Xây dựng Đảng

Hiệu quả từ công tác phát triển đảng viên trong đoàn viên thanh niên

Thứ Hai, 13/03/2017

Tham gia xây dựng Đảng, bồi dưỡng giới thiệu đoàn viên ưu tú cho Đảng xem xét kết nạp là nhiệm vụ quan trọng của tổ chức Đoàn các cấp, góp phần tăng sức trẻ cho các tổ chức cơ sở Đảng. Công tác phát triển Đảng trong đoàn viên thanh niên (ĐVTN) thời gian qua được các cấp bộ Đoàn trong tỉnh quan tâm thực hiện và có nhiều kết quả tích cực.

Trường THPT Nguyễn Viết Xuân (Vĩnh Tường) chú trọng giáo dục tư tưởng, chính trị cho đoàn viên ưu tú để giới thiệu Đảng xem xét, kết nạp. Ảnh Dương Hà

Nhiều năm qua, Huyện Đoàn Vĩnh Tường luôn là đơn vị tiêu biểu thực hiện tốt công tác phát triển Đảng trong ĐVTN. Hiện nay, Huyện Đoàn Vĩnh Tường có 46 cơ sở Đoàn với hơn 12.300 đoàn viên. Đây là nguồn phát triển Đảng dồi dào và phong phú. Hàng năm, các cơ sở Đoàn trong huyện luôn chú trọng đổi mới các phong trào hoạt động, quan tâm đặc biệt đến tạo môi trường rèn luyện cho ĐVTN; qua đó, làm cơ sở chọn lọc những nhân tố xuất sắc để bồi dưỡng, giới thiệu cho Đảng xem xét, kết nạp. Từ năm 2016 đến nay, các cơ sở đoàn đã tham mưu với cấp ủy cử 178 đoàn viên ưu tú đi học lớp đối tượng Đảng, giới thiệu 281 đoàn viên ưu tú cho Đảng xem xét kết nạp, trong đó có 2 đảng viên trẻ mới 18 tuổi. Qua đó, góp phần tăng sức trẻ cho các tổ chức cơ sở Đảng trên địa bàn và tạo động lực cho các đoàn viên ưu tú khác phấn đấu vào Đảng.

Không chỉ Vĩnh Tường, công tác phát triển Đảng trong ĐVTN thời gian qua được các Huyện, Thành, Thị Đoàn trong tỉnh chú trọng thực hiện. Hàng năm, Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn xây dựng kế hoạch, giao chỉ tiêu phát triển đảng viên trong ĐVTN cho các đơn vị; chỉ đạo các cấp bộ Đoàn chủ động tham mưu với cấp uỷ Đảng kế hoạch phát triển đảng viên trong ĐVTN phù hợp với điều kiện của từng địa phương, đơn vị; đẩy mạnh tuyên truyền sâu rộng trong ĐVTN về Đảng cộng sản Việt Nam, Cương lĩnh, đường lối của Đảng và vai trò lãnh đạo của Đảng; đặc biệt, quan tâm đến công tác tạo nguồn, mở rộng đối tượng nguồn từ học sinh, sinh viên, thanh niên trí thức đến thanh niên trên địa bàn dân cư, thanh niên dân tộc thiểu số; tham mưu xây dựng tiêu chuẩn đoàn viên ưu tú phù hợp với tiêu chuẩn xét kết nạp đảng viên. Các cấp bộ Đoàn thường xuyên tổ chức các đợt sinh hoạt chính trị như: “Tuổi trẻ Vĩnh Phúc tự hào tiến bước dưới cờ Đảng”, “Tiếp lửa truyền thống mãi mãi tuổi hai mươi”; diễn đàn “Đảng với thanh niên, thanh niên với Đảng”; tổ chức các cuộc thi tìm hiểu về tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, truyền thống vẻ vang của Đảng cộng sản Việt Nam, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh... Các buổi sinh hoạt chính trị trong ĐVTN với chủ đề “Đoàn viên phấn đấu trở thành đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam”, “Tôi - Người cộng sản trẻ” được triển khai sâu rộng với nhiều hình thức đa dạng, phù hợp với từng đối tượng ĐVTN. Thông qua đó, các cấp bộ Đoàn đã thực hiện hiệu quả việc truyền thụ, giác ngộ lý tưởng cách mạng và yêu cầu của công tác xây dựng Đảng, phát triển đảng viên trong thời kỳ mới. Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn đẩy mạnh hai phong trào hành động xuyên suốt trong quá trình hoạt động của Đoàn là: “Xung kích phát triển kinh tế xã hội và bảo vệ Tổ quốc” và “đồng hành với thanh niên trên con đường lập thân lập nghiệp” với nhiều hoạt động cụ thể, phong phú. Thông qua các phong trào của Đoàn đã giúp ĐVTN có môi trường rèn luyện bản thân, có cơ hội sáng tạo, cống hiến, trưởng thành hơn trong công việc cũng như trong cuộc sống; qua đó, các cơ sở Đoàn phát hiện, chọn lọc các nhân tố tích cực, tạo nguồn kế cận cho Đảng.

Đồng chí Cao Thị Thu Hà, Phó Bí thư Tỉnh Đoàn cho biết: Để nâng cao cả về số lượng và chất lượng đảng viên là ĐVTN, ngoài việc thực hiện tốt công tác giáo dục tư tưởng chính trị, tạo nguồn phát triển đảng viên trong ĐVTN, các cấp bộ Đoàn cần đặc biệt coi trọng việc lựa chọn, giới thiệu những đoàn viên ưu tú cho Đảng xem xét, kết nạp. Các cấp bộ Đoàn cần ban hành hướng dẫn một số nội dung về nghiệp vụ công tác đoàn viên, trong đó có nội dung giới thiệu đoàn viên ưu tú cho Đảng tới 100% các cơ sở Đoàn. Trên cơ sở các tiêu chí cụ thể, các cơ sở Đoàn tiến hành rà soát đội ngũ đoàn viên ưu tú trong nguồn và xây dựng chỉ tiêu phát triển Đảng cho từng năm; đồng thời, chủ động tham mưu, đề xuất các cấp ủy Đảng phân công, giao nhiệm vụ cho đảng viên, nhất là đảng viên trẻ trong công tác tuyên truyền, giáo dục, bồi dưỡng, theo dõi, giúp đỡ đoàn viên ưu tú phấn đấu trở thành đảng viên. Với cách làm như vậy, số lượng ĐVTN có nguyện vọng phấn đấu, rèn luyện để sớm trở thành đảng viên ngày càng tăng và chất lượng đảng viên là ĐVTN ngày càng được nâng cao. Tổng số đảng viên được kết nạp Đảng từ ĐVTN trung bình mỗi năm chiếm gần 70% so với tổng số đảng viên được kết nạp của toàn Đảng bộ tỉnh. Chỉ tính từ năm 2016 đến nay, toàn tỉnh có 9.100 đoàn viên được kết nạp Đảng. Đây là nguồn lực đóng vai trò hết sức quan trọng góp phần tăng thêm sức mạnh cho Đảng, đảm bảo sự kế thừa và phát triển của Đảng, xứng đáng là đội dự bị tin cậy của Đảng.

Bình DuyênTAG:

Ý kiến của bạn

Họ tên:
Email: