Xây dựng Đảng

Trách nhiệm người đứng đầu trong thực hiện Chỉ thị 11 ở Nhân Đạo

Thứ Ba, 20/11/2018

Nhằm thực hiện có hiệu quả Chỉ thị 11-CT/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Đảng bộ xã Nhân Đạo (Sông Lô) đã chủ động triển khai nhiều giải pháp tích cực, cách làm sáng tạo; trong đó, đặc biệt chú trọng phát huy vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy, chính quyền tại các cơ quan, đơn vị, địa phương trong việc đẩy mạnh phong trào xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư, xây dựng công sở văn minh, hiện đại.

Lãnh đạo Đảng ủy xã Nhân Đạo (Sông Lô) trực tiếp tuyên truyền, vận động người dân thực hiện nếp sống văn hóa mới. Ảnh: Trường Khanh

Xác định việc thực hiện Chỉ thị 11 là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng, thường xuyên và lâu dài, Đảng ủy xã Nhân Đạo đã ban hành nghị quyết chuyên đề, chỉ đạo các cấp ủy, chính quyền, thôn dân cư cụ thể hóa các nội dung xây dựng đời sống văn hóa mới trên cơ sở đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động, củng cố và tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân; nâng cao chất lượng, hiệu quả phong trào xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư. Chỉ đạo các chi bộ, các thôn dân cư bổ sung quy định về thực hiện nếp sống văn minh (NSVM) trong việc cưới, việc tang, mừng thọ, lễ hội vào hương ước, quy ước của thôn gắn với các nội dung của phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”...

Đối với quy định về việc cán bộ, đảng viên, công chức xã không được uống rượu bia trong giờ hành chính, giờ nghỉ trưa những ngày làm việc, không hút thuốc lá nơi công sở, BTV Đảng ủy xã chỉ đạo tất cả các ban, ngành, đoàn thể xây dựng quy chế làm việc, nội quy, nguyên tắc quản lý đối với cán bộ, đảng viên; tổ chức cho 100% cán bộ, đảng viên ký cam kết thực hiện. Xây dựng quy chế khen thưởng, kỷ luật đối với tập thể, cá nhân trong thực hiện Chỉ thị; gắn việc đánh giá thực hiện nội dung Chỉ thị 11 với xếp loại, bình xét thi đua, khen thưởng hàng năm đối với mỗi cơ quan, đơn vị và từng cán bộ, đảng viên...

Bà Hoàng Thị Phẩm, Bí thư chi bộ, Trưởng thôn Trần Phú cho biết: Xác định ý nghĩa,tầm quan trọng của việc triển khai thực hiện Chỉ thị 11, Chi ủy chi bộ thường xuyên tuyên truyền, vận động cán bộ, đảng viên và người dân nghiêm túc thực hiện các quy định về nếp sống văn hóa, văn minh trong việc cưới, việc tang, lễ hội, mừng thọ gắn với phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”.

Đồng thời, bổ sung các quy định về thực hiện NSVM trong việc cưới, việc tang, lễ hội, mừng thọ vào hương ước, quy ước của thôn... Từ khi triển khai Chỉ thị 11 đến nay, tất cả các đám cưới, đám tang trên địa bàn thôn đều được tổ chức theo nếp sống văn hóa mới, phù hợp với phong tục, tập quán, truyền thống văn hóa của địa phương... Đặc biệt, việc thực hiện NSVM trong việc cưới, việc tang đối với các gia đình là cán bộ, đảng viên trong chi bộ đã được thực hiện triệt để, không có trường hợp cán bộ, đảng viên vi phạm...

Đồng chí Nguyễn Thị Chi, Phó Chủ tịch HĐND xã Nhân Đạo chia sẻ: "Để làm thay đổi nếp nghĩ, cách làm đã ghi sâu vào tiềm thức của nhiều gia đình thực sự là điều rất khó khăn; vấn đề đó, bản thân tôi đã gặp phải khi tôi quyết định đưa mẹ tôi đi hỏa táng sau khi bà qua đời năm 2017. Khi đó, tôi đã bị gia đình phản đối kịch liệt vì quyết định được cho là quái gở của mình; tuy nhiên, với suy nghĩ của một người cán bộ, đảng viên, với vai trò, trách nhiệm của một người lãnh đạo xã, tôi đã kiên nhẫn thuyết phục, giải thích để mọi người hiểu...

Sau khi đã hiểu rõ lợi ích của hình thức hỏa táng là thể hiện tính văn minh, hiện đại trong tang lễ, bảo đảm an toàn sức khỏe, hạn chế bệnh tật và bảo vệ môi trường, mọi người trong gia đình đã đồng thuận với quan điểm và quyết định của tôi... Đầu tháng 11 vừa qua, anh trai tôi không may qua đời, gia đình cũng đã quyết định đưa anh ấy đi hỏa táng...".

Sau 6 năm thực hiện, đến nay, nhận thức của đội ngũ lãnh đạo, cán bộ, đảng viên, công chức xã Nhân Đạo về những nội dung, quy định của Chỉ thị 11 đã từng bước được nâng cao; từ đó, tạo chuyển biến tích cực về ý thức và hành động của mỗi cán bộ, đảng viên, công chức và mọi tầng lớp nhân dân. Tại các thôn dân cư đã xuất hiện nhiều mô hình, cách làm sáng tạo trong việc cưới, việc tang, mừng thọ theo NSVM; các lễ hội truyền thống cũng được tổ chức theo đúng quy định, phù hợp với phong tục, tập quán của địa phương; các quy định về xây dựng NSVM nơi công sở được đông đảo cán bộ, đảng viên, công chức nghiêm túc thực hiện, góp phần xây dựng mô hình cơ quan, công sở văn hóa tại địa phương...

Ngô Tuấn AnhTAG:
Tin tức Mới:

Ý kiến của bạn

Họ tên:
Email: