Xây dựng Đảng

Chú trọng phát triển đảng viên là đồng bào công giáo

Thứ Ba, 09/05/2017

Những năm qua, cùng với việc đẩy mạnh phát triển KT-XH, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho người dân đồng bào công giáo, các cấp ủy Đảng trên địa bàn tỉnh luôn chú trọng công tác phát triển đảng viên là đồng bào công giáo; góp phần xây dựng, củng cố, nâng cao năng lực lãnh đạo của Đảng đối với vùng đồng bào có đạo, giữ vững mối quan hệ đoàn kết lương - giáo và thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo an ninh, quốc phòng ở địa phương.

Ban hành giáo, Họ giáo Cửa Sông, xã Việt Xuân (Vĩnh Tường) luôn chú trọng công tác tuyên truyền để bà con giáo dân tích cực hưởng ứng tham gia xây dựng Đảng, chính quyền. Ảnh Trường Khanh

Phường Xuân Hòa (thị xã Phúc Yên) hiện có 600 hộ dân với trên 2.300 nhân khẩu theo đạo công giáo thuộc giáo xứ Yên Mỹ (tổ dân phố Yên Mỹ 1, Yên Mỹ 2). Những năm qua, bên cạnh việc quan tâm chăm lo đời sống vật chất, tinh thần của người dân nói chung và đời sống đồng bào công giáo nói riêng, các cấp ủy Đảng, chính quyền phường Xuân Hòa luôn đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân về công tác phát triển đảng viên là đồng bào công giáo. Đồng chí Phạm Thị Kim Liên, Phó Bí thư Đảng ủy phường Xuân Hòa cho biết: Hiện nay, Đảng bộ phường Xuân Hòa có 657 đảng viên, trong đó có 33 đảng viên là người công giáo. Hàng năm, để tạo nguồn phát triển đảng viên là người có đạo, Đảng ủy thường xuyên chỉ đạo các chi bộ, nhất là Chi bộ tổ dân phố Yên Mỹ 1, Chi bộ tổ dân phố Yên Mỹ 2 phối hợp các tổ chức đoàn thể rà soát, phát hiện những quần chúng ưu tú có thành tích, phẩm chất đạo đức, ý chí và nguyện vọng phấn đấu để từ đó giới thiệu cho tổ chức cơ sở Đảng xem xét, giới thiệu học các lớp cảm tình Đảng; tăng cường tuyên truyền, giáo dục chính trị, nâng cao nhận thức, tư tưởng cho các đoàn viên thanh niên trong tổ dân phố; phân công đảng viên theo dõi, tạo điều kiện, giúp đỡ những quần chúng ưu tú có môi trường rèn luyện, thử thách, phấn đấu để được xét kết nạp vào Đảng... Từ năm 2010 đến nay, Đảng bộ phường Xuân Hòa đã cử được 30 quần chúng ưu tú là người công giáo tham gia các lớp bồi dưỡng cảm tình Đảng; xem xét kết nạp được 17 đảng viên mới.

Huyện Bình Xuyên là địa phương có đông hộ dân là đồng bào công giáo sinh sống với 9.000 giáo dân, sinh hoạt ở 4 xứ đạo, 14 họ giáo. Nhận thức rõ công tác phát triển đảng viên ở vùng có đạo đóng vai trò quan trọng, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo của Đảng trong đồng bào công giáo nói riêng và thực hiện thắng lợi chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước nói chung, thời gian qua, BTV Huyện ủy Bình Xuyên tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các cấp ủy Đảng tích cực, chủ động tuyên truyền, giáo dục, nâng cao nhận thức cho cán bộ, đảng viên, các chức sắc tôn giáo và quần chúng nhân dân về đường lối, quan điểm, chính sách dân tộc, tôn giáo của Đảng, Nhà nước và ý nghĩa, tầm quan trọng của công tác phát triển đảng viên trong tôn giáo. Đồng chí Nguyễn Văn Tĩnh, Bí thư Chi bộ thôn Hữu Bằng 2, xã Tam Hợp (Bình Xuyên) cho biết: Thôn Hữu Bằng 2 hiện có gần 100% hộ dân là đồng bào công giáo thuộc họ giáo xứ Hữu Bằng. Những năm qua, công tác phát triển đảng viên trong đồng bào công giáo luôn được Chi bộ thôn Hữu Bằng 2 quan tâm, thực hiện tốt. Nhằm tạo nguồn phát triển Đảng, hàng năm, chi bộ xây dựng kế hoạch, chỉ tiêu cụ thể; chỉ đạo các ban, ngành, đoàn thể thôn rà soát, giới thiệu và đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước ở địa phương, từ đó phát hiện những nhân tố tích cực và lựa chọn quần chúng ưu tú giới thiệu cho Đảng xem xét, kết nạp. Năm 2016, Chi bộ thôn Hữu Bằng 2 đã giới thiệu, cử được 4 quần chúng ưu tú tham gia các lớp bồi dưỡng đối tượng Đảng.

Hiện nay, trên địa bàn tỉnh có 52 họ giáo thuộc 12 xứ đạo, 47 nhà thờ với gần 5.000 hộ công giáo và khoảng 23.000 giáo dân. Xác định công tác phát triển đảng viên ở vùng đồng bào có đạo là nhiệm vụ thường xuyên và quan trọng, những năm qua, các cấp ủy Đảng luôn chỉ đạo thực hiện tốt việc tuyển chọn quần chúng ưu tú là người công giáo có đạo đủ tiêu chuẩn đưa vào xây dựng lực lượng dân quân, dự bị động viên để tạo nguồn bồi dưỡng kết nạp đảng viên. Đối với các địa phương có người dân đồng bào công giáo sinh sống, các cấp uỷ Đảng phối hợp chặt chẽ với chính quyền, các tổ chức đoàn thể, chính trị - xã hội thường xuyên làm tốt công tác tuyên truyền, vận động quần chúng có đạo thực hiện tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước ở địa phương, qua đó nhằm phát hiện, lựa chọn, bồi dưỡng tạo nguồn phát triển đảng viên. Chú trọng đổi mới việc sinh hoạt chi bộ, nâng cao vai trò, năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các tổ chức Đảng trong vùng đồng bào có đạo, nhất là vai trò tiên phong gương mẫu của cán bộ, đảng viên, người đứng đầu cấp ủy Đảng, chính quyền, tổ chức đoàn thể, từ đó tạo lòng tin đối với bà con giáo dân công giáo....

Từ năm 2002 đến nay, toàn tỉnh đã kết nạp được 66 đảng viên là người công giáo có đạo, nâng tổng số đảng viên người có đạo trên địa bàn tỉnh là 258 đồng chí. Các đảng viên là đồng bào công giáo đã phát huy vai trò gương mẫu, đi đầu trong các phong trào thi đua tại địa phương; tạo sự phấn khởi trong quần chúng là người có đạo, góp phần ổn định sinh hoạt tôn giáo, ổn định chính trị - xã hội, là cầu nối giữa Đảng với đồng bào có đạo. Dưới sự quan tâm, chỉ đạo sát sao của các cấp ủy Đảng, đến nay, hầu hết các xã, phường, thị trấn ở vùng đồng bào có đạo trên địa bàn tỉnh đều kết nạp đảng viên là người có đạo, tiêu biểu như: Đảng bộ phường Xuân Hòa (thị xã Phúc Yên); Đảng bộ xã Yên Phương (Yên Lạc)...

Thanh TuyềnTAG:

Ý kiến của bạn

Họ tên:
Email: