Xây dựng Đảng

Đảng bộ xã Tam Hợp gắn học và làm theo Bác với tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng

Thứ Tư, 03/05/2017

Xác định việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh có ý nghĩa, vai trò quan trọng trong công tác xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch vững mạnh, Đảng bộ xã Tam Hợp (Bình Xuyên) đã phát động và xây dựng thành phong trào thi đua sâu rộng trong toàn Đảng bộ, tạo sự chuyển biến tích cực trong suy nghĩ và hành động của cán bộ, đảng viên, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Công an xã Tam Hợp đưa nội dung học tập và làm theo Bác vào sinh hoạt chi bộ định kỳ. Ảnh Dương Hà

 

Đảng bộ xã Tam Hợp hiện có 285 đảng viên, sinh hoạt ở 15 chi bộ, trong đó có 9 chi bộ nông thôn, 1 chi bộ quân sự, 1 chi bộ cơ quan, 3 chi bộ trường học và 1 chi bộ trạm y tế. Bám sát sự chỉ đạo của Đảng ủy cấp trên, Đảng ủy xã đã xây dựng chương trình, kế hoạch triển khai thực hiện Nghị quyết T.Ư 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ và Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh phù hợp với chức năng, nhiệm vụ, đặc điểm tình hình của địa phương. Đưa việc học tập và làm theo Bác trở thành việc làm thường xuyên, hành động tự giác trong toàn Đảng bộ, hệ thống chính trị, tạo sự chuyển biến trong nhận thức và hành động của các tổ chức Đảng, chính quyền, đoàn thể và mỗi cán bộ, đảng viên; đồng thời coi việc học tập và làm theo Bác là một trong những giải pháp thực hiện có hiệu quả Nghị quyết T.Ư 4 (khóa XII); từ đó, tạo sự thống nhất, đồng thuận về nhận thức và quyết tâm chính trị để xây dựng Đảng bộ TSVM.

100% các tổ chức Đảng, MTTQ và các ban, ngành, tổ chức chính trị xã hội đã xây dựng kế hoạch, tổ chức thực hiện, đề ra mục tiêu học và làm theo Bác cụ thể nhằm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã và Nghị quyết Đảng bộ các cấp đề ra. Đối với cấp xã đã tổ chức quán triệt, triển khai đến 100% cán bộ Ban Thường vụ, Đảng ủy, Thường trực HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ, trưởng các ban, ngành, đoàn thể, bí thư các chi bộ; đồng thời, chỉ đạo MTTQ và các tổ chức chính trị xã hội tập trung triển khai, tuyên truyền sâu rộng nội dung của chỉ thị đến cán bộ, đoàn viên, hội viên, công chức, viên chức và các tầng lớp nhân dân thông qua hội nghị các ngành, sinh hoạt chi đoàn, chi hội và hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao ở thôn dân cư. Đối với các chi bộ trực thuộc Đảng bộ xã đã đưa nội dung học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh vào sinh hoạt hàng tháng tại chi bộ, sinh hoạt định kỳ tại cơ quan, đơn vị, gắn với nhiệm vụ chính trị được giao, coi đây là công việc thường xuyên, quan trọng và là một trong những tiêu chí để đánh giá cán bộ hàng năm.

Bên cạnh đó, việc thực hiện nghiêm Quy định số 101-QĐ/TW của Ban Bí thư Trung ương về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp được cấp ủy Đảng, chính quyền quan tâm chỉ đạo. Ban Thường vụ Đảng ủy xã thực hiện rà soát quy định đối với cán bộ, công chức, nhất là cán bộ lãnh đạo, người đứng đầu để xây dựng các giải pháp cụ thể nhằm nâng cao ý thức trách nhiệm của tập thể và từng cá nhân trong đấu tranh phòng chống tham nhũng, lãng phí, quan liêu gắn với kiểm điểm, đánh giá chất lượng tổ chức cơ sở Đảng và đảng viên; đồng thời, đẩy mạnh việc "tự soi, tự sửa" trong cán bộ, đảng viên. Qua đó, đã xuất hiện nhiều cán bộ, đảng viên gương mẫu, tận tụy, đổi mới lề lối, tác phong làm việc, nâng cao ý thức phục vụ nhân dân, được nhân dân ghi nhận. Từ đầu năm đến nay, bộ phận một cửa của UBND xã đã giải quyết được hơn 200 thủ tục hành chính trong các lĩnh vực: Tư pháp, LĐTB&XH, tài nguyên và môi trường cho công dân, trong đó tỷ lệ giải quyết hồ sơ đúng hạn và trước hạn chiếm hơn 92%. Đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã duy trì, giữ vững và không ngừng nâng cao chất lượng các tiêu chí đạt chuẩn xây dựng nông thôn mới, điển hình như tiêu chí thu nhập, hộ nghèo, văn hóa, môi trường… từng bước nâng cao đời sống nhân dân.

Đồng chí Nguyễn Văn Long, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã chia sẻ: Có được kết quả đó là bởi trong quá trình triển khai thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị gắn với việc xây dựng, chỉnh đốn Đảng theo Nghị quyết T.Ư 4 (khóa XII), Đảng ủy xã đã lựa chọn những vấn đề nổi cộm, bức xúc trong nhân dân để tập trung giải quyết; xây dựng kế hoạch, lộ trình giải quyết từng vụ việc phức tạp, nhất là trong lĩnh vực đất đai, giải phóng mặt bằng, ô nhiễm môi trường, không để tình trạng khiếu kiện, khiếu nại của nhân dân diễn ra lâu dài, vượt cấp. Điển hình như việc giải phóng mặt bằng phục vụ cho dự án Khu công nghiệp Thăng Long Vĩnh Phúc, trong đó việc vận động một số hộ dân ở thôn Gò Dẫu di chuyển ra khu tái định cư gặp nhiều khó khăn, Đảng ủy xã đã chỉ đạo Ủy ban MTTQ, các đoàn thể chủ động, tích cực tuyên truyền, vận động nhân dân để nhân dân hiểu rõ chủ trương, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước từ đó có sự đồng thuận, minh bạch, công khai giữa nhân dân và chính quyền trong giải phóng mặt bằng. Đến nay, xã đã hoàn thành 100% diện tích, đảm bảo mặt bằng sạch cho dự án; góp phần thực hiện hiệu quả các chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước và chương trình phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Bình DuyênTAG:

Ý kiến của bạn

Họ tên:
Email: