Xây dựng Đảng

Đảng bộ xã Lãng Công chủ động phòng, chống “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ

Thứ Năm, 01/11/2018

Xác định tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên là nhiệm vụ đặc biệt quan trọng trong công tác xây dựng Đảng, Đảng bộ xã Lãng Công (Sông Lô) đã tích cực triển khai nhiều giải pháp nhằm chủ động phòng, chống các biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ theo tinh thần Nghị quyết T.Ư 4 (khóa XII).

Thường trực Đảng ủy xã Lãng Công (Sông Lô) kiểm tra việc thực hiện Nghị quyết T.Ư 4 (khóa XII) tại Chi bộ thôn Đoàn Kết. Ảnh: Trường Khanh

Đảng bộ xã Lãng Công hiện có 310 đảng viên, sinh hoạt ở 13 chi bộ; trong đó, có 10 chi bộ nông thôn và 3 chi bộ trường học. Quán triệt tinh thần Nghị quyết T.Ư 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, Đảng ủy xã đã xây dựng kế hoạch, triển khai học tập, quán triệt đầy đủ các nội dung của nghị quyết đến toàn thể cán bộ, đảng viên trong toàn Đảng bộ.

BTV Đảng ủy xã chủ động phân tích, đánh giá, nhận diện từng biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ;trên cơ sở đó, chỉ đạo các chi bộ chú trọng nâng cao hiệu quả công tác bồi dưỡng, giáo dục chính trị, tư tưởng cho đội ngũ cán bộ, đảng viên, đặc biệt là đội ngũ cán bộ lãnh đạo chi bộ.

Đề cao tinh thần tự phê bình và phê bình, xác định rõ trách nhiệm, vai trò gương mẫu của cán bộ, đảng viên, nhất là của người đứng đầu cấp ủy, chính quyền, cơ quan, đơn vị, địa phương; coi đây là một trong những giải pháp trọng tâm nhằm ngăn chặn sự suy thoái về tư tưởng, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong đội ngũ cán bộ, đảng viên…

Đồng chí Nguyễn Văn Cự, Bí thư Chi bộ thôn Đoàn Kết cho biết: Xác định việc quán triệt và thực hiện Nghị quyết T.Ư 4 (khoá XII) là cơ hội để mỗi cán bộ, đảng viên trong chi bộ “tự soi, tự sửa” và hoàn thiện bản thân, Chi ủy Chi bộ đã chủ động xây dựng nghị quyết nhằm cụ thể hóa các nội dung của Nghị quyết T.Ư 4; trong đó, đề xuất các giải pháp nhằm tăng cường công tác giáo dục, rèn luyện, quản lý đảng viên; chủ động ngăn chặn, đẩy lùi những biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống trong toàn thể đảng viên.

Phát huy vai trò tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách, nêu cao tinh thần trách nhiệm của mỗi cá nhân trước cấp ủy và toàn chi bộ. Luôn thể hiện tính dân chủ, công khai trong công tác tự phê bình và phê bình; từ đó, góp phần xây dựng chi bộ ngày càng TSVM. Đánh giá chất lượng đảng viên hàng năm: 100% đảng viên trong chi bộ đều hoàn thành và hoàn thành tốt chức trách, nhiệm vụ được giao, không có đảng viên vi phạm bị xử lý kỷ luật. Nhiều năm liền, chi bộ đạt TSVM.

Đồng chí Bùi Thành Đồng, Bí thư Chi bộ thôn Lãng Sơn khẳng định: Thành công lớn nhất của chi bộ trong quá trình triển khai thực hiện Nghị quyết T.Ư 4 (khóa XII) là đã xây dựng được mối đoàn kết gắn bó trong tập thể chi bộ; sự thống nhất giữa cấp ủy, chính quyền, tổ chức đoàn thể chính trị, xã hội và mỗi người dân.

Bên cạnh đó, chi bộ luôn kịp thời nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của người dân, tiếp thu, lắng nghe ý kiến của nhân dân để đề ra các nghị quyết, kế hoạch hợp lòng dân; khi triển khai thực hiện nhiệm vụ luôn làm tốt công tác vận động, tuyên truyền, luôn thể hiện dân chủ, công khai trên tất cả các lĩnh vực của đời sống. Qua đó, xây dựng được niềm tin, sự đoàn kết trong chi bộ cũng như trong nhân dân, tạo động lực thúc đẩy các phong trào thi đua yêu nước ở địa phương...

Đồng chí Nguyễn Kim Tuyến, Bí thư Đảng ủy xã Lãng Công cho biết: Điều ghi nhận ở Đảng bộ xã là sau khi triển khai Nghị quyết T.Ư 4 (khóa XII), các chi bộ cơ sở trong toàn Đảng bộ đã chủ động vận dụng linh hoạt việc tự phê bình và phê bình vào các đợt sinh hoạt định kỳ, thẳng thắn chỉ ra những tồn tại, hạn chế, những cá nhân chưa hoàn thành nhiệm vụ, từ đó tập thể góp ý, cùng đưa ra hướng khắc phục, sửa chữa. Mỗi cán bộ, đảng viên đều thể hiện ý thức tự giác tu dưỡng, rèn luyện nâng cao phẩm chất đạo đức, tinh thần trách nhiệm.

Đội ngũ cán bộ lãnh đạo cấp ủy, chính quyền, các cơ quan, đơn vị thường xuyên nêu cao tính tiên phong, gương mẫu, giữ gìn phẩm chất đạo đức và lối sống, liêm chính trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ được phân công; thực hiện tốt nguyên tắc tập trung dân chủ, tự phê bình và phê bình trong sinh hoạt Đảng, luôn giữ gìn mối đoàn kết nội bộ...

Thời gian tới, Đảng ủy xã sẽ tập trung đẩy mạnh công tác tuyên truyền nhằm nâng cao nhận thức chính trị, phẩm chất đạo đức, lối sống cho toàn thể cán bộ, đảng viên; tích cực chỉ đạo cấp ủy, chính quyền cơ sở thực hiện nghiêm quy định nêu gương của người đứng đầu gắn với thực hiện chuẩn mực đạo đức của cán bộ, đảng viên theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Chú trọng đổi mới phương thức quản lý cán bộ, đảng viên theo hướng tăng cường kiểm tra đôn đốc, đi sâu, đi sát nhằm kịp thời phát hiện và kiên quyết xử lý nghiêm những cán bộ, đảng viên vi phạm phẩm chất đạo đức, lối sống, có biểu hiện suy thoái, “tự diễn biến”, “tự chuyển hoá”... Qua đó, nhằm từng bước nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác xây dựng các chi bộ, Đảng bộ ngày càng TSVM.

Ngô Tuấn AnhTAG:
Tin tức Mới:

Ý kiến của bạn

Họ tên:
Email: