Xây dựng Đảng

Vĩnh Yên đẩy mạnh thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở

Thứ Năm, 27/04/2017

Với phương châm “Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra”, những năm qua, việc thực hiện quy chế dân chủ (QCDC) ở cơ sở trên địa bàn thành phố Vĩnh Yên luôn được các cấp ủy Đảng, chính quyền, các tổ chức chính trị - xã hội quan tâm, thực hiện; qua đó tạo sự đồng thuận trong nhân dân, góp phần thực hiện có hiệu quả vào việc phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh trên địa bàn.

Người dân rất hài lòng khi được giải quyết thủ tục hành chính nhanh gọn tại bộ phận một cửa xã Định Trung (thành phố Vĩnh Yên). Ảnh Trường Khanh

Nhận thức vai trò, ý nghĩa của việc thực hiện Pháp lệnh 34/2007/PL-UBTVQH11 về thực hiện dân chủ ở xã, phường, thị trấn, BCĐ thực hiện QCDC từ thành phố đến cơ sở đã tích cực tham mưu cho các cấp ủy Đảng thực hiện tốt việc thực hiện QCDC ở cơ sở. Duy trì thường xuyên công tác kiểm tra, giám sát định kỳ hàng năm việc thực hiện QCDC tại cơ sở, nhất là đối với những trường hợp có dấu hiệu vi phạm QCDC, những nội dung gây bức xúc, có thể gây dư luận không tốt trong xã hội. Việc công khai các cơ chế, chính sách, các dự án, công trình đầu tư, các quy định, trình tự giải quyết các thủ tục hành chính liên quan đến nhân dân; các nguồn vốn Nhà nước đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng; việc xây dựng, sửa đổi, bổ sung hương ước, quy ước của thôn, tổ dân phố được Đảng ủy, UBND các xã, phường, tổ chức chính trị - xã hội thực hiện công khai, minh bạch dưới nhiều hình thức như: Niêm yết tại trụ sở UBND xã, phường, qua hệ thống truyền thanh, các cuộc họp thôn, tổ dân phố, các cuộc tiếp xúc cử tri, các buổi họp sinh hoạt chi bộ...; góp phần củng cố chính quyền cơ sở từng bước lớn mạnh, hoạt động hiệu quả và nâng cao nhận thức cho cán bộ, đảng viên, công nhân viên chức, người lao động về thực hiện QCDC, tạo điều kiện, phát huy sức sáng tạo của cán bộ, đảng viên và nhân dân.

Cùng với việc công khai, minh bạch các cơ chế, chính sách, các quyền, lợi ích, nghĩa vụ của nhân dân, các cấp ủy Đảng, chính quyền và MTTQ, đoàn thể các xã, phường phát huy vai trò quyền làm chủ của nhân dân trong tham gia đóng góp các ý kiến và tham gia giám sát vào các nội dung như: Dự thảo quyết toán ngân sách Nhà nước ở địa phương; giám sát thu, chi ngân sách và các khoản đóng góp của nhân dân; kết quả thanh tra, kiểm tra, giải quyết các vụ việc liên quan đến tổ chức, công dân đều được UBND xã, phường, công khai, từ đó, hạn chế tình trạng khiếu nại, tố cáo trong nhân dân. Đồng thời tích cực chủ động tuyên truyền, vận động để người dân có ý thức hơn trong việc thực hiện QCDC ở cơ sở, tích cực tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền, giám sát việc phòng chống tham nhũng, lãng phí; mạnh dạn tham gia phát biểu ý kiến đóng góp cho cán bộ chủ chốt ở cơ sở cũng như việc phát triển kinh tế, văn hóa - xã hội, xây dựng cộng đồng dân cư.

Nhờ thực hiện tốt QCDC ở cơ sở, thành phố Vĩnh Yên đã tạo được sự đồng thuận trong cán bộ, đảng viên và nhân dân. Những năm qua, kinh tế của thành phố luôn giữ vững ổn định, trong quý I năm 2017, tổng giá trị sản xuất của thành phố ước đạt 6.488 tỷ đồng, tăng 16,9% so với cùng kỳ. Kinh tế phát triển đúng hướng, đời sống, thu nhập của người dân được nâng cao, tỷ lệ hộ nghèo ở các xã, phường giảm đáng kể. Công tác tiếp công dân và giải quyết khiếu nại tố cáo được các cấp ủy Đảng, chính quyền các cấp tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện đạt được kết quả tốt, tạo chuyển biến tích cực góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. Trong quý I/2017, các cơ quan hành chính Nhà nước có thẩm quyền trên địa bàn thành phố Vĩnh Yên đã tiếp và trả lời 21 lượt công dân đến phản ánh với 17 ý kiến, giảm 12 ý kiến so với cùng kỳ; tiếp nhận 18 đơn thư, trong đó: 2 đơn thư tố cáo, 16 đơn đề nghị, 1 đơn khiếu nại (giảm 62,5% số đơn so với cùng kỳ năm 2016). Nội dung các ý kiến, đơn thư, đề nghị tập trung chủ yếu vào giải quyết các vấn đề như: Công tác đất đai, bồi thường giải phóng mặt bằng, các chế độ chính sách đối với người có công... 100% các đơn thư đến nay đã được các phòng, ban chuyên môn, UBND các xã, phường trên địa bàn thành phố và các cơ quan, đơn vị giải quyết xong. Các chế độ chính sách đối với người có công, bảo trợ xã hội, hộ nghèo được thực hiện đầy đủ và giải quyết kịp thời. Ngoài ra, thành phố thực hiện đề nghị cấp thẻ BHYT cho người có công, người cao tuổi, người nghèo, đối tượng bảo trợ xã hội đúng theo quy định.

Thu VânTAG:

Ý kiến của bạn

Họ tên:
Email: