Xây dựng Đảng

Phát huy vai trò lãnh đạo của Đảng trong xây dựng nông thôn mới ở Hướng Đạo

Thứ Tư, 03/05/2017

Xác định thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia về xây dựng nông thôn mới (NTM) là nhiệm vụ trọng tâm, những năm qua, Đảng bộ xã Hướng Đạo (Tam Dương) luôn đề cao, phát huy vai trò lãnh đạo của tổ chức Đảng, tinh thần tiên phong, gương mẫu của mỗi cán bộ, đảng viên, từ đó, tạo sự đồng thuận, nhất trí trong hệ thống chính trị và quần chúng nhân dân, quyết tâm hoàn thành các tiêu chí NTM trong năm 2017.

Xã Hướng Đạo (Tam Dương) tập trung nguồn lực đẩy nhanh tiến độ hoàn thiện xây dựng trường mầm non. Ảnh Toàn Nguyễn

Sau 5 năm thực hiện chương trình về xây dựng NTM (2011-2016), Đảng ủy, UBND xã Hướng Đạo đã tập trung chỉ đạo, tuyên truyền sâu rộng đến cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và nhân dân về mục đích, ý nghĩa xây dựng NTM theo chủ trương của Đảng, Nhà nước; vận động nhân dân tích cực lao động sản xuất, chuyển dịch cơ cấu cây trồng, vật nuôi để nâng cao thu nhập, diện mạo nông thôn ở địa phương có những khởi sắc, kinh tế có nhiều chuyển biến tích cực và phát triển đúng hướng. Ngoài sử dụng có hiệu quả các nguồn vốn hỗ trợ của tỉnh, huyện, địa phương trong xây dựng NTM, xã Hướng Đạo tích cực vận động nhân dân đóng góp ngày công và hiến hơn 11.00m2 đất để xây dựng giao thông nông thôn, nội đồng, xây dựng nhà văn hóa... Đến nay, xã Hướng Đạo đã đạt 11/19 tiêu chí NTM, 8 tiêu chí còn lại gồm: Giao thông, trường học, cơ sở vật chất văn hóa, thu nhập, hình thức tổ chức sản xuất, y tế, môi trường và hệ thống chính trị, đang được địa phương tiếp tục chỉ đạo, đôn đốc hoàn thiện để về đích đúng kế hoạch trong năm 2017.

Đồng chí Nguyễn Văn Vĩnh, Bí thư Đảng ủy xã Hướng Đạo cho biết: Trong 8 tiêu chí còn lại, tiêu chí môi trường và hệ thống tổ chức chính trị là khó khăn, nan giải nhất đối với địa phương hiện nay. Do kinh tế ở địa phương gặp nhiều khó khăn, địa bàn dân cư rộng, nhân dân sống không tập trung, lượng rác thải sinh hoạt và chăn nuôi ngày càng lớn, công tác quy hoạch bãi rác thải tập trung còn nhiều bất cập, công tác tuyên truyền về vệ sinh môi trường chưa được sâu rộng. Xã mới thành lập được 16 tổ thu gom rác thải ở 15 khu dân cư và chưa thành lập được Hợp tác xã vệ sinh môi trường; 13/15 thôn chưa có bãi rác thải tập trung. Về tiêu chí hệ thống chính trị, do chưa kiện toàn được chức danh Chủ tịch Hội Nông dân xã; một số tồn tại về đất giãn dân từ những năm 2003 - 2007 của hơn 150 hộ dân ở khu vực Đồi Nuồn, Chòm Sen và Đồng Tướng đến nay chưa được tháo gỡ. Ngoài khó khăn trong thực hiện 2 tiêu chí trên, do khối lượng công việc nhiều, lực lượng cán bộ địa phương vừa ít, vừa hạn chế; nguồn vốn địa phương đầu tư xây dựng NTM hạn hẹp... đã ảnh hưởng không nhỏ đến tiến độ hoàn thành chương trình xây dựng NTM.

Trước những khó khăn trên, Đảng ủy, UBND xã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các ban, ngành, đoàn thể, các chi bộ tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho cán bộ, đảng viên và nhân dân về xây dựng NTM; yêu cầu các chi bộ rà soát những tiêu chí chưa đạt, ưu tiên tiêu chí khó làm trước, đồng thời lồng ghép nội dung thực hiện các tiêu chí NTM vào các buổi sinh hoạt chi bộ; xác định tiêu chí nào cần hỗ trợ của Nhà nước, tiêu chí nào nhân dân đóng góp làm, từ đó để người dân nắm rõ, thực hiện. Để phát huy vai trò lãnh đạo của Đảng trong xây dựng NTM, Đảng ủy quán triệt đến 100% cán bộ, đảng viên trong Đảng bộ phát huy tinh thần, vai trò gương mẫu đi đầu trong thực hiện, vận động nhân dân đóng góp tiền, ngày công và hiến đất để xây dựng NTM. Bám sát vào điều kiện thực tiễn ở địa phương, các chi bộ xây dựng nghị quyết chuyên đề về xây dựng NTM; kịp thời nắm bắt, giải quyết vướng mắc ngay từ thôn, cụm dân cư; phân công nhiệm vụ cụ thể đến từng cán bộ, đảng viên có trách nhiệm, đảm nhận các phần việc xây dựng NTM ở thôn; cấp ủy, chi bộ chỉ đạo các tổ chức đoàn thể thôn duy trì phong trào vệ sinh môi trường đường làng, ngõ xóm 1 buổi/tuần. Đối với những tiêu chí NTM chưa đạt như tiêu chí giao thông nông thôn và giao thông nội đồng, Đảng ủy có những giải pháp cụ thể tiếp tục huy động các nguồn vốn hỗ trợ cấp trên, địa phương và tuyên truyền, vận động nhân dân góp sức hoàn thiện. Đến nay, xã đã cứng hóa được 7/20 km đường giao thông nông thôn trục xã, còn 13km, địa phương đã đổ đất làm xong nền đường được 8km và 5km còn lại đang tiến hành đổ bê tông; đối với hệ thống giao thông nội đồng, xã đã đổ bê tông xong 7/14 tuyến và đang tiếp tục triển khai đổ các tuyến còn lại. Riêng tiêu chí trường học và cơ sở vật chất văn hóa, xã tập trung đôn đốc các nhà thầu đẩy nhanh tiến độ hoàn thiện các hạng mục còn lại.

Đồng chí Nguyễn Văn Vĩnh, Bí thư Đảng ủy xã Hướng Đạo cho biết thêm: Đối với tiêu chí môi trường, Đảng ủy, UBND xã chỉ đạo các hội, đoàn thể ở địa phương, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động cán bộ, đảng viên và nhân dân nâng cao ý thức bảo vệ môi trường nông thôn; tăng cường công tác kiểm tra, đánh giá các cơ sở chăn nuôi, kinh doanh, nuôi trồng thủy sản; tận dụng nguồn vốn cấp trên và vận động nhân dân đóng góp để làm nhà tưởng niệm, nghĩa trang nhân dân; rà soát, xây dựng hoàn thiện các bãi rác thải tập trung và giải quyết dứt điểm các bãi rác tự phát trên các tuyến đường liên thôn, xóm. Đảng ủy, UBND xã kiến nghị với tỉnh, huyện tập trung giúp địa phương tháo gỡ khó khăn, tồn tại trong việc cấp đất giãn dân cho hơn 150 hộ dân trong xã. Bên cạnh đó, xã vận động nhân dân tích cực chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, áp dụng các tiến bộ KHKT vào sản xuất, thâm canh tăng vụ; phát triển đa dạng hóa các ngành nghề, ưu tiên mở rộng thị trường phát triển tiểu thủ công nghiệp, thương mại - dịch vụ.

Dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo sát sao của các cấp ủy Đảng, chính quyền và sự vào cuộc cả hệ thống chí trị, Đảng bộ xã Hướng Đạo đã tạo được sự đồng thuận của nhân dân, phát huy tinh thần đoàn kết, sức mạnh nội lực, phấn đấu hoàn thành các tiêu chí NTM trong năm 2017.

Thanh TuyềnTAG:

Ý kiến của bạn

Họ tên:
Email: