Xây dựng Đảng

Đảng bộ xã Minh Quang chú trọng nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ

Thứ Hai, 08/05/2017

Thời gian qua, Đảng ủy xã Minh Quang (Tam Đảo) đã tích cực chỉ đạo thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp nhằm nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở Đảng và đảng viên; xây dựng tổ chức cơ sở Đảng ngày càng TSVM.

Chi bộ Trạm Y tế xã Minh Quang (Tam Đảo) luôn duy trì sinh hoạt chi bộ với tỷ lệ đảng viên tham gia sinh hoạt đạt 100%. Ảnh Anh Toàn

Đảng bộ xã Minh Quang hiện có 501 đảng viên, sinh hoạt ở 25 chi bộ trực thuộc, trong đó có 19 chi bộ nông thôn, 4 chi bộ nhà trường, 1 chi bộ trạm y tế và 1 chi bộ quân sự xã. Những năm trước đây, chất lượng sinh hoạt chi bộ, đặc biệt là các chi bộ nông thôn còn một số hạn chế như: Vai trò lãnh đạo của chi ủy chi bộ còn mờ nhạt; nội dung sinh hoạt nghèo nàn, đơn điệu, thiếu hấp dẫn; tinh thần tự phê bình và phê bình trong đảng viên chưa cao, đảng viên ít tham gia phát biểu ý kiến; nghị quyết chi bộ đề ra còn chung chung chưa sát với tình hình thực tế; đặc biệt nhiều đảng viên trẻ thường xuyên vắng sinh hoạt, làm ảnh hưởng đến chất lượng sinh hoạt chi bộ…

Trước tình hình đó, Đảng ủy xã đã ban hành nghị quyết chuyên đề về nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, trong đó chú trọng đề ra một số giải pháp cần phải thực hiện. Đảng ủy tổ chức hội nghị toàn Đảng bộ để quán triệt những nội dung cơ bản của Chỉ thị số 10-CT/TW của Ban Bí thư về nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ và Hướng dẫn số 09-HD/BTCTW của Ban Tổ chức Trung ương về nội dung sinh hoạt chi bộ; ban hành quyết định phân công các đồng chí Đảng ủy viên phụ trách các chi bộ và tham gia sinh hoạt cùng chi bộ để nắm bắt tình hình, trực tiếp chỉ đạo chi bộ, địa phương, đơn vị thực hiện tốt nhiệm vụ được giao. Nhằm nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, Đảng ủy xã tập trung kiện toàn đội ngũ Ban chi ủy chi bộ đủ về số lượng, đảm bảo chất lượng. Đồng thời chỉ đạo các chi bộ kịp thời sửa đổi, bổ sung quy chế làm việc sát với chức năng, nhiệm vụ và tình hình thực tế của từng chi bộ. BTV Đảng ủy xã thường xuyên tăng cường công tác kiểm tra, giám sát nội dung, chất lượng sinh hoạt tại các chi bộ. Trong đó, chú trọng kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ của Ban chi ủy, chi bộ; kiểm tra việc quán triệt, triển khai thực hiện các chủ trương, chỉ đạo của Đảng uỷ xã và các nhiệm vụ của đảng ủy cấp trên giao... Kết quả kiểm tra được Đảng uỷ xã thông báo đến từng chi bộ để kịp thời khắc phục, sửa chữa ...

Đồng chí Trần Văn Quý, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã Minh Quang cho biết: Nhờ làm tốt những giải pháp về nâng cao chất lượng sinh hoạt nên phần lớn các chi bộ đã có chuyển biến tích cực; chế độ sinh hoạt được duy trì, số đảng viên tại các chi bộ thôn dân cư tham gia sinh hoạt đạt tỷ lệ từ 85- 90%, riêng các chi bộ khối nhà trường, chi bộ trạm y tế và chi bộ quân sự xã tỷ lệ đảng viên tham gia sinh hoạt đạt 100%. Hầu hết các chi bộ đều duy trì lịch sinh hoạt định kỳ vào ngày mùng 5 hàng tháng (riêng các chi bộ nông thôn được lựa chọn tổ chức sinh hoạt chi bộ từ ngày mùng 3 đến ngày mùng 7 hàng tháng, nhằm tạo điều kiện cho lực lượng đảng viên trẻ đang làm việc tại các công ty, doanh nghiệp có thể tham gia sinh hoạt đầy đủ); các buổi sinh hoạt chuyên đề, sinh hoạt đột xuất theo chủ trương của Đảng ủy cũng được các chi bộ thực hiện nghiêm túc. Nội dung, hình thức sinh hoạt tại các chi bộ từng bước có sự đổi mới, theo hướng thiết thực, hiệu quả đi vào trọng tâm, trọng điểm. Tại mỗi kỳ sinh hoạt, các chi bộdành phần lớn thời gian để thông báo tới đảng viên về tình hình thời sự, chính trị quốc tế, trong nước, tình hình của địa phương, cơ quan, đơn vị; phổ biến, quán triệt những chủ trương, chính sách mới của Đảng và Nhà nước và sự chỉ đạo của cấp ủy cấp trên; kiểm điểm, đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ của chi bộ trong tháng (nêu rõ những việc đã làm được, chưa làm được, nguyên nhân, kết quả), thảo luận những nhiệm vụ thực hiện trong tháng tiếp theo... Trong các buổi sinh hoạt, tinh thần dân chủ và trách nhiệm của mỗi đảng viên được phát huy; việc phát biểu ý kiến, tranh luận của đảng viên khi bàn thảo những nội dung trọng tâm được khuyến khích. Năng lực lãnh đạo của Ban chi ủy, bí thư chi bộ từng bước được nâng lên; các ban chi ủy, bí thư chi bộ đều chuẩn bị nội dung trước kỳ sinh hoạt, bàn bạc thống nhất về nội dung, chương trình, hình thức sinh hoạt. Công tác điều hành, chủ trì sinh hoạt được thực hiện chủ động, linh hoạt....

Cùng với việc duy trì sinh hoạt định kỳ hàng tháng, định kỳ mỗi quý một lần, các chi bộ đều tổ chức sinh hoạt chuyên đề như: Chuyên đề về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; chuyên đề về xây dựng Đảng; chuyên đề về thực hiện chương trình xây dựng NTM; công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ và tạo nguồn phát triển đảng viên; việc đấu tranh phòng chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực và các tệ nạn xã hội ở địa phương, cơ quan, đơn vị...

Ông Lưu Văn Chương, Bí thư Chi bộ thôn Quang Minh cho biết: Thực hiện chỉ đạo của Đảng ủy xã về nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, ban chi ủy chi bộ đã chủ động xây dựng kế hoạch, tập trung chỉ đạo đổi mới nội dung sinh hoạt chi bộ theo đúng Hướng dẫn số 09 của Ban Tổ chức Trung ương. Trước mỗi kỳ sinh hoạt, ban chi ủy đều thông báo trước thời gian, nội dung sinh hoạt đến từng đảng viên để đảng viên sắp xếp công việc, chuẩn bị ý kiến tại hội nghị. Ban chi ủy cũng dự thảo nội dung, chương trình sinh hoạt sát với tình hình thực tế của chi bộ. Trong quá trình sinh hoạt, Bí thư chi bộ giữ vai trò chủ tọa điều hành, chủ động gợi ý, hướng dẫn đảng viên những vấn đề cần tập trung thảo luận; đồng thời giải đáp những thắc mắc của đảng viên theo đúng thẩm quyền. Tại các buổi sinh hoạt, chi bộ đều thực hiện nghiêm việc triển khai các nhiệm vụ trọng tâm hàng tháng để đánh giá những việc làm được và chưa làm được, từ đó nghiêm túc rút kinh nghiệm và đề ra hướng sửa chữa, khắc phục kịp thời...

Việc đổi mới và đa dạng hóa hình thức sinh hoạt chi bộ ở Đảng bộ xã Minh Quang thời gian qua đã góp phần nâng cao chất lượng và sức chiến đấu của tổ chức cơ sở Đảng tại địa phương, từ đó phát huy vai trò hạt nhân lãnh đạo của các chi bộ Đảng trong đời sống xã hội, là cầu nối giữa Đảng với quần chúng nhân dân, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển KT-XH, đảm bảo an ninh chính trị, TTATXH trên địa bàn.

Ngô Tuấn AnhTAG:

Ý kiến của bạn

Họ tên:
Email: