Xây dựng Đảng

Đảng bộ xã Thiện Kế: Chú trọng xây dựng chi, Đảng bộ trong sạch vững mạnh

Thứ Tư, 26/04/2017

Xác định công tác xây dựng chi, Đảng bộ trong sạch vững mạnh (TSVM) là nhiệm vụ trọng tâm góp phần nâng cao năng lực và sức chiến đấu của Đảng, thời gian qua, Đảng ủy xã Thiện Kế (Bình Xuyên) tích cực triển khai nhiều giải pháp, từng bước đưa công tác xây dựng chi, Đảng bộ TSVM trên địa bàn đi vào chiều sâu, đạt hiệu quả cao.

Các vấn đề quan trọng của địa phương được Đảng ủy xã Thiện Kế đưa ra bàn bạc công khai, dân chủ, tạo sự đoàn kết, thống nhất trong tư tưởng và hành động. Ảnh Chu Kiều

Đảng bộ xã Thiện Kế hiện có trên 340 đảng viên, sinh hoạt ở 24 chi bộ trực thuộc. Để nâng cao chất lượng xây dựng chi, Đảng bộ TSVM, Đảng ủy xã tập trung làm tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng, nâng cao bản lĩnh chính trị cho cán bộ, đảng viên, tạo sự đoàn kết, thống nhất về tư tưởng và hành động trong toàn Đảng bộ. Gắn việc “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí minh” với công tác giáo dục chính trị tư tưởng, xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên có phẩm chất đạo đức tốt, tích cực đổi mới lề lối, tác phong làm việc, hết lòng phục vụ nhân dân. Việc quán triệt các chỉ thị, nghị quyết của cấp trên được Đảng ủy xã tổ chức kịp thời, đầy đủ, với số lượng đảng viên tham gia học tập đạt trên 95% tổng số đảng viên. Việc xây dựng các chương trình hành động sau học tập, quán triệt được thực hiện đồng bộ từ Đảng bộ, đến các chi bộ trực thuộc, do vậy các chỉ thị, nghị quyết của Đảng ngày càng đi vào cuộc sống, củng cố niềm tin của nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng.

Công tác tổ chức cán bộ, xây dựng tổ chức cơ sở Đảng và phát triển đảng viên được quan tâm thực hiện. Năm 2016, Đảng ủy xã đã ban hành 5 nghị quyết, 6 kết luận để lãnh đạo công tác nhân sự trên địa bàn xã, đảm bảo đội ngũ cán bộ, đảng viên được quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, bổ nhiệm đúng quy định, đáp ứng yêu cầu về chất lượng, số lượng và cơ cấu hợp lý. Xem xét giới thiệu 18 quần chúng ưu tú tham gia học lớp bồi dưỡng đối tượng kết nạp Đảng, trong đó đã tổ chức kết nạp được 12 đảng viên mới, tăng 20% so với kế hoạch đề ra. Chế độ sinh hoạt Đảng được thực hiện nghiệm túc, tỷ lệ đảng viên tham gia sinh hoạt chi bộ thường xuyên đạt trên 90%. Nội dung sinh hoạt chi bộ có nhiều đổi mới về nội dung, hình thức, chất lượng sinh hoạt chi bộ ngày càng được nâng lên; tinh thần đấu tranh tự phê bình và phê bình trong sinh hoạt Đảng được coi trọng. Tỷ lệ đảng viên đủ tư cách hoàn thành tốt nhiệm vụ đạt trên 95%; trên 50% chi bộ đạt TSVM và TSVM tiêu biểu; 5 năm từ (2011-2016), Đảng bộ xã đạt TSVM, trong đó, có 4 năm liên tục đạt TSVM tiêu biểu.

Thời gian tới, để tiếp tục nâng cao chất lượng công tác xây dựng chi, Đảng bộ TSVM, nâng cao năng lực sức chiến đấu của các tổ chức Đảng, hoàn thành các nhiệm vụ chính trị đề ra, Đảng ủy xã Thiện Kế tập trung tăng cường công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho cán bộ, đảng viên; xây dựng, củng cố hệ thống tổ chức cơ sở Đảng; đẩy mạnh tạo nguồn và phát triển đảng viên mới; thực hiện tốt công tác quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, luân chuyển, sắp xếp cán bộ; đổi mới phương thức lãnh đạo của Ban chấp hành Đảng bộ, Ban Thường vụ Đảng ủy và cấp ủy chi bộ tập trung vào các nhiệm vụ trọng tâm, trọng điểm; đảm bảo nguyên tắc tập trung dân chủ trong sinh hoạt Đảng, nêu cao tinh thần trách nhiệm, tính tiên phong gương mẫu của đảng viên trong thực hiện các nhiệm vụ được giao, góp phần xây dựng chi, Đảng bộ ngày càng TSVM.

Nguyễn Khánh




TAG:

Ý kiến của bạn

Họ tên:
Email: