Xây dựng Đảng

Đối thoại trực tiếp giúp gắn kết giữa Đảng, Nhà nước với nhân dân

Thứ Tư, 21/11/2018

Xác định đối thoại giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền với MTTQ, các đoàn thể chính trị - xã hội và nhân dân có vai trò đặc biệt quan trọng, giúp cấp ủy Đảng, chính quyền gần dân, sát dân, thấu hiểu nhân dân, thời gian qua, Huyện ủy, UBND huyện Sông Lô đã tập trung chỉ đạo quán triệt, triển khai thực hiện ở cả 2 cấp, góp phần củng cố niềm tin của nhân dân đối với Đảng, chính quyền.

Đại diện Sở LĐ-TB&XH, Phòng LĐ-TB&XH huyện Sông Lô tư vấn về chính sách giảm nghèo, bảo trợ xã hội cho người dân xã Quang Yên (Sông Lô). Ảnh: Trà Hương

Thực hiện Quyết định số 55 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành Quy chế đối thoại trực tiếp giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền các cấp với nhân dân trên địa bàn tỉnh, Huyện ủy Sông Lô thường xuyên tổ chức đối thoại trực tiếp giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền với MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội và đại diện nhân dân trên địa bàn huyện.

Thông qua các hình thức đối thoại như: Đối thoại trực tiếp với nhân dân (tại các hội nghị đối thoại chuyên đề, các cuộc tiếp xúc cử tri, các buổi tiếp công dân định kỳ vào ngày 10, 20 hàng tháng); đối thoại trực tiếp với đại diện của tổ chức, cơ quan, đơn vị, MTTQ và các đoàn thể (tại các hội nghị sơ kết, tổng kết hàng năm; tại các cuộc giám sát, phản biện xã hội của các tổ chức đoàn thể chính trị - xã hội).

Trên tinh thần thẳng thắn, dân chủ và cởi mở, đại diện MTTQ, các đoàn thể chính trị - xã hội và người dân đã kịp thời phản ánh đến người đứng đầu cấp ủy, chính quyền những khó khăn tại cơ sở cũng như vấn đề mà dư luận, người dân quan tâm. Từ năm 2017 đến nay, huyện Sông Lô tổ chức hơn 40 hội nghị đối thoại, thu hút hơn 4.000 lượt cán bộ, đảng viên và nhân dân tham gia với hơn 300 lượt ý kiến, kiến nghị. Mỗi hội nghị tổ chức từ 3 - 4 giờ, có từ 70 - 150 người tham gia.

Qua đối thoại, những vụ việc, vấn đề mà người dân phản ánh, người đứng đầu cấp ủy thấy có thể giải quyết ngay thì được làm rõ ngay tại buổi đối thoại hoặc yêu cầu các phòng, ban chức năng, Đảng ủy, chính quyền địa phương thuộc thẩm quyền giải trình trước dân.

Sau các hội nghị đối thoại, Ban Thường vụ Huyện ủy có văn bản chỉ đạo UBND các cấp, các cơ quan chuyên môn của huyện tổng hợp các ý kiến, kiến nghị của nhân dân theo từng nhóm lĩnh vực. Những vấn đề thuộc chức năng, thẩm quyền phải tập trung chỉ đạo giải quyết có hiệu quả và thông báo kết quả cho nhân dân; những vấn đề không thuộc thẩm quyền thì kịp thời tổng hợp, báo cáo trình cấp có thẩm quyền xem xét, giải quyết. Các ý kiến tại hội nghị đối thoại các cấp đều được người đứng đầu tiếp thu giải trình với hơn 90% số ý kiến được giải quyết tại hội nghị.

Thông qua đối thoại trực tiếp, đã tạo môi trường dân chủ, cởi mở, đối thoại nhiều bên, nhiều cấp cùng tham gia ở các cuộc đối thoại cấp huyện. Người dân được bày tỏ tâm tư, nguyện vọng, phản ảnh, kiến nghị với thái độ tích cực, góp ý với tinh thần thẳng thắn, có trách nhiệm. Giải quyết kịp thời các ý kiến của nhân dân thông qua đối thoại trực tiếp đã tạo niềm tin của nhân dân với Đảng và Nhà nước; người dân hiểu và chấp hành pháp luật tốt hơn, yên tâm sản xuất, tích cực tham gia vào sự phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Trong quá trình thực hiện Quy chế đối thoại trực tiếp giữa người đứng đầu cấp ủy với nhân dân, định kỳ, Thường trực Huyện ủy tổ chức giao ban với MTTQ và các đoàn thể để nắm tình hình hoạt động, kịp thời tháo gỡ những khó khăn; nghe tổng hợp các ý kiến góp ý về xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền của nhân dân để tiếp thu, điều chỉnh phương thức lãnh đạo cho phù hợp.

Bên cạnh đó, Thường trực Huyện ủy còn thường xuyên chỉ đạo MTTQ và các đoàn thể tích cực vận động nhân dân tham gia xây dựng Đảng, chính quyền, hướng về cơ sở, đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, tăng cường hướng dẫn, kiểm tra đối với cơ sở; đẩy mạnh công tác tập hợp hội viên, đoàn viên vào tổ chức hội; tăng cường đối thoại trực tiếp với nhân dân, nắm chắc tư tưởng các tầng lớp nhân dân, nhất là địa bàn có vấn đề phức tạp, nổi cộm.

Thời gian tới, Huyện ủy Sông Lô tiếp tục tổ chức các cuộc đối thoại giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền với nhân dân; đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, nâng cao nhận thức, hiểu biết cho nhân dân; phát huy vai trò và quyền làm chủ của nhân dân, tạo mối quan hệ mật thiết, gắn bó giữa nhân dân với Đảng; tạo điều kiện thuận lợi để nhân dân tham gia góp ý xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch,vững mạnh, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, thúc đẩy kinh tế, văn hóa, xã hội trên địa bàn ngày càng phát triển.

Thu NhànTAG:
Tin tức Mới:

Ý kiến của bạn

Họ tên:
Email: