Xây dựng Đảng

Luân chuyển cán bộ phải được thực hiện đồng bộ, thận trọng

Thứ Tư, 03/05/2017

Thực hiện Kết luận số 24 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh công tác quy hoạch và luân chuyển cán bộ lãnh đạo, quản lý đến năm 2021 và những năm tiếp theo; Đề án 01 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy ngày 30/11/2016 về sắp xếp tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức các cơ quan đơn vị tỉnh Vĩnh Phúc giai đoạn 2016-2021” (gọi tắt là Đề án 01); Ban Thường vụ Huyện ủy Yên Lạc đã ban hành Nghị quyết 02 về luân chuyển cán bộ lãnh đạo, quản lý huyện giai đoạn 2017-2021 và những năm tiếp theo; tạo bước đột phá trong công tác cán bộ, tiến tới mục tiêu xây dựng đội ngũ cán bộ của huyện có trình độ, năng lực, phẩm chất đạo đức, đáp ứng được yêu cầu công việc trong tình hình mới.

Được luân chuyển về làm Bí thư Đảng bộ xã Văn Tiến (Yên Lạc), đồng chí Quách Văn Tuấn luôn xác định đây là cơ hội để cọ xát với thực tiễn, tích lũy kinh nghiệm, nâng cao năng lực của bản thân. Ảnh Trường Khanh

Với phương châm: Luân chuyển cán bộ phải được thực hiện đồng bộ, thận trọng; giải quyết tốt mối quan hệ giữa luân chuyển với ổn định của cơ quan, đơn vị có cán bộ luân chuyển đi và đến; đảm bảo đúng quy định; tránh làm tràn lan, lấy thành tích; đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ và nguồn cán bộ kế cận; trong việc chọn, cử cán bộ để điều động, luân chuyển đến những địa phương phức tạp, khó khăn, trước khi luân chuyển, Ban Thường vụ Huyện ủy luôn coi trọng công tác tư tưởng; tuyên truyền để cán bộ, đảng viên thông suốt về tư tưởng, thống nhất về nhận thức, tự giác, quyết tâm thực hiện quyết định điều động, luân chuyển của tổ chức; tránh tư tưởng luân chuyển vì mục đích cá nhân, để được đề bạt lên chức vụ cao hơn hoặc tránh tình trạng “chạy luân chuyển” do ngại khó, ngại khổ. Trong quá trình thực hiện luân chuyển, Ban thường vụ Huyện ủy thường xuyên theo dõi, giúp đỡ cán bộ được luân chuyển; nắm bắt, lắng nghe những khó khăn, vướng mắc để tìm biện pháp tháo gỡ kịp thời.

Đồng chí Lê Văn Đông, Phó Trưởng Ban Tổ chức Huyện ủy Yên Lạc cho biết: Từ năm 2016 đến nay, toàn huyện luân chuyển được 27 cán bộ, trong đó có 2 đồng chí luân chuyển từ huyện về cấp xã, thị trấn; 1 đồng chí luân chuyển từ xã lên huyện; 24 cán bộ luân chuyển ngang, trong đó 4 đồng chí cấp huyện, 20 đồng chí cấp xã, thị trấn. Nhìn chung, cán bộ luân chuyển đã phát huy vai trò ở vị trí công tác mới, đã có sự chủ động, sáng tạo trong công tác, lãnh đạo, chỉ đạo các phong trào ở địa phương có những chuyển biến tích cực.

Tháng 12/2016, đồng chí Quách Văn Tuấn, nguyên Trưởng phòng Văn hóa - Thông tin huyện được điều động về làm Bí thư Đảng ủy xã Văn Tiến để giải quyết những khó khăn trong công tác cán bộ của địa phương. Xác định đây là nhiệm vụ được tổ chức phân công, đồng thời là cơ hội để rèn luyện, tích lũy kinh nghiệm, nâng cao năng lực; bản thân đồng chí luôn nỗ lực, khắc phục khó khăn, chú trọng phát huy vai trò là Bí thư Đảng ủy, kết nối, quy tụ khối đoàn kết trong cấp ủy, chỉ đạo các đoàn thể đẩy mạnh công tác tuyên truyền nhằm tạo sự đồng thuận trong nhân dân. Đến nay, tư tưởng của cán bộ, đảng viên đã ổn định; những khó khăn trong công tác cán bộ dần được tháo gỡ.

Không chỉ luân chuyển đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý, Huyện ủy Yên Lạc còn chú trọng việc luân chuyển đội ngũ cán bộ, công chức làm công tác chuyên môn, góp phần tạo môi trường thực tiễn giúp cán bộ có cơ hội cọ xát, nâng cao năng lực chuyên môn. Năm 2015, đồng chí Nguyễn Văn Chúc, cán bộ địa chính xã Yên Đồng được luân chuyển về xã Tam Hồng. Với năng lực và tinh thần trách nhiệm cao, đồng chí Chúc đã hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, được lãnh đạo và nhân dân địa phương tin tưởng, tín nhiệm. Đồng chí Lê Văn Kiểm, Bí thư Đảng ủy xã Yên Đồng cho biết: Đồng chí Nguyễn Văn Chúc là một người có năng lực, có tinh thần trách nhiệm cao và khả năng thích nghi với môi trường, công việc nhanh. Qua hơn 1 năm được điều động về địa phương, đồng chí luôn hoàn thành nhiệm vụ được giao, giải quyết dứt điểm những khó khăn, thắc mắc của người dân trong lĩnh vực đất đai, không có hồ sơ tồn đọng.

Thực tế cho thấy, công tác luân chuyển cán bộ là một chủ trương đúng đắn của Đảng, không chỉ xây dựng môi trường rèn luyện, thử thách, giúp cán bộ trưởng thành, góp phần nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, tránh tình trạng trì trệ, ỷ lại, chậm tiến bộ của một bộ phận cán bộ, công chức; mà còn giúp cơ sở giải quyết những vấn đề khó khăn, vướng mắc. Cán bộ được luân chuyển đã phát huy vai trò, trách nhiệm, năng lực công tác, tiếp cận nhanh với nhiệm vụ mới. Tuy nhiên, hiện nay, việc luân chuyển cán bộ trên địa bàn huyện còn một số khó khăn, vướng mắc: Công tác luân chuyển, đào tạo cán bộ chưa thật sự dựa trên cơ sở quy hoạch; việc lựa chọn cán bộ luân chuyển đôi khi còn lúng túng; công tác đánh giá, bố trí, sử dụng cán bộ sau luân chuyển còn một số bất cập…

Thời gian tới, để công tác luân chuyển cán bộ ở huyện Yên Lạc thật sự phát huy hiệu quả, cần có sự quan tâm, chú trọng của cả hệ thống chính trị, trong đó cấp ủy các cấp có vai trò quan trọng trong việc định hướng tư tưởng cho cán bộ luân chuyển; cơ quan luân chuyển đi và đến cần đánh giá, sắp xếp, bố trí công việc hợp lý cho cán bộ sau luân chuyển.

Kim NgânTAG:

Ý kiến của bạn

Họ tên:
Email: