Xây dựng Đảng

Hiệu quả công tác thanh tra, kiểm tra về xây dựng

Thứ Tư, 05/12/2018

Những năm gần đây, hoạt động xây dựng trên địa bàn tỉnh phát triển khá nhanh. Nhằm tăng cường hiệu lực, hiệu quả quản lý Nhà nước về xây dựng, Sở Xây dựng đã chỉ đạo lực lượng thanh tra chuyên ngành đẩy mạnh việc thanh tra, kiểm tra công tác quản lý trật tự xây dựng và chất lượng các công trình xây dựng. Mặc dù còn không ít khó khăn, song, lực lượng thanh tra Sở Xây dựng đã chủ động lập kế hoạch, bám sát cơ sở, tập trung thanh tra có trọng tâm, trọng điểm và đạt được nhiều kết quả tích cực.

Cán bộ Thanh tra Sở Xây dựng nghiên cứu hồ sơ dự toán, bản vẽ công trình, nâng cao hiệu quả công tác thanh tra. Ảnh: Trường Khanh

Xác định việc đẩy mạnh thanh tra, kiểm tra về xây dựng nhằm góp phần tăng cường công tác quản lý chất lượng công trình, quản lý quy hoạch xây dựng, chống lãng phí, thất thoát vốn đầu tư xây dựng cơ bản, qua đó, bảo đảm nguồn vốn đầu tư được sử dụng đúng mục đích và tiết kiệm, hằng năm, Thanh tra Sở Xây dựng chủ động lập kế hoạch, tăng cường thanh tra, kiểm tra định kỳ, đột xuất việc chấp hành các quy định của pháp luật về dự án, công trình xây dựng; phát hiện và xử lý kịp thời các sai phạm, giúp chủ đầu tư và các đối tượng liên quan chấn chỉnh các hành vi vi phạm Luật Xây dựng khi tham gia hoạt động xây dựng. Đồng thời, chủ động tiếp nhận và giải quyết các đơn thư, khiếu nại của người dân; giải quyết kịp thời, đúng quy định của pháp luật những phản ánh, kiến nghị của công dân.

Từ đầu năm đến nay, Thanh tra sở đã tiến hành 8 cuộc thanh tra chuyên ngành, trong đó, 6 cuộc thanh tra đã có kết luận, 2 cuộc thanh tra đang tiến hành là các dự án đầu tư xây dựng công trình do UBND xã Hoàng Lâu và dự án công trình do UBND xã Đồng Ích làm chủ đầu tư. Tổ chức 17 cuộc kiểm tra về trật tự xây dựng, phát hiện 14 công trình xây dựng không có giấy phép, 3 công trình xây dựng sai phép. Thanh tra sở đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với 14 chủ đầu tư với tổng số tiền 440 triệu đồng.

Qua thanh tra, kiểm tra, Thanh tra Sở Xây dựng đã kiến nghị loại khỏi giá trị hợp đồng hơn 4,1 tỷ đồng; thu hồi giá trị sau quyết toán số tiền gần 660 triệu đồng; ban hành 5 quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động xây dựng, thu nộp ngân sách 95 triệu đồng...

Cùng với đó, Thanh tra sở cử cán bộ tham gia Đoàn kiểm tra liên ngành do Thanh tra tỉnh chủ trì, thanh tra đối với UBND xã Liên Châu (Yên Lạc) theo chỉ đạo của UBND tỉnh. Các cuộc thanh tra, kiểm tra đều được thực hiện nghiêm túc, đúng quy định pháp luật. Các kiến nghị xử lý, đặc biệt là về xử phạt vi phạm hành chính, các yêu cầu sửa chữa sai sót về chất lượng công trình đều được đối tượng thanh tra khắc phục ngay.

Đồng chí Nguyễn Văn Ngọc, Chánh Thanh tra Sở Xây dựng cho biết: “Qua thanh tra, kiểm tra về xây dựng đã phát hiện một số vi phạm chủ yếu như thi công công trình xây dựng chưa đúng so với quy hoạch hoặc thi công khi chưa được cấp phép xây dựng. Đáng chú ý, thời gian qua, một số doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài do chưa nắm rõ các quy định pháp luật về xây dựng đã tiến hành thi công khi chưa được cấp Giấy chứng nhận đầu tư và chưa có giấy phép xây dựng.

Điển hình như Công ty TNHH Yuong Poong Electronics Vina tại Khu công nghiệp Bình Xuyên II đã tiến hành xây dựng các hạng mục trên lô đất CN06-7 khi chưa được cấp giấy chứng nhận đầu tư và chưa có giấy phép hoạt động. Thanh tra Sở Xây dựng đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính với số tiền 30 triệu đồng và yêu cầu hoàn thiện hồ sơ xin cấp phép xây dựng theo đúng quy định pháp luật”.

Bên cạnh những kết quả đã đạt được, công tác thanh tra, kiểm tra về xây dựng hiện nay còn gặp không ít khó khăn do người đứng đầu một số cơ quan, đơn vị, UBND cấp cơ sở chưa quan tâm đúng mức đến công tác thanh tra, đặc biệt là việc xử lý kết luận sau thanh tra còn thiếu quyết liệt; lực lượng thanh tra xây dựng còn mỏng. Đội ngũ cán bộ quản lý, nhất là ở cấp xã, phường, thị trấn chưa được đào tạo kiến thức chuyên sâu về xây dựng nên tình trạng sai phạm trong quản lý xây dựng là khó tránh khỏi.

Một số nhà thầu thi công xây dựng chạy theo lợi nhuận, thuê lực lượng lao động tự do không qua đào tạo dẫn đến hiệu quả công việc không cao và ảnh hưởng đến chất lượng công trình. Trang thiết bị, phương tiện phục vụ công tác thanh tra, kiểm tra của lực lượng chức năng còn thiếu và chưa đồng bộ, kinh phí cho một cuộc thanh tra còn hạn chế...

Để tăng cường hiệu lực, hiệu quả quản lý Nhà nước trong lĩnh vực xây dựng, thời gian tới, Thanh tra Sở Xây dựng chủ động phối hợp với cấp ủy, chính quyền các cấp tuyên truyền, hướng dẫn các quy định của pháp luật về xây dựng, giúp các tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động xây dựng nhận thức và thực hiện đúng quy định của pháp luật về đầu tư xây dựng. Đồng thời, tiếp tục thanh tra, kiểm tra những vấn đề bức xúc, thiết thực liên quan đến trật tư xây dựng, kịp thời phát hiện những vi phạm và xử lý theo quy định.

Thu NhànTAG:
Tin tức Mới:

Ý kiến của bạn

Họ tên:
Email: