Xây dựng Đảng

Khi người đứng đầu gương mẫu

Thứ Sáu, 30/11/2018

Nhận thức, ý thức trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, đảng viên được nâng lên; tinh thần đấu tranh tự phê bình và phê bình được đẩy mạnh; tính tiền phong, gương mẫu của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu cấp ủy, chính quyền được phát huy tích cực; các nguyên tắc tổ chức sinh hoạt Đảng ngày càng được củng cố, đi vào nền nếp... Đó là những kết quả tích cực sau hơn 2 năm thực hiện Nghị quyết T.Ư 4 (khóa XII) ở Đảng bộ phường Trưng Trắc (Phúc Yên).

Cán bộ, đảng viên phường Trưng Trắc (Phúc Yên) đã có nhiều chuyển biến tích cực trong tư tưởng, đạo đức, lối sống và tinh thần, trách nhiệm với công việc. Ảnh: Trường Khanh

Qua kiểm điểm tự phê bình và phê bình theo tinh thần Nghị quyết T.Ư 4 (khóa XII), BTV Đảng ủy phường Trưng Trắc đã thẳng thắn nhìn nhận những khuyết điểm, hạn chế cần khắc phục, sửa chữa, đó là một số ít cán bộ, đảng viên có biểu hiện ngại học tập, nghiên cứu, quán triệt và thực hiện các nghị quyết, quy định của Đảng; trong đó, cá biệt có cán bộ, đảng viên là lãnh đạo chủ chốt của BTV, BCH Đảng bộ có biểu hiện sa sút ý chí chiến đấu, coi nhẹ các nguyên tắc tổ chức sinh hoạt Đảng, có nguy cơ dẫn đến suy thoái về tư tưởng, đạo đức, lối sống, thiếu gương mẫu trong công việc,ảnh hưởng tới uy tín của tập thể BTV, BCH Đảng bộ.

Công tác chỉ đạo, điều hành của UBND phường còn chưa chủ động nên hiệu quả lãnh đạo chưa cao, một số cán bộ, công chức có biểu hiện gây phiền hà, sách nhiễu trong khi giải quyết công việc cho người dân. Đối với tập thể BTV Đảng ủy phường, trong quá trình lãnh đạo, chỉ đạo chưa thể hiện được sự kiên quyết trong công tác quản lý đất đai, quản lý trật tự đô thị dẫn đến tình trạng người dân lấn chiếm vỉa hè, lòng đường để kinh doanh, buôn bán, gây mất mỹ quan đô thị, vi phạm TTATGT... Quá trình quản lý, nhận xét, đánh giá cán bộ, công chức hàng năm chưa sâu sát, toàn diện, còn nể nang, hình thức, chung chung...

Để khắc phục tồn tại, sửa chữa khuyết điểm, BTV Đảng ủy phường đã chỉ đạo UBKT Đảng ủy kịp thời tiến hành kiểm điểm và thi hành kỷ luật đối với những trường hợp cán bộ, đảng viên vi phạm quy định Điều lệ Đảng; thực hiện việc lấy phiếu tín nhiệm các chức danh cán bộ lãnh đạo quản lý theo quy định; trên cơ sở đó, chủ động thay thế, điều chuyển công tác đối với những cán bộ, công chức có tín nhiệm thấp... Đảng ủy phường cũng tăng cường công tác giáo dục, quản lý cán bộ, công chức nhằm ngăn chặn, đẩy lùi những biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống...

Thực hiện nghiêm quy định nêu gương của người đứng đầu cấp ủy, chính quyền, các ban, ngành, đoàn thể, TDP gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị ở địa phương. Chỉ đạo các chi bộ thực hiện nghiêm quy chế làm việc của cấp ủy, chế độ sinh hoạt cấp ủy và sinh hoạt chi bộ; nâng cao hiệu quả quản lý, giáo dục đảng viên nơi công tác, nơi cư trú; chủ động, nắm bắt và xử lý kịp thời những vấn đề bức xúc, được dư luận quần chúng quan tâm...

Đồng chí Đặng Xuân Hậu, Bí thư Chi bộ Tổ dân phố 7, phường Trưng Trắc cho biết: Nghiêm túc kiểm điểm tự phê bình và phê bình theo tinh thần nghị quyết T.Ư 4 (khóa XII), mỗi cán bộ, đảng viên trong chi bộ đã nhìn nhận những mặt hạn chế, khuyết điểm của bản thân; từ đó, tự xác định giải pháp để khắc phục, sửa chữa.

Chi ủy chi bộ đã chỉ đạo các đảng viên nêu cao tính tiền phong, gương mẫu, nói đi đôi với làm trong công tác, lối sống ở mọi lúc, mọi nơi. Mọi vấn đề liên quan đến đời sống của người dân trong TDP đều được cấp ủy, chính quyền đưa ra bàn bạc kỹ lưỡng và lấy ý kiến rộng rãi trong nhân dân. Phát huy tốt tinh thần dân chủ, đoàn kết nên trong thời gian qua, tất cả các phong trào, nhiệm vụ chính trị ở địa phương đều nhận được sự đồng thuận và hưởng ứng của đông đảo cán bộ, đảng viên và người dân...

Đồng chí Trương Hùng Kiên, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND phường Trưng Trắc cho biết: Trong quá trình khắc phục, sửa chữa khuyết điểm, Đảng bộ phường luôn coi trọng tinh thần tự giác, gương mẫu, trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy, chính quyền; đồng thời việc tự khắc phục, sửa chữa của đội ngũ cán bộ lãnh đạo chủ chốt phải luôn thể hiện sự thống nhất giữa "nói và làm"... Một số ít cán bộ, đảng viên có biểu hiện sa sút ý chí chiến đấu, suy thoái về đạo đức, lối sống sau khi được kiểm điểm đều đã nhận ra hạn chế, khuyết điểm của bản thân và tự giác sửa chữa, khắc phục...

Sau kiểm điểm, nhận thức, ý thức, trách nhiệm của cấp ủy, tổ chức Đảng và cán bộ, đảng viên trong công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng được nâng cao; năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng cũng như vai trò gương mẫu của người đứng đầu cấp ủy, tổ chức Đảng và các cơ quan Nhà nước ở địa phương được chú trọng. Đội ngũ cán bộ, đảng viên đã nêu cao tinh thần trách nhiệm, gương mẫu chấp hành nghiêm Điều lệ Đảng, không có tư tưởng cục bộ, bè phái, quan liêu, tham nhũng... Qua đó, củng cố niềm tin của nhân dân đối với vai trò lãnh đạo của cấp ủy cũng như sự điều hành của chính quyền ở địa phương...

Ngô Tuấn AnhTAG:

Ý kiến của bạn

Họ tên:
Email: