Xây dựng Đảng

Hồ Sơn đổi mới sinh hoạt chi bộ trong khối trường học

Thứ Sáu, 16/11/2018

Hiện nay, Đảng bộ xã Hồ Sơn (Tam Đảo) có 3 chi bộ trường học (mầm non, tiểu học, THCS) với gần 60 đảng viên. Những năm qua, các chi bộ trường học đã thực hiện nhiều giải pháp nâng cao chất lượng sinh hoạt theo chuyên đề gắn với nhiệm vụ công tác dạy và học; góp phần tăng cường năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở Đảng và chất lượng giáo dục trong các nhà trường.

Một buổi sinh hoạt chuyên đề của Chi bộ Trường tiểu học Hồ Sơn (Tam Đảo). Ảnh Trường Khanh

Buổi sinh hoạt Chi bộ Trường tiểu học Hồ Sơn diễn ra vào ngày mùng 5 hàng tháng khá nghiêm túc, đúng quy trình, thường xuyên có đủ 100% đảng viên tham gia. Nội dung sinh hoạt được Bí thư chi bộ lựa chọn kỹ lưỡng, sát với nghị quyết của Đảng ủy cấp trên, của ngành, nhiệm vụ của đơn vị và được Chỉ ủy thống nhất trước khi thông qua tại buổi sinh hoạt.

Đồng chí Trần Thị Bích Hằng, Bí thư Chi bộ, Hiệu trưởng Trường tiểu học Hồ Sơn cho biết: Ngoài duy trì nền nếp sinh hoạt theo định kỳ, mỗi quý, chi bộ nhà trường xây dựng một buổi sinh hoạt theo chuyên đề gắn công tác giáo dục vớitình hình thực tiễn ở địa phương. Năm 2018, chi bộ xây dựng 4 chuyên đề: Đảm bảo ANTT, ATXH cho học sinh trong dịp Lễ hội đầu xuân; nâng cao chất lượng dạy và học; chuyên đề về thực hiện Nghị quyết của Đảng trong cán bộ, đảng viên; duy trì sĩ số, nền nếp, hoạt động các sân chơi trí tuệ và các kỹ năng sống cho học sinh.

Thầy giáo Trần Văn Tiến, Bí thư chi bộ, Hiệu trưởng Trường THCS Hồ Sơn cho biết: Với từng chuyên đề sinh hoạt, chi bộ xây dựng giải pháp thực hiện khác nhau, trong đó, chuyên đề nâng cao chất lượng giáo dục văn hóa, chất lượng học sinh thi vào lớp 10 được nhà trường thường xuyên quan tâm. Trên tinh thần dân chủ, cởi mở, đảng viên cùng nhau tham gia thảo luận, đưa ra giải pháp, bài học kinh nghiệm, cùng nhau thảo luận, đóng góp các ý kiến, đề xuất để chi bộ thống nhất xây dựng thành nghị quyết, chỉ đạo triển khai thực hiện tới cán bộ, đảng viên, giáo viên, học sinh. Với Ban Giám hiệu nhà trường, ngoài việc nêu gương, nâng cao tinh thần trách nhiệm, duy trì tốt chế độ giao ban, việc tăng cường kiểm tra, giám sát đối với hoạt động giảng dạy của các tổ chuyên môn, kiểm tra đánh giá học sinh một cách thực chất, cũng như kiên quyết không để học sinh “ngồi nhầm lớp” được chú trọng. Với đảng viên, các tổ chuyên môn, giáo viên bộ môn thực hiện nền nếp, kỷ cương, trách nhiệm được phân công; tập trung đổi mới phương pháp giáo dục, nâng cao chất lượng bộ môn, không cắt xén, dồn ghép chương trình, tăng cường kiểm tra học sinh đúng tiến độ, xây dựng các nhóm bạn học tập, hàng tháng, thông báo kết quả học tập đến các bậc phụ huynh, học sinh… Căn cứ kết quả đó để đánh giá, xếp loại cán bộ, đảng viên hàng năm.

Bám sát Chỉ thị số 10-CT/TW của Ban Bí thư Trung ương về “Nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ” và Hướng dẫn 09, Hướng dẫn số 12 của Ban Tổ chức Trung ương và sự chỉ đạo, hướng dẫn của cấp ủy cấp trên, các chi bộ trường học thường xuyên đổi mới nội dung, hình thức sinh hoạt theo chuyên đề gắn với nhiệm vụ thực tiễn chuyên môn của nhà trường, ngành và nhiệm vụ ở địa phương.

Đồng chí Trần Văn Hồng, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã Hồ Sơn cho biết: Hàng năm, qua kiểm tra cho thấy, các chi bộ trường học đều thực hiện nghiêm túc chế độ sinh hoạt theo chuyên đề; lựa chọn đúng và trúng những chuyên đề thích hợp để đưa ra bàn bạc, thảo luận; nội dung, hình thức phong phú, chất lượng các buổi sinh hoạt được đảm bảo, nâng lên. Các chi bộ nhà trường đã thống nhất được ý chí hành động và triển khai thực hiện kết luận sinh hoạt chuyên đề một cách bài bản, chặt chẽ.

Việc nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ theo chuyên đề ở các chi bộ nhà trường đã tạo sự chuyển biến tích cực từ tư tưởng đến hành động trong cán bộ, đảng viên; 100% đảng viên, giáo viên các nhà trường có tư tưởng chính trị vững vàng, phẩm chất đạo đức, lối sống lành mạnh; nêu cao tinh thần trách nhiệm trong việc thực hiện nhiệm vụ giảng dạy; góp phần đưa chất lượng giáo dục ở các cấp trên địa bàn xã Hồ Sơn từng bước được nâng lên, toàn diện hơn...

Thanh TuyềnTAG:
Tin tức Mới:

Ý kiến của bạn

Họ tên:
Email: