Xây dựng Đảng

Đảng bộ thị trấn Thổ Tang nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ

Thứ Ba, 16/05/2017

Đảng bộ thị trấn Thổ Tang (Vĩnh Tường) hiện có 357 đảng viên sinh hoạt ở 13 chi bộ trực thuộc. Thời gian qua, Đảng bộ thị trấn thường xuyên chú trọng nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của các tổ chức cơ sở Đảng, trong đó, trọng tâm là đổi mới và nâng cao chất lượng, hiệu quả lãnh đạo, điều hành của các chi bộ cơ sở.

Chi bộ Trường THCS thị trấn Thổ Tang (Vĩnh Tường) tích cực đổi mới nội dung, hình thức sinh hoạt nhằm phát huy tốt vai trò lãnh đạo việc thực hiện nhiệm vụ chính trị . Ảnh Anh Toàn

Nhằm từng bước nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của các chi bộ cơ sở, BTV Đảng ủy thị trấn chỉ đạo ban chi ủy các chi bộ tập trung duy trì và đổi mới công tác sinh hoạt chi bộ. Hàng tháng, Đảng uỷ thị trấn phân công các đồng chí trong BTV Đảng uỷ, các đồng chí đảng ủy viên phụ trách chi bộ tham gia sinh hoạt định kỳ tại các chi bộ. Bám sát nội dung Chỉ thị số 10-CT/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng (khoá X) về nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, Hướng dẫn số 09-HD/BTCTW của Ban Tổ chức Trung ương về nội dung sinh hoạt chi bộ", Đảng ủy thị trấn chỉ đạo các chi bộ tập trung đổi mới nội dung và hình thức sinh hoạt theo hướng thiết thực, hiệu quả và phù hợp với tình tình thực tế tại địa phương, đơn vị. Việc sinh hoạt tại các chi bộ đã có nhiều chuyển biến tích cực, gắn với thực tiễn, nêu cao tinh thần tự phê bình và phê bình, qua đó từng bước khắc phục tính hình thức, đơn điệu trong sinh hoạt chi bộ. Các chi bộ đều thực hiện nghiêm túc quy trình sinh hoạt. Hàng tháng, trước kỳ họp, ban chi uỷ các chi bộ đều tiến hành họp bàn, thống nhất nội dung, chương trình, dự kiến thời gian sinh hoạt. Tại mỗi kỳ sinh hoạt, đồng chí bí thư chi bộ chủ trì sinh hoạt thông báo tới toàn thể đảng viên trong chi bộ về tình hình thời sự, chính trị quốc tế, trong nước, trong tỉnh và tình hình của địa phương; phổ biến, quán triệt các chủ trương, chính sách mới của Đảng và Nhà nước; đánh giá, nhận xét về tình hình thực hiện nhiệm vụ lãnh đạo của chi bộ trong tháng, xem xét kiểm điểm việc thực hiện nhiệm vụ được giao của từng đảng viên trong chi bộ. Bàn bạc thảo luận nhiệm vụ của tháng tiếp theo. Trong sinh hoạt, các chi bộ đã phát huy tinh thần dân chủ và trách nhiệm của mỗi đảng viên, nhất là khi thảo luận, quyết nghị những vấn đề quan trọng của thị trấn. Tất cả các đảng viên dự sinh hoạt đều phát biểu thảo luận, kiểm điểm tự phê bình và phê bình thẳng thắn trên tinh thần xây dựng; nâng cao ý thức tổ chức kỷ luật Đảng, không phát biểu nội dung ngoài cuộc họp, không gây mất đoàn kết nội bộ... Qua đó, đã tạo được tính thống nhất cao trong chi bộ và toàn thể đảng viên.

Bên cạnh việc đổi mới nội dung, hình thức sinh hoạt định kỳ, ban chi ủy các chi bộ thực hiện nghiêm việc tổ chức sinh hoạt chuyên đề mỗi quý một lần theo sự chỉ đạo của BTV Đảng ủy thị trấn. Cùng tham gia sinh hoạt ở các chi bộ, các đồng chí ủy viên BTV, đảng uỷ viên đã chủ động phối hợp với ban chi ủy chi bộ thường xuyên nắm bắt tâm tư, nguyện vọng và những vướng mắc của đảng viên, phản ánh, đề xuất, tham mưu với Thường trực Đảng uỷ thị trấn kịp thời ban hành những chương trình, kế hoạch lãnh đạo, chỉ đạo triển khai, giải quyết có hiệu quả những vấn đề nảy sinh ngay từ cơ sở. Sau mỗi kỳ sinh hoạt, bí thư các chi bộ đều tổ chức họp, giao ban với trưởng, phó thôn, trưởng các đoàn thể trong thôn để phân công thực hiện các chủ trương, nghị quyết của chi bộ, đồng thời tổ chức giám sát quá trình triển khai thực hiện...

Đồng chí Nguyễn Văn Vân, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy thị trấn Thổ Tang cho biết: Việc thực hiện quy định của Đảng ủy thị trấn về thời gian tổ chức sinh hoạt định kỳ đã được các chi bộ cơ sở triển khai nghiêm túc, theo đó thời gian sinh hoạt định kỳ của các chi bộ là ngày mùng 1 hàng tháng, nếu trùng vào ngày nghỉ, ngày lễ thì chuyển vào ngày làm việc đầu tiên của tháng. Bên cạnh việc duy trì nghiêm lịch sinh hoạt định kỳ hàng tháng, nếu có những vấn đề mới phát sinh, các chi bộ đều chủ động tổ chức sinh hoạt đột xuất để kịp thời bàn bạc, thảo luận, lấy ý kiến góp ý của đảng viên. Trong các buổi sinh hoạt đột xuất đều có lãnh đạo Đảng ủy, UBND thị trấn tham dự; tất cả nội dung, kiến nghị phản ánh của đảng viên đều được đưa ra xem xét, thảo luận, góp ý. Đặc biệt, những ý kiến, kiến nghị của đảng viên về những vấn đề liên quan mật thiết đến đời sống xã hội như: Tình hình sản xuất, kinh doanh; an ninh trật tự; vệ sinh môi trường... đều được Đảng ủy, UBND thị trấn xem xét, giải quyết kịp thời...

Nhằm tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của các chi bộ cơ sở, thời gian tới, BTV Đảng ủy thị trấn chỉ đạo các chi bộ đẩy mạnh thực hiện tốt việc xây dựng chương trình, kế hoạch công tác; xây dựng quy chế làm việc của cấp uỷ chi bộ theo đúng tinh thần Nghị quyết số 22 của BCH Trung ương Đảng (khoá X) về “Nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở Đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên”; Chỉ thị số 10-CT/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng (khoá X) về "Nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ"; hướng dẫn số 09-HD/BTCTW của Ban Tổ chức Trung ương về "nội dung sinh hoạt chi bộ". Duy trì việc phân công các đồng chí ủy viên BTV, BCH Đảng bộ phụ trách, chỉ đạo từng chi bộ và dự sinh hoạt với các chi bộ hàng tháng. Duy trì lịch họp giao ban các bí thư chi bộ mỗi tháng một lần để chủ động nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của đảng viên tại các chi bộ; chỉ đạo, hướng dẫn, giải quyết những vướng mắc, khó khăn phát sinh ở cơ sở. Cùng với đó, Đảng uỷ thị trấn cũng thường xuyên tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc chấp hành chế độ sinh hoạt cũng như chất lượng sinh hoạt tại các chi bộ theo đúng các quy định của Điều lệ Đảng; kịp thời phát hiện, uốn nắn, chấn chỉnh những hạn chế trong hoạt động ở từng chi bộ... , từng bước nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các chi bộ cơ sở nhằm tạo sự đoàn kết, thống nhất trong toàn Đảng bộ.

Ngô Tuấn AnhTAG:

Ý kiến của bạn

Họ tên:
Email: