Xây dựng Đảng

Kết quả bước đầu việc kiện toàn, sắp xếp chi bộ cơ sở

Thứ Sáu, 23/11/2018

Sau hơn 1 năm thực hiện Đề án 04 của Tỉnh ủy về “Nâng cao chất lượng chi bộ Đảng trong sạch vững mạnh giai đoạn 2017 - 2020”, cấp ủy các cấp trên địa bàn tỉnh đã tổ chức giải thể chi bộ cơ quan, chi bộ quân sự xã, phường, thị trấn trước ngày 30/9/2017; tích cực kiện toàn, sắp xếp tổ chức chi bộ cơ sở. Kết quả bước đầu đã có sự chuyển biến phù hợp với tình hình, đáp ứng yêu cầu nâng cao chất lượng chi bộ Đảng trong giai đoạn mới.

Thời gian qua, các cấp ủy Đảng trên địa bàn tỉnh đã đẩy mạnh quán triệt, tuyên truyền, phổ biến nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các tổ chức Đảng và cán bộ, đảng viên về nội dung, ý nghĩa việc nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của chi bộ, đặc biệt là việc giải thể mô hình chi bộ cơ quan, chi bộ quân sự xã, phường, thị trấn. Toàn tỉnh đã giải thể 137/137 chi bộ cơ quan xã, phường, thị trấn và chuyển các đảng viên về sinh hoạt tại chi bộ thôn, tổ dân phố nơi cư trú; giải thể 125 chi bộ quân sự xã.

Qua tìm hiểu thực tế tại một số địa phương trong tỉnh cho thấy, chuyển đảng viên là cán bộ ở cơ quan xã, phường, thị trấn về sinh hoạt tại địa bàn cư trú chính là việc làm thể hiện "sự lắng nghe" của Đảng, là việc cán bộ, lãnh đạo địa phương gần dân, sát dân hơn. Nhờ đó, hầu hết các chi bộ đã khắc phục tình trạng sinh hoạt không đúng quy định, tổ chức được nhiều hơn những buổi sinh hoạt chuyên đề; các vấn đề thực tiễn ở cơ sở, bức xúc của dân được đưa ra thảo luận, bàn giải pháp giải quyết dân chủ hơn.

Trong quá trình triển khai sinh hoạt chi bộ đã xuất hiện nhiều cách làm hay, sáng tạo, hiệu quả. Nhiều chi bộ ở khu dân cư tổ chức thành công những cuộc họp bàn việc quan trọng liên quan đến địa phương như: Xây dựng nông thôn mới, hiến đất làm đường, dồn thửa đổi ruộng, sản xuất nông nghiệp… Qua đó đã phát huy được tinh thần dân chủ, đóng góp ý kiến của tập thể, tạo sự đoàn kết ở cơ sở.

Đồng chí Nguyễn Văn Tuấn, Bí thư Đảng ủy xã Yên Dương (Tam Đảo) cho biết: Các cán bộ, công chức khi về tham gia sinh hoạt Đảng ở chi bộ thôn dân cư không những làm tốt vai trò truyền tải đầy đủ, kịp thời những chủ trương, đường lối, chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước tới cán bộ, đảng viên tại chi bộ mà còn chủ động nắm bắt tình hình, tâm tư, nguyện vọng của đảng viên, của nhân dân; từ đó, phản ánh, đề xuất, tham mưu với Thường trực Đảng ủy kịp thời ban hành nhiều văn bản, bổ sung những chương trình, kế hoạch lãnh đạo, chỉ đạo triển khai nhiệm vụ ở cơ sở, giải quyết có hiệu quả những vấn đề phức tạp nảy sinh ngay từ cơ sở. Bản thân tôi, sau khi giải thể chi bộ cơ quan xã, tôi về sinh hoạt Đảng tại Chi bộ thôn Đồng Quán. Chi bộ hiện có 41 đảng viên, trong đó có 12 đảng viên miễn sinh hoạt.

Hiện nay, người dân trong thôn chủ yếu sản xuất nông nghiệp, kinh tế còn nhiều khó khăn. Qua việc sinh hoạt chi bộ ở thôn dân cư đã giúp tôi gần dân, sát dân, hiểu rõ tâm tư nguyện vọng của nhân dân hơn. Qua đó, tôi có sự chỉ đạo, lãnh đạo giải quyết kịp thời những vấn đề, nguyện vọng chính đáng của nhân dân. Những vấn đề bức xúc của nhân dân được giải quyết nhanh hơn, hợp tình, hợp lý, đúng pháp luật”.

Cán bộ, đảng viên, nhất là lãnh đạo, công chức của xã được chuyển về sinh hoạt Đảng tại nơi cư trú đã xác định rõ nhiệm vụ của mình không những phải phát huy tốt vai trò tiên phong, gương mẫu mà luôn tự coi mình chính là “cầu nối” để rút ngắn khoảng cách giữa cán bộ với nhân dân, góp phần nâng cao hiệu quả triển khai thực hiện các nhiệm vụ chính trị, phát triển KT-XH ở địa phương, đơn vị. Cùng với đó, đảng viên là cán bộ ở cơ quan, chi bộ quân sự xã, phường, thị trấn về sinh hoạt tại địa bàn cư trú sẽ làm tăng sức trẻ cho các chi bộ thôn dân cư - nơi phần đông đảng viên là cán bộ đã nghỉ hưu; chất lượng sinh hoạt chi bộ, vai trò lãnh đạo, sức chiến đấu của các chi bộ nông thôn từ đó được nâng lên.

Tuy nhiên, việc chuyển sinh hoạt Đảng về nơi cư trú còn gặp một số khó khăn như:không ít đảng viên đương chức ở xã, phường, thị trấn, nhất là các đồng chí lãnh đạo do bận công tác nên không dự đủ sinh hoạt chi bộ, không nắm hết các hoạt động của chi bộ ở khu dân cư. Việc ban hành nghị quyết cũng có những vướng mắc nhất định, do không phù hợp với đảng viên là cán bộ xã; công tác quản lý đảng viên hạn chế, do chi bộ dân cư hầu như không nắm được việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của đảng viên đương chức, dẫn đến việc đánh giá, xếp loại đảng viên không chính xác; tự phê bình và phê bình trong sinh hoạt Đảng hạn chế...

Đây là khó khăn thực tế, khách quan cần được các cấp ủy lưu ý, sắp xếp để những trường hợp nói trên sinh hoạt chi bộ đúng, đủ theo quy định của Điều lệ Đảng.

Thu NhànTAG:

Ý kiến của bạn

Họ tên:
Email: