hóa gắn với xây dựng nông thôn mới với nhiều nội dung thiết thực như: Xây dựng đời sống kinh tế ổn định và từng bước phát triển; xây dựng đời sống văn hóa tinh thần lành mạnh, phong phú; xây dựng môi trường xanh - sạch - đẹp; thực hiện nếp sống văn hóa, kỷ cương pháp luật; toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại…

Hàng năm, các thôn, tổ dân phố đều tổ chức cho các hộ đăng ký xây dựng gia đình văn hóa. Năm 2018, toàn huyện có 21.260/22.547 hộ đăng ký danh hiệu "Gia đình văn hóa", đạt gần 95%. Kết quả, đã có 19.692 hộ đạt danh hiệu "Gia đình văn hóa"(gần 86%), tăng 0,5% so với năm 2017; hơn 73% số hộ đạt danh hiệu "Gia đình văn hóa" 3 năm liên tiếp. Có 83/104 thôn, tổ dân phố đạt danh hiệu "Thôn văn hóa" 1 năm, đạt gần 80%. Huyện duy trì hoạt động thường xuyên của các câu lạc bộ xây dựng gia đình hạnh phúc; câu lạc bộ phòng, chống bạo lực gia đình…

Những năm qua, được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy Đảng, chính quyền, Ủy ban MTTQ các cấp, phong trào đoàn kết giúp nhau phát triển kinh tế, giảm nghèo bền vững được phát triển sâu rộng trên địa bàn huyện. Nhờ đẩy mạnh công tác tuyên truyền, quần chúng nhân dân luôn đoàn kết, tương trợ, giúp đỡ lẫn nhau về giống, vốn, vật tư và kinh nghiệm sản xuất để đưa các cây, con giống cho hiệu quả kinh tế cao vào sản xuất.

Qua đó, đã hình thành được nhiều mô hình sản xuất chuyên canh cho hiệu quả kinh tế cao như: Mô hình trồng cây dược liệu trà hoa vàng, cây sưa đỏ ở xã Tam Quan, xã Đại Đình; mô hình trồng cây ba kích ở xã Đạo Trù; trồng na dai ở xã Bồ Lý; mô hình trồng rau su su theo tiêu chuẩn VietGap tại thị trấn Tam Đảo…

Từ phong trào giúp nhau phát triển kinh tế, nhiều hộ đã vươn lên thoát nghèo bền vững; tỷ lệ hộ nghèo toàn huyện năm 2018 giảm còn 6,02%; đời sống vật chất, tinh thần của người dân được nâng lên.

Thôn Đồng Hội, xã Đại Đình có 100% dân số là người dân tộc Sán Dìu. Những năm qua, được sự quan tâm chỉ đạo, lãnh đạo của các cấp ủy Đảng, chính quyền, Ban Công tác mặt trận thôn, phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa" được duy trì và phát triển. 3 năm liên tiếp, thôn Đồng Hội được công nhận "Thôn văn hóa tiêu biểu". Các phong trào thi đua được triển khai có hiệu quả và nhận được sự hưởng ứng tích cực của nhân dân. Tiêu biểu là phong trào phát triển kinh tế, giảm nghèo bền vững.

Tận dụng lợi thế về đất đai, khí hậu, chính quyền địa phương đã vận động nhân dân chuyển đổi cơ cấu cây trồng, đưa vào canh tác cây dược liệu trà hoa vàng, sưa đỏ, sâm trâu. Hiện, cả thôn có gần 80% số hộ trồng các loại cây dược liệu để nâng cao thu nhập; bộ mặt nông thôn có nhiều đổi thay. Ban Công tác mặt trận thôn luôn bám sát nghị quyết của chi bộ và chỉ thị của cấp trên để tuyên truyền, vận động quần chúng nhân dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, thôn xóm văn minh.

Đến nay, thôn Đồng Hội đã vận động được 17 gia đình hiến 3.200m2 đất để làm đường giao thông nông thôn, giao thông nội đồng… Năm 2018, thôn Đồng Hội có 159/213 hộ đạt danh hiệu "Gia đình văn hóa", trong đó, gần 30% số hộ đạt danh hiệu"Gia đình văn hóa" 3 năm liên tiếp; tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 4,2%, hộ cận nghèo giảm còn 6,57%.

Việc đẩy mạnh thực hiện phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa" đã góp phần giải quyết kịp thời những mâu thuẫn, xích mích, bất hòa tại cộng đồng dân cư; giá trị văn hóa truyền thống của địa phương được giữ gìn, phát huy; tệ nạn xã hội được đẩy lùi, hủ tục từng bước được xóa bỏ; đời sống văn hóa, tinh thần của nhân dân được nâng cao, góp phần củng cố vững chắc khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Kim HiềnTAG:

Ý kiến của bạn

Họ tên:
Email: